Onesnaženje vodovoda na Ptuju

25 marca, 2016

Prispevek informativne oddaje TV Slovenija, Slovenska kronika, o težavah z vodo v ptujskem vodovodu, s katerega med drugimi vodo dobavlja tudi Občina Kidričevo.

Posnetek na: http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenska-kronika/174395999


Kako si bodo občani povrnili preveč plačane stroške ogrevanja

24 oktobra, 2014

Nova cena ogrevanja še ni znana, »cena ogrevanja bo prvi in verjetno še drugi mesec nove kurilne sezone ostala enaka, saj mora nov izvajalec za novo pridobiti še soglasje resornega ministrstva. Po nam dosegljivih informacijah pa bo nova cena v povprečju ostala enaka, spremenilo se bo samo razmerje med fiksnim in variabilnim delom,« je na vprašanje, ali se bo z novim koncesionarjem morda spremenila tudi cena ogrevanja, povedal direktor občinske uprave Napast.

Hladni dnevi so pred vrati, prebivalci blokovskega naselja v Kidričevem pa še vedno ne vedo, kdo jih bo ogreval in po kakšni ceni. Dosedanjemu koncesionarju Komunalnemu podjetju (KP) Ptuj je namreč pogodba potekla 30. septembra, novi koncesionar Eltec Petrol pa še vedno čaka na podpis pogodbe za opravljanje te dejavnosti.

Na problematiko ogrevanja več kot pol stoletja starega naselja so nas opozorili zaskrbljeni krajani, prejeli pa smo tudi elektronsko pismo, v katerem nas občanka prosi, naj poskušamo izvedeti, kaj se dogaja in zakaj je prišlo do menjave koncesionarja za ogrevanje:

»Skrbi nas, ker se morajo tisti prebivalci, ki imajo na KP preplačilo stroškov, sami angažirati in izpolniti ustrezen zahtevek, če želijo, da jim bodo povrnili preplačan denar. Problem je tudi, da nas o zamenjavi ponudnika, po novem je to Eltec Petrol, ni obvestila ne Občina Kidričevo, ne KP, od katerega bi pričakovali več poštenosti, saj bi lahko “preplačnikom” sami poslali kakšno obvestilo. Sama sem sicer z njimi govorila po telefonu in dobila odgovor, da se zavedajo svoje napake, a bodo denar vrnili le tistim, ki jim bodo poslali omenjen »zahtevek«. Sicer pa krivijo tudi občino Kidričevo, da bi nas morala o tem obvestiti.”

Zapletati se je začelo že pred lansko kurilno sezono

Na občini Kidričevo se z zapleti okrog koncesije za opravljanje gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja naselja po besedah direktorja občinske uprave Damjana Napasta ubadajo že dobro leto dni: »Z ogrevanjem naselja Kidričevo se je resno zapletlo že pred začetkom lanske kurilne sezone. KP namreč ni hotel začeti sezone ogrevanja zaradi, kot so zatrdili, vsakoletnega izkazovanja izgube na tem področju in neurejenega pogodbenega razmerja. Takrat smo sklenili začasno pogodbo o opravljanju dejavnosti še do 30. septembra 2014. Vmes pa je svet občine Kidričevo sprejel ustrezne odloke in na občinski upravi smo objavili razpis za podelitev koncesije za opravljanje te dejavnosti za 15-letno obdobje. Na ta razpis sta se prijavili podjetji Eltec Petrol, d. o. o., in Javne službe Ptuj, d. o. o. Po temeljiti presoji je bilo za najugodnejšega ponudnika izbrano podjetje Eltec Petrol. Zaradi pritožbe in usklajevanja pogodbe se bo podpis pogodbe verjetno zgodil še ta teden, v vmesnem času pa imamo z novim koncesionarjem sklenjen dogovor, da bo v primeru hladnejšega vremena morebitno ogrevanje potekalo brez zapletov.«

