Štrucl: »Gre predvsem za politično korupcijo!«

1 julija, 2014

Vodja nestrankarskega gibanja Za Kidričevo Branko Štrucl je na petkovi tiskovni konferenci novinarjem razkril še nekaj novih podrobnosti o domnevni korupciji v občini Kidričevo; do sedaj so na KPK posredovali že 11 prijav, pri čemer naj bi bila na prvem mestu politična korupcija.

Kot je poudaril Branko Štrucl, so na pobudo nekaterih krajanov in delavcev na občini na Komisijo za preprečevanje korupcije do sedaj posredovali že 11 prijav suma korupcije, zaradi česar so bili povabljeni tudi na razgovore tudi v Ljubljano. »Vseh 11 prijavljenih koruptivnih dejanj KPK do sedaj še ni uspelo razkriti, saj jih znajo zelo dobro prikrivati. Veseli pa me, da so nas na sume korupcije opozorili krajani sami in sedanji ter tudi bivši zaposleni na občini, za kar se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo. Za ohranitev obstoječe oblasti je na prvem mestu prisotna politična korupcija, ki sloni na principu daj-dam«.

O sistemu »daj-dam« in o marionetah

»Nedopusten je primer, ko je župan Anton Leskovar svojemu strankarskemu kolegu, s katerim sta celo skupaj kandidirala (Darku Dolencu s.p.), pridobil občinske posle v vrednosti več kot 180.000 evrov. Primer politične korupcije je tudi občinski svetnik iz županove stranke, ki je predsednik nadzornega sveta občinskega javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o. Kidričevo. Enako nedopustno je, da žena občinskega svetnika, prav tako iz županove stranke, nadzira občinski proračun. Ti ljudje, ne samo, da ne spoštujejo priporočil in ugotovitev KPK, saj delajo isto še naprej, ampak kadrujejo le svoje ljudi in nadzirajo sami sebe, delajo za lastne interese v škodo vseh nas ostalih občanov Kidričevega. Župana Antona Leskovarja in njegovih marionet so polna usta samohval, kaj vse so postorili v tem mandatu, ne priznajo pa niti tega, da je večina teh projektov bila zasnovana v prejšnjem mandatu, z županom Jožefom Murkom, kjer ni bilo govora o kakršnih koli koruptivnih dejanjih v občini.«

Štrucl kritičen tudi do določenih občinskih svetnikov

»Zgroženi in ogorčeni smo nad občinskim svetom, saj svetniki niti v enem primeru niso opozorili na korupcijo v občini, čeprav sem prepričan, da so nekateri zanjo vedeli, zato si tudi ti ljudje ne zaslužijo več našega zaupanja. So pijavke, ki se napajajo iz občinskega, oziroma našega, davkoplačevalskega proračuna. Prišel je čas za nove ljudi, ki bodo pošteni in bodo delali v korist vseh ljudi v občini, ne le strankarskih kolegov. Tudi od direktorja občinskega javnega podjetja Intiharja zahtevamo javno opravičilo, ker je na radiu Ptuj dejal, da smo za izgubo tega zavoženega podjetja, vse od ustanovitve, krivi mi občani. Zato ker smo prvotno najdražjo kanalščino v državi s pomočjo našega gibanja in vsaj v tem primeru enotnosti ljudi to preprečili. Takšna izjava je nedopustna in žaljiva za občane Kidričevega, od katerih ta direktor prejema ne malo plačo.«

O socialni stiski ljudi

Poleg domnevnih koruptivnih dejanj, s katerimi se sedaj ubada KPK, pa je Štruci opozoril tudi na socialno stisko v Kidričevem: »Najbolj žalostno in ponižujoče je, da so med nami ljudje, ki še vedno živijo v nevzdržnih bivalnih razmerah, v pro­storih, ki so last občine. Ponekod naši ljudje nimajo niti svojih stranišč, kaj šele kopalnic. Korupcije si ne zaslužijo ljudje, ki več desetletij živijo v tem onesnaženem okolju, kjer celo dre­vesa vidno črpajo to strupeno blato iz zemlje, kjer so njihovi vodnjaki prepolni tega rdečega blata, v katerem se nahajajo rakotvorne spojine, kot so svinec, baker, natrijev lug in drugi strupi, in ki vse do danes še niso dobili odgovora od države, še manj od občine Kidričevo, zakaj jim je kršena osnovna človekova pravica po 72. členu Ustave RS.

In ti občinski veljaki bi se radi šli ekološke pridelave hrane, nekakšnega športno rekreativnega turizma, kjer si občani ne bodo mogli privoščiti teh ugodnosti. Zadnji čas je že, da od dr­žave, ki je večinski lastnik Taluma, zahtevamo letno kopališče nazaj, ga sami adaptiramo, če bo potrebno! Država je dolžna, da ugodi naši zahtevi, saj nas zastrupljajo že 60 let.«

Kidričevo, 30.6.2014

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/strucl-gre-predvsem-za-politicno-korupcijo


Ko gre za posle, brat ni družinski član

11 junija, 2014

Dve leti je v občini Kidričevo gradbene storitve izvajalo podjetje Beton, s.p., ki je v lasti Stanislava Fiderška, brata občinskega svetnika Milana Fiderška. Nepravilnosti so odpravili, podjetnik pa napoveduje konec podjetja