Zakaj občina (še) ni obvestila javnosti

Napast je ob tem še pojasnil, da javnosti ne morejo obvestiti o izbiri novega koncesionarja, dokler z njim ne bo podpisana pogodba: »Sicer pa je bodoči izvajalec Eltes Petrol že 10. oktobra po vhodih v stanovanjske bloke izobesil obvestila, v katerih jih seznanjajo, da z ogrevalno sezono 2014/2015 prevzemajo v upravljanje sistem daljinskega ogrevanja naselja Kidričevo, pričetek ogrevanja in čas ogrevalne sezone pa je odvisen od zunanjih temperatur v prehodnih obdobjih leta.«

Dodal je še, da bodo občane, ki so preplačali ogrevanje, šele ob podpisu pogodbe obvestili, da lahko z zahtevkom zahtevajo vračilo preplačil. Če bodo denar vrnili le tistim, ki bodo poslali zahtevek, pa Napast ni znal odgovoriti, češ da je to stvar poslovne politike KP.

Komunala: uporabnike bi morala obvestiti Občina, zahtevek je ustaljena praksa

Direktor KP Ptuj Janko Širec pa je zaplet pojasnil tako: »Pogodbene obveznosti med KP Ptuj in Občino Kidričevo so se končale 30. septembra letos. Lastnik infrastrukture, ki je razpisal javni razpis o menjavi koncesionarja in ga tudi izbral, je dolžan o izbiri in spremembi koncesionarja obvestiti tudi končne odjemalce. Glede obveščanja odjemalcev nam je bilo od Občine posebej naročeno, da odjemalcev ne obvešča Komunalno podjetje Ptuj, temveč sama Občina.«

Glede načina povračila preplačanih stroškov pa je Širec pojasnil: »Višina preplačil za ogrevalno sezono 2013/2014 je bila znana že v juniju letos. Nekateri odjemalci so že takrat izpolnili zahtevek za izplačilo preplačanih sredstev. To je že ustaljena praksa, ki se je izvajala več let in ni novost na tem področju. Vsi tisti, ki zahtevka za izplačilo niso izpolnili, pa so svoja preplačana sredstva namenili poplačilu ostalih morebitnih obveznosti do družbe oziroma za poplačilo fiksnega dela stroškov ogrevanja, ki se je zaračunaval še v juliju, avgustu in v septembru 2014. Sam postopek vračila preplačanih sredstev ni zapleten, izpolniti je treba le obrazec, na katerem uporabniki navedejo svoje ime in priimek ter številko TRR, kamor jim sredstva tudi nakažemo.«

Kidričevo, 23.10.2014

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/kako-si-bodo-obcani-povrnili-prevec-placane-stroske-ogrevanja


Kljub nasprotovanju potrdili 3. letošnji rebalans in proračun za prihodnje leto

11 decembra, 2013

Svetniki občine Kidričevo so kljub nasprotovanju opozicije potrdili še tretji rebalans letošnjega proračuna, ki je zaradi nerealiziranih ali nižjih cen investicij in neuspelih prijav na razpisih nižji za okoli 1,6 milijona evrov; potrdili pa so tudi proračun za prihodnje leto, vreden 8 milijonov evrov.

S tretjim rebalansom letošnjega proračuna so v občini Kidričevo znižali prihodke za dobrih 1,6 milijona evrov. Za kar 2,9 milijona pa so znižali investicijske odhodke, saj je izpadel projekt programske opreme mobilne aplikacije, znižali pa so tudi sredstva za ureditev infrastrukture po komasaciji, za ureditev cest v naselju Apače, za revitalizacijo gramoznice Strnišče, za obnovo dvorca Šterntal, za energetsko sanacijo šol, za sekundarno kanalizacijo Cirkovce–Stražgonjca ter za projekt Eko-inovacije.

Po tretjem rebalansu, ki so ga potrdili minuli teden, je tako v občinskem proračunu planiranih 6,8 milijona evrov prihodkov in 7,3 milijona evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj so znižali na 437.614 evrov. Ob tem je župan Anton Leskovar poudaril, da z rebalansom uresničuje svojo napoved, da dodatnega zadolževanja v letošnjem letu ne bo; prihodki in odhodki pa se po njegovem znižujejo na račun investicij za posamezne projekte, ki so jih prijavili na razpise za sredstva iz državnih in evropskih virov, vendar z njimi niso uspeli ali pa še niso znani rezultati. Ker nekatere investicije še niso zaključene, so sredstva za dokončanje del prenesli v naslednje leto, poleg tega pa so z rebalansom dodali še plačilo 250.000 evrov odškodnine podjetju Meltal. Čeprav je realizacija proračuna nekoliko nižja, pa se po županovih besedah po občini izvajajo številna dela, kar ljudje zagotovo opazijo.