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), kjer se po naših podatkih ukvarjajo s še nekaj prijavami nestrankarskega gibanja Za Kidričevo, je ugotovila, da je občina Kidričevo v preteklosti poslovala s firmo Beton, s.p., ki je v lasti Stanislava Fiderška, brata sedanjega občinskega svetnika Milana Fiderška (SDS). S tem je občina Kidričevo ravnala v nasprotju z določili 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je v času od maja 2011 do maja 2013 poslovala s poslovnim subjektom, za katerega veljajo omejitve poslovanja. Občina je v omenjenem obdobju dveh let občinske gradbene storitve naročala pri podjetju Beton, s.p., v skupni vrednosti 137 tisoč evrov. “Na občini smo si napačno razlagali, kaj pomeni družinski član, prepričani smo namreč bili, da omejitev poslovanja velja zgolj za osebe, ki živijo s funkcionarjem v skupnem gospodinjstvu, ker omenjena brata ne živita na istem naslovu, pa smo menili, da omejitev poslovanja ne velja,” pojasnjujejo na občini Kidričevo. Dodajajo, da gibanje Za Kidričevo, ki ga vodi Branko Štrucl, na občino ni naslovilo nikakršnih vprašanj v zvezi z omenjenim poslovanjem. “Po opozorilu komisije smo izvedli notranji nadzor in takoj ukrepali. Tako smo začeli postopek za uveljavitev ničnosti poslov med občino in podjetjem Beton, s.p., in nemudoma prekinili poslovno sodelovanje z izvajalcem Stanislavom Fiderškom, njegova firma Beton, s.p., pa z nami ne bo mogla sodelovati vse dotlej, dokler bo obstajalo nasprotje interesov. Obenem smo ponovno opozorili občinske svetnike in funkcionarje na obvezno sporočanje podatkov in sprememb podatkov v skladu z zakonodajo,” je pojasnil Damjan Napast, direktor občinske uprave v občini Kidričevo, in dodal, da so s firmo Beton poslovali, ker “omenjenega podjetja ni na seznamu subjektov na spletni strani KPK, za katere velja omejitev poslovanja z občino Kidričevo”.

Napovedujejo nova razkritja

“Nedopustno je tudi to, da žena svetnika SDS Marjana Bezjaka opravlja nadzor nad proračunskimi sredstvi občine. KPK je občinsko vodstvo opozorila na nepravilnosti, a niso ukrepali,” pa je povedal Branko Štrucl. Pravi, da bodo člani nestrankarskega gibanja Za Kidričevo v prihodnjih tednih sklicali tiskovno konferenco in javnost seznanili s še več domnevnimi nepravilnostmi v občini Kidričevo. “Župan naše civilnodružbeno gibanje celo sodno preganja, a mi opozarjamo zgolj na nepravilnosti in si želimo delovati v občini brez korupcije,” omenja Štrucl, župan Anton Leskovar pa odgovarja, da občinsko vodstvo deluje v interesu vseh občanov in občank in da sam ravna v skladu z zakonodajo. “Na KPK je bilo posredovanih več prijav o domnevnih nepravilnostih poslovanja v naši občini, v zadevi nadzora nad proračunskimi sredstvi pa KPK ni zaznala nepravilnosti in kršitev, je pa izdala priporočilo o načinu izvajanja nadzora, kar tudi upoštevamo,” je poudaril Damjan Napast.

Konec podjetja Beton iz Cirkovc?

KPK je županu Antonu Leskovarju naložila plačilo globe v višini 1800 evrov, kar je župan Kidričevega že poravnal, prekrškovni postopek zoper svetnika Milana Fiderška pa zaradi zastaranja ni bil uveden, kot smo izvedeli, pa naj bi podjetje Beton, ki do nadaljnjega z občino Kidričevo, vsaj dokler bodo obstajale družinske povezave med svetniki in drugimi občinskimi funkcionarji in omenjenim podjetjem, ne sme poslovati, bo pa zaradi sodelovanja v preteklosti opravilo nekatera dela v občinsko javno korist. “Po dogovoru z občino smo svoje naredili, zdaj ostajamo brez dela in vse kaže, da bomo po 22 letih samostojnega delovanja morali družinsko dejavnost ukiniti. Dela namreč ni in znašli se bomo na zavodu za zaposlovanje,” napoveduje Stanislav Fideršek, lastnik podjetja Beton, s.p., iz Cirkovc, ki je v domači firmi v preteklosti zaposloval vsaj deset ljudi, zdaj pa se bo, kot vse kaže, pri 55 letih tudi sam soočil z brezposelnostjo.

Objavljeno v Večeru, v torek, 10.6.2014

Slavica Pičerko Peklar


Brat občinskega svetnika je bil »občinski gradbinec«

3 junija, 2014

Po prijavi Nestrankarskega gibanja Za Kidričevo je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovila, da je občina poslovala s poslovnim subjektom, za katerega veljajo omejitve poslovanja; gre za firmo Beton, s. p., ki je last brata občinskega svetnika.

Po ugotovitvah KPK je občina Kidričevo v nasprotju z določili 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije poslovala s poslovnim subjektom, za katerega veljajo omejitve poslovanja.

Branko Štrucl, vodja gibanja, o tem pravi: »Župan Anton Leskovar in njegov strankarski kolega Milan Fideršek (SDS) sta kršila določilo o omejitvah poslovanja, saj je občina gradbene storitve naročala pri podjetju Beton, s. p., ki je v lasti Stanislava Fiderška, brata sedanjega občinskega svetnika. Omenjena koruptivna dejanja so bila odkrita za obdobje od maja 2011 do maja 2013, in sicer v skupni vrednosti 137.000 evrov. V odzivu na nezakonito poslovanje s podjetjem brata občinskega svetnika Fiderška so nam na občini pojasnili, da so si delavci občine napačno razlagali, kaj pomeni družinski član. Prepričani naj bi bili, da omejitev velja zgolj za osebe, ki živijo s funkcionarjem v skupnem gospodinjstvu, ker brata Fideršek ne živita skupaj, pa so menili, da omejitev poslovanja v tem primeru ne velja. Prav smešno, kakšne izgovore, neumnosti in sprenevedanja se gredo ti občinski veljaki.«

KPK je naložila plačilo globe tako županu Leskovarju kot svetniku Fideršku, podjetje Beton pa naj bi zaradi ugotovitev KPK opravilo nekatera dela v občini v javno korist. Ob tem pa Štrucl dodaja: »V nestrankarskem gibanju Za Kidričevo smo zadovoljni, da je prišlo do prvih ugotovitev KPK, kajti prav to gibanje je prvo in edino opozarjalo na mešetarjenje, nepotizem in korupcijo v Kidričevem. Trdno smo prepričani, da je tovrstne korupcije v občini še mnogo več, zato pustimo KPK, da opravi svoje delo do konca, kot je to potrebno.«

Še več neodkritih nepravilnosti?