Opozicija nezadovoljna in kritična

V opoziciji pa seveda še zdaleč niso bili zadovoljni. Kot je poudaril vodja opozicijske LDS Zoran Žunko, je tako nizka realizacija proračuna odraz zelo slabega dela občinske uprave in župana, ki mu je zabrusil: »Če bi vi sedaj sedeli na tem mestu kot jaz, kot ste sedeli pred leti, potem bi župana zagotovo raztrgali. Dejstvo pa je, da ste zaradi slabega dela brisali preveč postavk, kar je nedopustno in škodljivo, tako za občino, kot za občane.«

Pridružil se mu je tudi Jože Medved (NSi), ki je poudaril, da je žalostno predvsem dejstvo, da za skoraj 3 milijone znižujejo obseg investicij in župana vprašal: »Ne vem, zakaj sploh pripravljate tako velik proračun, če ga potem znižujete. Z boljšim delom občinske uprave in tebe župan ter z bolje pripravljenimi projekti bi moralo biti veliko bolje, tako pa samo zavajate občane in si kupujete mir med ljudmi.«

Župan Leskovar je očitke odločno zavrnil in dodal: »Ko sem jaz sedel na vašem mestu sem imel pripravljene argumente, vi pa jih nimate. Sicer pa imamo na občini pripravljenih prek 20 projektov, ki čakajo le na ugodne razpise.«

Nezadovoljen je bil tudi Branko Valentan (LDS), ki ga je najbolj motilo, da so za drugo fazo ureditve Cirkovc preveč zlahka dodatno namenili prek 500.000 evrov, v Apačah pa niso mogli urediti niti krajšega odsek ceste, ki ga obljubljajo že več let.

Županu v bran je pomirjujoče stopil podžupan Milan Strmšek (SLS), ki je ugotovil, da nikoli ni vse idealno, ter svetnike pozval k strpnosti, Zoran Žunko pa je ponovil že znan očitek, da v opoziciji niso bili nikoli o obveščeni o nobeni pomembni odločitvi, da so jih k razpravi o vsebini proračunov ali pomembnejših odločitev vabili vedno le po tem, ko so se v vladajoči koaliciji že vse dogovorili, ter jih vprašal, kako so lahko kljub temu enostavno pozabili na izgradnjo 300 m kanalizacije v smeri proti Gaju. Kljub vroči razpravi je vladajoča koalicija s preglasovanjem dosegla, da je bil tretji rebalans proračuna sprejet.

Komunala in občina spet »z roko v roki«

V drugem branju so dokončno potrdili tudi občinski proračun za leto 2014, ki na prihodkovni strani načrtuje skoraj 7,9 milijona, ali za 943.000 evrov več kot v prvem branju, ter za skoraj 9 milijonov odhodkov, pri čemer predvidevajo tudi zadolževanje za okoli 1,2 milijona evrov, vendar ga po besedah župana Leskovarja verjetno ne bo, saj naj bi dosegli znižanje cen posameznih projektov. Osrednje naložbe leta 2014 bodo predvsem nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Cirkovcah ter nadaljevanje obnove dvorca Šterntal in dokončanje novega Zdravstvenega doma.

Dodati velja, da sta Komunalno podjetje Ptuj in občina Kidričevo vendarle dosegla dogovor o daljinskem ogrevanju naselja Kidričevo, o čemer so v petek že podpisali tudi posebno pogodbo, tako da so lahko sedaj občani, kar se problematike ogrevanja tiče, brez skrbi in lahko v kratkem za ogrevanje že pričakujejo zamujene položnice.