»Sramotno in tudi v konfliktu interesov župana Leskovarja ter občinskih funkcionarjev je, da žena svetnika SDS Marjana Bezjaka opravlja nadzor nad proračunskimi sredstvi. To je nedopustno, saj je KPK občinski nadzorni organ že opozorila, da ne delajo v skladu z zakoni, pa se ni nič spremenilo. Župana Leskovarja javno vprašujemo, ali še vedno misli sodno preganjati naše civilno družbeno gibanje, ki govori samo resnico ter se zavzema, da Kidričevo postane kraj brez korupcije. V gibanju menimo, da bi se lahko prihajajoče lokalne volitve pokazale kot učinkovita oblika sankcije, ki bi lahko vplivala na omejevanje domačijskega poslovanja občinskih funkcionarjev. Nam v gibanju Za Kidričevo ni vseeno, kaj se dogaja z našim proračunskim denarjem in kakšne koruptivne stvari počnejo ti občinski funkcionarji že vrsto let. Zato naj se krajani Kidričevega odločijo sami, v kakšni občini želimo živeti.«

Na občini Kidričevo zmoto priznavajo in jo obžalujejo

In kaj o ugotovitvah KPK ter o trditvah Branka Štrucla menijo na občini Kidričevo? Direktor občinske uprave Damjan Napast pojasnjuje: »Poudarjamo, da Branko Štrucl do danes na občino Kidričevo ni naslovil nobenih vprašanj in da z občine nismo njemu in ne nestrankarskemu gibanju Za Kidričevo v tej zadevi dajali nobenih pojasnil. Na KPK je bilo poslanih več prijav o domnevnih nepravilnostih poslovanja na občini Kidričevo. V zadevi nadzora nad proračunskimi sredstvi, ki ga opravlja žena svetnika Marjana Bezjaka, KPK ni zaznala nepravilnosti in kršitev, je pa podala priporočilo o načinu izvajanja nadzora. Izmed vseh prijav se je ugotovila samo ena nepravilnost, in sicer v zadevi omejitve poslovanja z omenjenim subjektom. Zaposleni na občinski upravi so si napačno razlagali pojem ‘družinskega člana’, in sicer le kot člana, ki živi s funkcionarjem v skupnem gospodinjstvu, prav tako pa omenjenega ni bilo na seznamu subjektov, za katere velja omejitev poslovanja. Žal nam je, da je prišlo do kršitve, ki je posledica napačne presoje, ne da bi kakorkoli podvomili o verodostojnosti. Predvsem pa ne ostajamo ravnodušni do napak delavcev občinske uprave, za katere odgovarja župan, čeprav on ne vodi postopka oddaje javnih naročil. To delo opravlja strokovni kader, zaposlen na Občini. Odločitev o oddaji naročila pa smo seveda odnesli v podpis županu kot odgovorni osebi občine. Do opozorila smo bili prepričani, da županu dajemo v podpis kredibilno in strokovno podprto odločitev. Po opozorilu Komisije pa smo župana obvestili ter mu obrazložili naše zmotno tolmačenje 35. člena ZIntPK ter dejstvo, da omenjenega subjekta ni na seznamu subjektov na spletni strani KPK, za katere velja omejitev poslovanja z Občino Kidričevo. Župan nas je pozval k odgovornosti in zahteval izvedbo notranjih kontrol ter nadzor nad vsemi izvedenimi ukrepi in izdanimi naročili, ter da se nemudoma sprejmejo vsi potrebni ukrepi, da do kršitev več ne bo prišlo.«

Kot je še povedal Napast, so takoj začeli postopek uveljavitve ničnosti poslov ter tudi takoj prekinili poslovno sodelovanje z izvajalcem Stanislavom Fiderškom, s. p., Beton: »Vsa dokazila o izvedenih ukrepih so shranjena v občinski upravi, vsi ukrepi pa so bili izvedeni, da podobnih kršitev več ne bi bilo. S tem se je omenjeni postopek zoper Občino Kidričevo tudi končal.«

Županu 1.800 evrov kazni, Fideršku zaradi zastaranja nič

Pooblaščenka za odnose z javnostmi v Komisiji za preprečevanje korupcije Nina Wabra Jakič pa je k vsemu temu dodala le še to: »Potrdimo lahko, da je skupni znesek, ki je bil nakazan obravnavanemu subjektu, približno 137.000 evrov. Prekrškovni postopek zoper gospoda Leskovarja je pravnomočno končan. Višina globe, ki jo je poravnal, je bila 1.800 evrov. Prekrškovni postopek zoper gospoda Fiderška pa zaradi zastaranja ni bil uveden. Gospod Fideršek je namreč funkcijo občinskega svetnika začel opravljati novembra 2010. Funkcionar Komisiji za preprečevanje korupcije ni – skladno z ZIntPK – posredoval podatkov o subjektih, s katerimi so oni ali njihovi družinski člani v razmerju iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK. Zadeva je torej zastarala. Zoper podjetje Beton, s. p., komisija prekrškovnega postopka ni uvedla, saj za to ni pravne podlage.«

Kidričevo, 2.6.2014

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/brat-obcinskega-svetnika-je-bil-obcinski-gradbinec


Poslanec Pukšič v Državnem zboru o problematiki ceste v Pongercah

3 februarja, 2014

Citat je iz javnega zapisnika nadaljevanja 21. seje Državnega zbora Republike Slovenije, dne 29. januar 2014. Gre za nepredelano verzijo zapisnika.

FRANC PUKŠIČ (SLS):
Odsek številka 74: (nb) – 15.00

[…]

“Sedaj bom predstavil še en problem, na katerega se minister Omerzel ne odziva. Škoda. Pa je dobrohoten za državo. Škoda. Pa so vpleteni zopet ljudje iz ministrstva. Škoda. Pa zakaj? Ker pač imajo svoje interese. Ampak za ta problem minister ni kriv do točke 6 ali, ja, do točke šest, sedem, ko jo bom predstavil. Moram pa od začetka. Zato bi prosil, da mi daste sliko, zato da se bo vedelo o čem govorim. Na koncu pa je, kriv je za to, da se na to ne odziva. Kot vidite, eno rumeno in eno zeleno črto. V nadaljevanju od zelene, rumene in potem vijoličaste črte, tisti rumeni del, bi se naj zgradila nova cesta. Govorim seveda o železniški progi Pragersko-Hodoš v Šikolah, Pongrce. No, in leta, začelo se je, zato bom šel od začetka, začelo se je že leta 2001. Torej od takrat seveda minister Omerzel s tem ni imel nič. Danilo Vek je bil takrat menda na železnici, sedaj je na prometu ali pa je že bil takrat na prometnem ministrstvu, je eden izmed občanov, ki živi v tem naselju. Eden od tistih, ki je lobiral zato, da se zgradi zelena proga. Zelena proga je pomenila odkup zemljišč. Zelena proga pomeni, če pogledate tako na hitrico, vsaj od tistega križišča zelene, rumene, vsaj dvakrat daljšo cesto. Zelena proga pomeni torej celotni odkup vseh zemljišč. Rumena pomeni odkup cca. 30 kvadratnih metrov zemljišča, samo, ker ostali del zemljišča je last Slovenskih železnic. Cena izgradnje je približno dvakrat cenejša. Varnost je pa večja pri rumeni kot pri zeleni progi. Res pa je, da je del varnosti, torej za par posameznikov, menda za devet ali deset hiš manjša, zato ker se iz rumene po vijolični nadaljuje že sedaj po obstoječi cesti, pa tega seveda prav gospod Danilo Vek ne želi, ker je pač zraven, ker ima možnost priti do tako imenovane slepe ulice. Proti takšni progi je tukaj število odpisov oziroma cest veliko število podpisov iz te vasi. Zapisali so, zakaj so proti. No, in še tole, ta druga rešitev, rešitev po rumeni progi je možno, je potrdil tudi projektant, ki je prisostvoval na omenjenem sestanku. Proti so seveda zaradi tega dvojnega ovinka tukaj na zelenem delu, proti so zaradi tega, ker je to cenejše in bistvo vsega tega, zakaj se ni zgodila rumena, cenejša, varnejša, je koruptivno dejanje, tisti ki so imeli moč, torej sistema, ki so bili zaposleni na ministrstvu oziroma so še vedno. Torej nekaj hiš dobi slepo ulico.

Odsek številka 75 – (TR) – 15.05

(nadaljevanje) Izračun brez odkupa zemljišč, kolikšen odkup zemljišč, ne vem, nimam podatka, je narejeno bilo na ministrstvu in je tako za palec bilo ocenjeno za circa 200 tisoč evrov. Minister, še kako bi rabil teh 200 tisoč evrov za vzdrževanje slovenskih cest, ki je seveda v razsulu, v razpadanju. No, in ti občani so se obrnili tudi na, sedaj pa prihaja v tok že minister Omerzel, na predsednika Odbora za infrastrukturo Državnega zbora, gospoda Sama Bevka. Gospod Samo Bevk je korektno napisal ministru pismo in minister je na to pismo odgovoril. Vemo, da ne bo šel minister tega študirati, za to so službe in je seveda naročil tistim, da bodo to le naredili. No in sedaj vam bom predstavil dva dokumenta, kako so ti fantje na njegovem ministrstvu to naredili.

Ko je minister odposlal pismo 13. 11. lanskega leta, to pomeni 13. novembra, so ministru napisali, torej jaz ministra tukaj nič ne obdolžujem, ampak javno, v javnosti o tem govorim tudi zato, ker se gospod minister v 14 dnevih ni imel časa vzeti toliko, da bi na zahtevo poslanca organiziral termin, kjer bi se usedli skupaj in problematiko prodali v dobrobit občanov, proračuna Republike Slovenije, skratka, vsega tistega, s čimer je tudi zaprisegel v Državnem zboru, razčistiti in tega ni želel narediti, to se mi zdi arogantno in nesramno. Vi vsi, v tistih klopeh na oni strani, bi morali vedeti, da nismo mi tukaj zaradi vas, ampak da ste vi tam zaradi nas, zaradi tistih, ki vas pač v koaliciji potrdijo in na mesta postavijo. Prej boste šli, kot mi, mi gremo na volitve, dobimo svojo potrditev za svoje pošteno ali nepošteno delo na volitvah, marsikateri pa pride v tiste klopi po drugih merilih, kar seveda ni prav.