Kidričevo, 9.12.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/kljub-nasprotovanju-potrdili-3-letosnji-rebalans-in-proracun-za-prihodnje-leto


V Kidričevem ne bodo na hladnem

11 decembra, 2013

Do konca letošnje kurilne sezone bo za ogrevanje več kot 400 stanovanj v naselju Kidričevo še naprej skrbelo Komunalno podjetje Ptuj, je dogovor občine s ptujsko komunalo, kar so podprli tudi kidričevski občinski svetniki. Odločili pa so, da mora občina že v začetku prihodnjega leta objaviti razpis za podelitev koncesije. Z zadnjo odločitvijo so v Kidričevem rešili vprašanje ogrevanja, ki je v zadnjih tednih razvnemalo domačine, saj so se ti, zaradi različnih napovedi, bali, da bodo sredi zime ostali na hladnem.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v sredo, 11.12.2013


Kdo bo grel Kidričane?

4 decembra, 2013

Ta čas je daljinsko ogrevanje v Kidričevem v rokah Silkema kot dobavitelja energije ter Komunale Ptuj kot kupca energije in upravljavca omrežja. Bo v prihodnje za topla stanovanja skrbelo občinsko podjetje?

Na jutrišnji seji občinskega sveta naj bi svetniki občine Kidričevo odločili, kdo bo v prihodnje v tej občini skrbel za oskrbo s toplotno energijo. “Ta čas še ne vemo, kakšna bo odločitev. Pred odločitvijo moramo sprejeti občinski odlok in koncesijo podeliti našemu javnemu podjetju ali se odločiti za podaljšanje pogodbe s Komunalo Ptuj,” je povedal Damjan Napast, direktor občinske uprave občine Kidričevo. Na podlagi 18 let starega sklepa takratnega občinske­ga sveta gospodarsko javno službo na področju ogrevanja izvaja Komu­nalno podjetje Ptuj. “Pred 15 leti je bila podpisana tripartitna pogodba, kjer nastopajo podjetje Silkem kot dobavitelj energije, Komunala Ptuj kot kupec te energije in upravljavec omrežja ter Občina Kidričevo kot la­stnica omrežja,” je pojasnil Napast. Na sistem daljinskega ogrevanja je v Ki­dričevem priključenih 429 stanovanj, kar pomeni celotno naselje Kidriče­vega. “Odgovora na vprašanje, zakaj v vseh teh letih nikoli ni bila podeljena koncesija za ogrevanje, ne poznam, dejstvo pa je, da se je v zadnjih letih v Komunali Ptuj menjalo kar nekaj direktorjev. Tako smo denimo lansko leto od tega podjetja prejeli dopis, v katerem so izrazili zanimanje za na­daljnje opravljanje te dejavnosti v Ki­dričevem, v začetku letošnjega leta pa nas je presenetil dopis Komunale Ptuj, ko nas je ta pozvala, naj podpiše­mo pogodbo, s katero bi občina zago­tovila sredstva, ki bi pokrila izgubo, ki nastaja pri opravljanju omenjene dejavnosti. Mi takšne pogodbe seveda ne moremo podpisati, saj je nezakonita. V vseh letih ogrevanja je Komu­nala Ptuj prikazovala bilančno izgubo na našem delu ogrevanja, so pa do ne­davnega v naši občini opravljali še ne­katere druge dejavnosti, kar pa se je v zadnjih dveh letih precej zmanjšalo,” razlaga direktor kidričevske občinske uprave.

Svetniki občine Kidričevo so o pro­blematiki ogrevanja že nekajkrat razpravljali, na zadnji občinski seji pa prišli do zaključka, da se po koncu le­tošnje ogrevalne sezone s Komunalo Ptuj razidejo in da “občina poskrbi za drugačen način oziroma izvajalca daljinskega ogrevanja”. “V za­dnjem dopisu nas je vodstvo ptujskega komunalnega podjetja seznanilo z odločitvijo, da naj bi sodelovanje preki­nili že konec letošnjega leta. To je za nas nesprejemljivo, saj v tako kratkem času ne moremo poskrbeti za oskrbo s toplotno energijo v lastni režiji. Edina rešitev, ki se zdi v nastalih razmerah sprejemljiva in ki bo omogočila dol­goročno nemoteno oskrbo s toplotno energijo, se po vsem, kar se dogaja, zdi podelitev koncesije lastnemu javnemu podjetju;’ je dodal Napast in poudaril, da vodstvo občine Kidričevo pospe­šeno išče najustreznejšo rešitev ter da bi bila prekinitev pogodbe s Komu­nalo Ptuj ob koncu ogrevalne sezone ena ustreznejših, a kot rečeno, odločili bodo svetniki na četrtkovi seji kidričevskega občinskega sveta.