No in gospod minister, ki ga sedaj ni tu, upam, da bo poslušal oziroma, da mu boste prenesli, vaše službe so zapisale: V kolikor bi danes, torej sedaj, to minister piše, še enkrat 13. novembra lansko leto, v kolikor bi sedaj spremenili iz zelene na rumeno progo, bi se moralo zgoditi naslednje. Prvič, potrebno je izdelati projektno dokumentacijo. Drugič, pridobiti soglasje na dokumentacijo, izvesti meritve zemljišč, cenitve in odkupa zemljišč. Še enkrat, za 30 kvadratnih metrov. In četrtič, da je varnost cestnega prometa po rešitvi iz državnega prostorskega načrta, to pomeni po zeleni progi, kot pa variantna po rumeni, večja, zato se strinja z odločitvijo Direktorata za infrastrukturo, zato se strinja z odločitvijo Direktorata za infrastrukturo, podpis, minister Omerzel. To so mu pripravili, on je to podpisal, niti vedel ni, kdaj je to podpisal. Ampak jutri upam, da bo vedel, o čem govorimo in da bo jutri direktor Direktorata za infrastrukturo poklical in ga bo vprašal, poslušaj, Lojzek, saj ne vem, kaj mu je ime, ker tudi ne vem, kako se že piše, ti, kaj si že meni ti 13. 11. napisal, kaj si mi napisal. Kaj si pa ti Lojzek pisal 9. 10., to pomeni mesec dni prej, mesec dni prej podpisa ni, vodja sektorja za železnice, Damir Topolnik, pripravil Bojan Vogrinec. Kaj pa je takrat Ministrstvo za infrastrukturo in prostor napisalo občini Kidričevo, kaj so ji že napisali. Torej normalno bi pričakovali, da teh 5, 6 točk, kaj bo potrebno vse narediti. Ni res. Ni res. Napisali so, tako kot je pravzaprav res, in sicer, v kolikor nam, torej občinam, ne zagotovite možnosti gradnje po

Odsek številka 76 – (SJ) – 15.10

(nadaljevanje) zeleni, zahtevate, da boste delali po rumeni, pa seveda občina v bistvu nima v tem kaj dosti, ne boste posredovali, torej v kolikor nam tega zagotovila ne boste posredovali, bomo primorani pričeti z aktivnosti izgradnje, povezovalne ceste ob železnici, ob železnici v okviru toleranc državnega prostorskega načrta. V okviru toleranc državnega prostorskega načrta. In to je res. In to je res. Kar so pa tu napisali, kar je minister tu napisal, je pa laž, pa ni res. To pa je res. In potem pravijo dalje, predmetni poseg je ob upoštevanju vseh zakonskih normativov skoraj v celoti speljan znotraj območja državnega prostorskega načrta in po zemljišču javne železniške infrastrukture. Poseg izven meje državnega prostorskega načrta v velikosti cirka 30 kvadratov, je potreben zgolj na zasebni parceli, številka 512/1, …/nerazumljivo/… gre za poseg izvedbe nasipa povezovalne ceste.

No, kolegice in kolegi, kako naj potem poslanci v državnem zboru pošteno in korektno odločamo, če dobivamo iz služb torej iz ministrstev tako zavajajoče podatke. Enkrat a, drugič ž. Gre seveda za to, komu je kaj namenjeno in komu je kaj poslano. Očitno, ko gre seveda za neki privatni interes, potem bomo vse ali pa bodo vse naredile službe, ali pa boste v Vladi naredili vse, da nečesa ne bi speljali. No, in da zaključim s to zgodbo. Veste, ko jaz kot poslanec pišem kakšen dopis, mail ali kaj podobnega, mojemu prijatelju, Jožetu Jerovšku, ali mu pošljem sms, mu napišem: »Franc«, spodaj. Če pa bom seveda pisal, torej občini, kakšnemu društvu, skratka komurkoli, ki ni moj osebni prijatelj, potem pa mu napišem: »Franc Pukšič, poslanec državnega zbora«. Pa to je normalno. In to bi jaz pričakoval tudi s strani ministrstva. Če ministrstvo piše na občino dopis in se pod njim podpiše: »Lep pozdrav, Danilo«, potem so to neki osebni prijatelji, na osebni ravni. In ko bom še to predstavil, vas bo pa glava bolela. Torej tam, seveda jaz ne vem, ali je gospod Danilo Vek osebni prijatelj župana Kidričevega, tega ne vem. Ampak, da županu Kidričevega napiše mail in spodaj »Danilo«, je seveda za moje pojme milo rečeno nesprejemljivo. Nesprejemljivo. Še enkrat, ta Vek je doma tu notri, on si želi slepo ulico. Na kater račun? Na račun tudi tiste mame, ki ima 180 ali 184 evrov penzije. Na račun tistih, ki banke dokapitalizirajo. Na račun seveda celotne slovenske korupcije, ker se pač tako živi in se tako sme.

Zadeva je seveda zrela in to sem jaz tudi povedal, zrela za Nacionalni preiskovalni urad in ker so se seveda obrnili name, bom tudi vso zadevo predal na Nacionalni preiskovalni urad. Tu bi minister tudi moral odgovarjat. Je pač nova zgodba, ki je konkretna, ki je direktna. No, in poglejte kaj ta visoki državni uslužbenec, verjetno ima vso delovno dobo, ne vem, malo sedaj seveda provociram, v državnih službah, napiše takole županu: »Prosim te, da še pogledaš v soglasje občine Kidričevo, k gradnji Rojkove hiše. Ali res nikjer ne piše, da bo skladno z razgrnitvijo državnega prostorskega načrta, potekala mimo njegove hiše, obvoznice?« Torej, dajmo mi, inštitucije, dajmo še zdaj stisniti na tega malega Slovenca, na tega malega človeka, on je sam, on nima pravnih služb, on nima aparata za sabo, dajmo ga, on je tam hišo zgradil, on je dobil gradbeno dovoljenje,

Odsek številka 77 – (SD) – 15.15.

(nadaljevanje) on zdaj z otroci tam živi, hodi v službo in tako dalje. Dajmo ga, župan, daj poglej, mogoče pa bomo kje kaj zvrtali. To mu pošilja, lep pozdrav, Danilo. Mislim, pa če to ni vrh ledene gore, kaj se dela, saj v tem je problem, kaj se dela na teh nivojih in minister zato seveda ne ve, ne more vedeti ampak tisti, ki so mu podrejeni po sistemu navzdol, bi ga na to morali opozoriti. Če pa ne, pa svojega dela ne opravljajo. In seveda posledično, minister, boste plačali vi ceno. Se spomnite na Švedskem, mislim, da je bilo na Švedskem, ko je en zapornik pobegnil med prevozom iz točke a v točko b, mislim, da iz zapora na sodišče ali nekaj podobnega. Ne spomnim se več točno. Pobegnil je. V tistem trenutku sta odstopila dva ministra pa niso vedeli zakaj je pobegnil ampak dva ministra sta odstopila. To je objektivna odgovornost in to minister, da ste ignorantsko zavrnili možnost pogovora na to temo, vam seveda zamerim in te pravice nimate. Gospod minister, nimate te pravice, razen z pozicije ignorance.”

[…]

Vir: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VI&type=mag&uid=AF4A5A2A5AE7C366C1257C6F002E3370


Ponovno vroče zaradi sporne kanalščine in položnic

21 januarja, 2014

Že sredi lanskega poletja smo poročali o nezadovolj­stvu zaradi izredno visokih zneskov za plačilo kanalščine v občini Kidričevo, občani pa so bili ogorčeni tudi zato, ker so dobili položnice z raču­nom, ki je bil izstavljen 1. juni­ja, za plačilo porabe od 1. do 30. junija. Na občini so poja­snjevali, da je šlo za tehnično napako in občane pozvali, naj položnice plačajo. Nekateri so to storili, mnogi pa ne, zato so prejeli plačilne opomine.

Več kot 200 občanov podpisalo zahtevo za pojasnilo

V prvi polovici decembra pa so se med krajani Kidriče­vega pojavili dopisi, na katerih so člani gibanja Za boljšo obči­no Kidričevo občane pozivali k zavrnitvi opomina za plačilo omenjene junijske položni­ce, javno pa so pozvali tudi k transparentnemu in zakonite­mu delovanju podjetja Vzdr­ževanje in gradnje Kidričevo. V zahtevi občini, ki jo je pod­pisalo več kot 200 občanov, so med drugim zapisali: »Vaš opomin v celoti zavračamo, ker vaše podjetje za junij 2013 za občane Kidričevega ni izva­jalo nobenih storitev. Do da­nes občani Kidričevega nismo prejeli nobenega ustreznega pravnega pojasnila o izdaji položnic za junij 2013. Izdaja položnic za junij je v naspro­tju z upravnim postopkom in zakonodajo RS, saj je podjetje Vzdrževanje in gradnje začelo delovati s 1. julijem 2013. Po­novno vas vljudno prosimo, da občanom končno pošljete pojasnila, na podlagi katerih ste poslali položnice za junij 2013 in na podlagi katerih za­konov pošiljate opomine. Pri­tožbo občanov smo utemeljili že z dopisom 12. julija 2013 z dodanimi lastnoročnimi pod­pisi občanov in dopisom ter z ugovorom 26. julija 2013. Oba ste prejeli dostavljena s povratnico. V primeru, da boste še naprej zahtevali pla­čilo, bomo primorani celo­tno zadevo predati ustreznim službam, ki bodo z natančno preučitvijo zadeve ugotovile dejansko upravičenost Vaših zahtev in zakonitost Vašega poslovanja.«

NS javnega podjetja in NO občine pod županovo taktirko!?

Vodja nestrankarskega gi­banja Za Kidričevo Branko Štrucl pa nas je seznanil, da so zaradi domnevnih nepra­vilnosti v občini zadevo že predali računskemu sodišču ter komisiji za preprečevanje

korupcije: »Človek bi pričako­val, da bi nadzorni svet (NO) javnega podjetja spremljal in nadziral poslovanje druž­be, podal poročilo in zavzel stališče do letnega poročila, vendar ugotavljamo, da je ta NS pod taktirko župana Leskovarja sam sebi namen. Vemo, da sta v tej tričlanski zasedbi nadzora dva človeka iz županove stranke, tretji pa je ‘prodana marioneta’. Zato o transparentnosti in zako­nitosti nadzora in delovanja tega občinskega podjetja ne moremo govoriti, saj člani NS sploh ne spremljajo uresniče­vanja razvoja družbe. Podob­no sliko kaže končno poro­čilo o nadzoru poslovanja, ki ga tudi komisija za prepreče­vanje korupcije opozarja, da delajo v nasprotju interesov. Res neverjetno, kako očitne nepravilnosti se dogajajo v občini, koliko korupcije in nepotizma je prisotnega. Zato se ni čuditi, da občinski NO v svojem poročilu ne razkri­je temeljnih računovodskih predpostavk, pojasnila k posameznim postavkam v bilanci stanja, kaj šele plan finančne­ga stanja. Ugotavljajo le, da so ob pregledu izvirne poslovne dokumentacije faktur in do­bavnic zaznali neusklajenost podpisnikov z dejanskim sta­njem, kar je po našem mne­nju zelo problematično, zanje pa le nepravilnost.«

Zahtevajo razveljavitev junijske položnice in vračilo denarja

Kot je še povedal Štrucl, v gibanju Za Kidričevo pozdra­vljajo napore ljudi, ki pošilja­jo zahteve občinski oblasti, da naj neha z zahtevki za plačilo položnice ‘kanalščine’ za junij: »Vemo, da je izdaja te položnice v nasprotju z uprav­nim postopkom in zakonoda­jo RS! Od občinskih veljakov zahtevamo, da se položnica za plačilo kanalščine za junij razveljavi in da se vsem tistim, ki so plačali to položnico, de­nar povrne ali poračuna. Ker verjamemo, da naši občinski voditelji delujejo za lastne interese, da vodenje in upravljanje občine ni demokratično in da jim je figo mar za kraja­ne Kidričevega, smo zadevo predali na računsko sodišče ter komisiji za preprečevanje korupcije in od njih zahtevali temeljito revizijo postopkov.«