Na težave z ogrevanjem so opozo­rili tudi v nestrankarskem gibanju Za Kidričevo, ki ga vodi Branko Štrucl. Ta je prepričan, da sta za nastalo proble­matiko kriva župan in občinski svet s svojim javnim podjetjem Vzdrževa­nje in gradnje in da je njuna odgovor­nost, da zagotovita nemoteno oskrbo s toplotno energijo. “Z družbo Silkem naj se že enkrat za vselej dogovorijo o ceni energije, ki mora biti poštena do nas občanov in v kateri bo upošteva­no tudi dejstvo, da je omenjeno pod­jetje eno največjih onesnaževalcev v naši občini;’ še zahtevajo v nestran­karskem gibanju.

Dolžni že okrog 140 tisoč evrov

Dolg občanov Kidričevega za ogrevanje je okrog 140 tisoč evrov. Občina je imela že preteklo leto skupaj s Komunalo Ptuj z dolžniki razgovore in je iskala možnosti za poplačilo dolgov. Na občini pripravljajo tudi pravilnik o denarni pomoči socialno šibkim, ki bo začel veljati v začetku prihodnjega leta.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v sredo, 4.12.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013120405981094


Komunala prekinila distribucijo, za ogrevanje zadolžili Javne službe

25 novembra, 2013

Na Občino Kidričevo je poklicalo več občanov, ki jih zanima, zakaj niso prejeli položnic za ogrevanje za oktober; ker je Komunalno podjetje (KP) Ptuj zaradi neurejenih razmer prekinilo distribucijo toplotne energije, je občina za to zadolžila podjetje Javne službe iz Ptuja.

Da postajajo težave zaradi ogrevanja naselja Kidričevo vse bolj zapletene in resne, so opozorili že na oktobrski seji sveta občine Kidričevo, kjer so precejšen del razprave namenili prav tej problematiki. Direktor KP Ptuj Janko Širec je županu in svetnikom pojasnil, da imajo zaradi neurejenih razmer in nerešenih pravnih vprašanj na tem področju že več let bilančno izgubo, povečuje pa se tudi število neplačnikov. Da bi izvedeli, kaj se sedaj dogaja in zakaj občani še niso prejeli položnic za ogrevanje v oktobru, pa smo za pojasnilo najprej zaprosili direktorja občinske uprave Damjana Napasta, ki je o tem povedal: »Čeprav nam niso znani razlogi, zaradi katerih izvajalec gospodarske javne službe ogrevanja z daljinsko toploto – (KP) Ptuj – za oktober še ni poslal položnic za stroške ogrevanja, pa sklepamo, da se je za to potezo odločil zaradi, po njihovi oceni, nerešenih pravnih vprašanj med občino in KP Ptuj, ki segajo nazaj do leta 1997; pa tudi zaradi dejstva, da država ne dovoljuje dviga cene stroškov ogrevanja. Občina Kidričevo je od KP Ptuj, ki je vse od leta 1997 nemoteno izvajalo to storitev ogrevanja, prvič že v oktobru letos doživela »bojkot« distribucije toplote v naselju Kidričevo, brez ogrevanja pa so ostali tudi v šoli in vrtcu v Kidričevem. S tovrstnimi ponovnimi potezami smo deležni ponovnih pritiskov za dvig cene ogrevanja in za plačilo izgube, vendar tega enostavno ne odobravamo.«