Župan očitke zavrača in trdi, da je vse skladno z zakoni

Z omenjenimi očitki smo seznanili tudi župana občine Kidričevo, ki zatrjuje, da ne­pravilnosti ni bilo in da je vse potekalo skladno z zakono­dajo: »Svet občine Kidričevo je na 7. korespondenčni seji marca 2013 sprejel sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in či­ščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Kidričevo, to je javno pod­jetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo. Cene storitev pa je sprejel svet občine Kidričevo na svoji 19. seji, 7. marca 2013; sklepi so bili veljavni od 1. aprila 2013 dalje. Zaradi zaple­tov pri prenosu dejavnosti so na podjetju pričeli dejavnost opravljat šele s 1. junijem 2013. V prvem dopisu se je pripetila napaka, saj se je zapisalo, da se je dejavnost pričela opravljat s 1. julijem 2013. Na podjetju je opravila nadzor tudi tržna inšpektorica, ki ni ugotovila nepravilnosti pri oblikovanju cen veljavnosti cenikov in iz­vajanju javne službe.«

O očitkih glede delovanja in sestave NS pa župan Leskovar pravi: »NS podjetja je potrdil občinski svet skladno s statu­tom podjetja. Trditev, da sta dva iz SDS, ne drži.«

Prav tako zavrača tudi očit­ke, da končno poročilo NO občine ne razkriva temeljnih računovodskih postavk, de­lovanje v konfliktu interesov, saj naj bi bila ena od članic žena občinskega svetnika: »Večino v NO ima opozicija. KPK je opravila nadzor glede konflikta interesov in zaklju­čila z navodilom, da se morata omenjena zakonca izločiti iz odločanja v primeru, ko bi NO obravnaval zadevo, ki mu jo je v pristojno reševanje odstopil občinski svet.«

Leskovar zaključuje tako: »Resnično si želim ter ponov­no vabim vodjo gibanja Za Ki­dričevo, gospoda Branka Štru­cla, da sedemo za mizo skupaj s strokovnimi sodelavci upra­ve in razčlenimo vprašanja, ki so še nejasna. Predstavniki gibanja Za Kidričevo se še ve­dno niso odzvali večkratnim pozivom po obisku na občini in jih ponovno vabimo.«

Martin Ozmec

Izvirno objavljeno v Štajerskem tedniku, v petek, 10.1.2014.


So državni uradniki zahtevali prirejeno varnostno študijo?

28 septembra, 2013

Kljub nasprotovanju večine občanov občine Kidričevo se je država na osnovi varnostne študije odločila, da bo železniško postajališče pri Cirkovcah gradila na novi lokaciji, člani civilne iniciativa pa pravijo, da jih država ves čas zavaja

“Do 22. maja so nam odgovorni na Direkciji za železnice iz Maribora ves čas zatrjevali, da lahko uveljavimo svojo voljo in dosežemo, da ostane železniška postaja tam, kjer je že 102 leti,” je na včerajšnji tiskovni konferenci na železniški postaji Cirkovce povedal Leon Pišek, član Civilne iniciative za ohranitev železniške postaje Cirkovce. “A se je pozneje izkazalo, da so nas ves čas zavajali. Anton Le­skovar, župan občine Kidričevo, in odgovorni na direkciji so zlahka pre­zrli tradicionalno mestno postajali­šča, predvsem pa 280 podpisnikov, ki zahtevamo, da postajališče ostane tam, kjer je. Med nami so tudi tisti, ki bi jim bilo novo postajališče bliže kot obstoječe. Nasproti nam stoji sto tistih, ki zahtevajo novo postajali­šče in ki jih je k temu podžgal Danilo Medved – prav ta, ki bi s prodajo ze­mljišča za postalo od tega imela tudi koristi. Sedaj se na direkciji izgovarja­jo na varnostno študijo, ki sojo zahte­vali šele po 22. maju. Tjaša Gregorič iz ministrstva za infrastrukturo in prostor nam je nedvoumno pojasni­la, da se v vseh tovrstnih primerih ne presoja o višji varnosti, ampak o mi­nimalni varnosti, ki jo izboljšujejo z ustrezno signalizacijo.”

Da je lahko prav varnostna študi­ja vprašljiva in da bi lahko govorili celo o koruptivnem dejanju, so včeraj javno povedali vsi trije nosilci tiskov­ne konference – ob Leonu Pišku še Miroslav Greifoner, predsednik civilne iniciative, in njen član Franc Pišek. Kot so pojasnili, so se o varnostni študij, izdani julija letos, pogovarjali z mag. Edvinom Hadžiahmetovićem iz SŽ – projektivnega podjetja Ljublja­na, ki naj bi jim po telefonu dan po tem, ko so študijo prejeli, povedal, da so mu na direkciji dali navodila, da iz­pelje študijo tako, da bo iz nje razbra­ti, da je varneje postajališče izgraditi na novi lokaciji. Projektant naj bi jim  celo zatrdil, da je o tem pripravljen pričati na sodišču, če bi se civilna ini­ciativa odločila tudi za sodno pot do­kazovanja svojega prav.

Včeraj smo poklicali na sedež pod­jetja SŽ – projektivno podjetje Lju­bljana in prosili za pogovor zmag, Edvinom Hadžiahmetovićem, da bi nam ta pojasnil svojo plat zgodbe pogovora s člani civilne iniciative. Vendar so nam na podjetju pojasnili, daje odsoten. Prav tako smo želeli tr­ditve preveriti na ministrstvu za in­frastrukturo in prostor, kjer so nam pojasnili, da direkcije kot organa mi­nistrstva ni že od leta 2011. Predlagali so nam, da pokličemo včeraj odsotno Matejo Pisko, tajnico sektorja ministrstva za železnice v Mariboru, ki da nas bo napotila na odgovorne za pro­blematiko.

Mag. Hadžiahmetović je v zaključ­ku svoje študije zapisal, da sta spre­jemljivi obe lokaciji postajališča, ker da izpolnjujeta minimalne varnostne zahteve: ‘Je pa res, da je z uporabni­škega in varnostnega vidika več pred­nosti pri novi lokaciji postajališča.”