Težave zaradi ogrevanja v naselju sicer segajo že več let nazaj, Napast pa pojasnjuje: »Zaradi neustrezne ureditve izvajanja te javne službe se izvajalec in Občina pogajamo od spomladi 20l3, vendar pa zaradi različnih ekonomskih in pravnih vprašanj, žal nismo uspeli doseči dokončnega dogovora. Občanom sporočamo, da se pravnemu reševanju problematike ogrevanja žal ne moremo izogniti, zagotavljamo pa jim, da je dogovor za nemoteno ogrevanje prioritetna naloga vseh občinskih organov in bomo storili vse, kar je v moči, da se tak dogovor čim prej uresniči. Obenem verjamemo, da je tak dogovor tudi v najboljšem interesu drugih podjetij, ki sodelujejo pri zagotavljanju toplote na daljavo v naši občini. Ker bo del celovitega dogovora zagotovo tudi plačilo storitev ogrevanja, ki v vmesnem obdobju ne bi bile zaračunane, zagotavljamo, da se bomo za morebiti neplačane storitve z odjemalci naknadno dogovorili o načinu plačila, ki bo zanje najmanj obremenjujoč.«

Dolgovi in izguba: skoraj 200.000 evrov

Zaradi nerešenih pravnih vprašanj, kopičenja izgube in neplačnikov pa je KP Ptuj očitno prekipelo, njegov direktor Širec ob tem poudarja: »V KP Ptuj smo Občino Kidričevo že dlje časa opozarjali na nevzdržno situacijo v zvezi z ogrevanjem, saj je v zadnjih letih v tej dejavnosti izkazana izguba, ki v obdobju od januarja do oktobra 2013 znaša okoli 57.000 evrov. Poleg tega je v občini veliko število neplačnikov, katerih dolg je na dan 31. oktobra 2013 znašal okoli 141.330 evrov, pri čemer pa ta dolg ne zajema izvršilnih stroškov in zamudnih obresti. Že dlje časa smo si prizadevali, da bi nastalo situacijo v dogovoru z Občino, sporazumno rešili; ne nazadnje smo že v aprilu podali predloge za razrešitev nastale situacije, vendar odgovora od Občine Kidričevo žal nismo prejeli. Prav tako je bilo na našo pobudo organiziranih več skupnih sestankov, tudi z večjimi dolžniki, vendar pa vse to ni pripeljalo do izboljšanja stanja!«

Za ogrevanje skrbijo javne službe, plačnik je Občina

Res je, kot je potrdil tudi Širec, da KP od oktobra ni več izvajalec ogrevanja v Kidričevem: »KP Ptuj od 4. oktobra 2013 ni več izvajalec oskrbe s toplotno energijo v občini Kidričevo, saj je Občina izdala naročilnico za upravljanje ogrevanja podjetju Javne službe Ptuj.

Razpolagamo tudi z informacijo, da je strošek nabave energenta s 4. oktobrom 2013 v celoti breme Občine. Občini smo v predlogu pogodbe tudi navedli, da smo na podlagi pooblastila Občine Kidričevo in pooblastila sedanjega upravljavca z ogrevanjem v občini Kidričevo pripravljeni izdati tudi položnice odjemalcem v občini Kidričevo, vendar do podpisa le-te do sedaj še ni prišlo. Iz navedenih razlogov KP Ptuj nima pravne podlage za izstavitev računov odjemalcem toplotne energije v občini Kidričevo.«

Na Občini Kidričevo ob tem dodajajo, da je Komunala Ptuj, ki je opravljala dejavnost distribucije daljinskega ogrevanja vse od leta 1997, to dejavnost dolžna opravljati še do konca kurilne sezone. Kot je poudaril direktor občinske uprave Napast, so bili naročilnico za distribucijo toplotne energije prisiljeni izdati podjetju Javne službe, saj po tem, ko je KP prenehalo z distribucijo, niso želeli, da bi stanovalci in drugi odjemalci ostali brez ogrevanja.

Bodo težave rešili z dogovorom ali na sodišču?

Sicer pa nekaj upanja za rešitev nastalih težav še vedno ostaja, saj naj bi se o tej pereči problematiki poskušali dogovoriti še na petkovem dopoldanskem skupnem sestanku v prostorih Občine Kidričevo, kamor so povabili tako predstavnike KP Ptuj kot podjetja Javne službe Ptuj in dobavitelja ogrevanja, kidričevskega podjetja Silkem. V nasprotnem primeru pa naj bi za epilog poskrbeli na ustreznem sodišču.