V civilni iniciativi menijo, da ni nobeden od zaključkov v skladu z de­janskim stanjem. Na obstoječo posta­jo se veže vsaj 800 občanov, ki živijo v Starošincah, Spodnjih in Zgornjih Jablanah, Pongercu, Mihovcah, Dra­gonji vasi in Cirkovcah. Nova lokacija pada odpira številna nova vprašanja umestitve v prostor in z odkupom zemljišč dodatne stroške. V postop­ku pridobivanja gradbenega dovo­ljenja ji namreč nasprotujejo lastniki zemljišč v neposredni bližini, ki so stranke v postopku, in celo podjetje Eles, ker da bi zato, da bi lahko pre­peljali svoje proizvodne enote, ki jih uporabljali za vzdrževanje električne­ga omrežja, potrebovali znatno večjo višino podvoza, kot je predvidena v projektu. Tako se denimo skupi­na krajanov Cirkovc v bližini pred­videne lokacije v začetku septembra sprašuje, zakaj so cenilci zemljišč že na terenu, čeprav še ni določeno, kje bo postajališče.

V civilni iniciativi, ki nasprotu­je prestavitvi postajališča, so brez uspeha prosili za sestanek z Alenko Bratušek, predsednico vlade, in Samom Omerzelom, ministrom za infrastrukturo in prostor. Kakorkoli: odločeni so, da bodo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja nasprotovali načrtovani novi lokaci­ji postajališča, če to ne bo uspelo, se bodo lotili izpodbijanja gradbenega dovoljenja in v skrajnem primeru šli na sodišče.

Miril in zavajal?

Da bi lahko uradniki iz ministrstva res namenoma zavajali člane civilne iniciative za ohranitev železniške postaje Cirkovce, priča dopis, ki jim ga je 22. maja poslal mag. Dejan Jurkovič iz ministrstva za infrastrukturo in prostor. V njem jih miri z besedami: “V času javne razgrnitve smo res prišli s predlogom, da se postajališče Cirkovci prestavi na drugo lokacijo – zaradi uskladitve s predvidenim potekom drugega tira -, vendar smo na predlog prejeli veliko pripomb in smo že v letu 2009 sprejeli odločitev, da bo postajališče Cirkovce ostalo na sedanji lokaciji, kar je bilo sprejeto tudi z Državnim prostorskim načrtom (DPN). Glede na zgoraj navedeno ne vidimo potrebe in ne razloga po ustanovitvi civilne iniciative, ker bo peron v skladu s sprejetim DPN ostal na obstoječi lokaciji.” (sip)

Slavko Podbrežnik

Objavljeno v Večeru, v torek, 17.9.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013091705956223


Vozi (jih) vlak v daljavo

4 septembra, 2013

Iz rubrike Komentiramo

“Kar je bilo dobro in vsem pogodu dobrih sto let, bi zdaj radi uničili, pravzaprav preselili na neko drugo lokacijo, nam bolj s poti, pa zato nič bolj varno, kot je v Cirkovcah,” so na junijskem protestnem zboru domačinov, ki so se postavili v bran staremu železniškemu postajališču v Cirkovcah, porekli domačini. Leon Pišek je stopil med njih s prepričanjem, da jim bo skupaj uspelo in z namigom za javnost, da najbolj ne verjame onim v Ljubljani, ki pravijo, da civilne iniciative za ohranitev starega železniškega postajališča ni treba, češ da ta ostaja, kjer je. Zdaj, po projektantski presoji varnosti obeh lokacij, je prepričan, da gre za politično igro, korupcijo, volilni dolg župana Kidričevega Antona Leskovarja do Danila Medveda, ki bo, če se bo železniško postajališče gradilo na novo, od države za prodano zemljo iztržil kakih 5o tisoč evrov. Ne šestkrat toliko, kot je slišati ljudski glas, pa vendarle, ni ga, ki bi tak denar za zemljo ob že itak obstoječi železniški progi Pragersko-Hodoš metal skozi okno. Da je premestitev postajališča smotrna, zdaj trdijo na ministrstvu, ker je tako ne bo treba graditi na novo ob izgradnji drugega tira, obenem pa dodajajo, da “se krajani kljub večkratnim pozivom niso znali poenotiti in je odločil varnostni vidik”, in zavračajo očitke o kakršnihkoli osebnih interesih, obenem pa dodajajo, da bodo “zadevo vsekakor še podrobneje pregledali”, kot je v svojem odgovoru zapisal minister Samo Omerzel.

Da gre za preprosto zavajanje ljudi, metanje peska v oči in skrite interese (ne)znanih ljudi, ki so se znašli ob pravem času na pravem mestu, so prepričani nasprotniki novogradnje, ki so pred tednom na tiskovni konferenci ponovno poudarili, da se takih iger ne gredo. Leona Piška tam ni bilo, zato pa je bilo v sejni dvorani občine, kjer je uro pozneje svojo plat zgodbe razgrinjal župan Anton Leskovar, videti njegovo likovno podobo čokatega možakarja, uokvirjene­ga naivca sicer, ki pa z zdravo kmečko pametjo kljubuje kidričevskim zdraham. Da naj ljudje povedo, kaj menijo o delu župana, so pred tednom odločili v kidričevskem nestrankarskem gibanju in civilni iniciativi ter začeli zbirati podpise za referendumski odpoklic župana. S sumom korupcije v krogu njegovih ljudi se zdaj, v predfaznem postopku, kamor je bil klican tudi vodja kidričevskega nestrankarskega gibanja Branko Štrucl, ukvarja še protikorupcijska komisija pa je tako videti, da zadnji vlak s postajališča Cirkovce pač še ni odpeljal.

SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Objavljeno v Večeru, v sredo, 4.9.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013090405951776