Kidričevo, 21.11.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/komunala-prekinila-distribucijo-za-ogrevanje-zadolzili-javne-sluzbe


Nestrankarsko gibanje predlaga ogrevanje z lesno biomaso

13 novembra, 2013

Potem ko so na težave zaradi ogrevanja naselja Kidričevo opozorili na zadnji seji sveta občine Kidričevo, se je oglasil vodja nestrankarskega gibanja Za Kidričevo Branko Štrucl, ki predlaga, da bi uredili ogrevanje na lesno biomaso v celotni občini.

»O problematiki ogrevanja v Kidričevem od Komunalnega podjetja Ptuj poslušamo vsako leto, že vsaj 15 let. Po eni strani razumemo njihov ekonomski izračun, saj jim ceno narekuje Silkem, član madžarske skupine Mal, ki deluje v sklopu kompleksa Talum. Po drugi strani pa bi bil že skrajni čas, da se tudi Silkem sam zaveda, da je največji onesnaževalec v tem okolju in da vsakodnevno zastruplja nas, občane Kidričevega, ki tu živimo. Mi plačujemo svoj davek s svojim zdravjem, zato bi krajani nekaj od tega morali dobiti nazaj, pa četudi v obliki znižanja cene distribucije centralnega gretja in tople vode. Znano je dejstvo, da je veliko neplačnikov centralnega ogrevanja v Kidričevem. Zavedamo se, kakšno nevzdržno socialno stanje je v občini, zato apeliramo na občinski svet, da vsem pomoči potrebnim ljudem pomagajo,« pravi Branko Štrucl.

Po mnenju Štrucla bi moralo KP Ptuj že zdavnaj preveriti učinkovitost daljinskega ogrevanja, predvsem gre za previsoke temperature povratne vode, povečane upori v primarnem vodu, največja napaka pa so velike dnevne izgube tople vode v sistemu, ki ga nihče ne sanira.

Nova degradacija okolja in življenja: ruski plinovod

Ob tem opozarja tudi na nedorečenost in domnevno povečano nevarnost za okolje zaradi plinske kompresorske postaje sredi polja med Kidričevim in Cirkovcami: »Tudi glede ruskega Gazproma se bo moralo nekaj doreči, saj vemo, da se na našem območju nahaja plinska kompresorska postaja, ki služi za uravnavanje oziroma dvig tlaka, in to 8 milijard m3 letno. Sedaj pa Rusi zahtevajo celo večjo zmogljivost plinovoda, na 30 milijard m3 plina letno, kar mimo nas, prebivalcev, ki tu živimo in delamo. Kidričani se sploh ne zavedajo, kakšna nevarnost je to, zlasti če bi prišlo do požara ali drugih nevarnih nesreč. Sramota, da pri nas župan in svetniki brezpogojno dovoljujejo, da nas kapital zastruplja in straši, žalostno, da nas v občini zastopajo takšni ljudje, ki ne znajo ali nočejo na tem področju nič postoriti, da bi nam bilo lažje in nas ne bi bilo treba biti strah!«

Predlagajo javno-zasebno partnerstvo za ogrevanje

»V gibanju Za Kidričevo predlagamo županu Antonu Leskovarju in občinskemu svetu, da skupaj s strokovnjaki pripravijo strategijo, kako v občini Kidričevo vzpostaviti primeren interes javno-zasebnega partnerstva in potem skupaj investirajo v sistem ogrevanja z lesno biomaso, ki bi pokrival ogrevanje za celotno občino Kidričevo. To bi bila zagotovo prava in najprimernejša vizija razvoja, ki bi zagotavljala boljšo prihodnost vsakemu krajanu naše občine. Primeri dobre prakse namreč kažejo, da so ta javno-zasebna partnerstva odlična. Predstavniki občine bi se morali le sestati z lastniki gozdov in lesno predelovalnimi obrati v občini, kajti v naših gozdovih je odpadnega lesa za več desetletij, s tem pa bi se lahko odpirala nova delovna mesta z dodano vrednostjo.«

Kidričevo, 7.11.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/nestrankarsko-gibanje-predlaga-ogrevanje-z-lesno-biomaso