Križišče v Kungoti zelo nevarno, cesta proti ŠRC Pleterje preozka

2 avgusta, 2019

Občinska svetnica Zdenka Holc je na julijski seji sveta občine Kidričevo opozorila na neustrezno križišče v naselju Kungota pri Ptuju, kjer se srečata cesti, ki pripeljeta iz Prepolj in Brunšvika. Holčeva je poudarila, da je križišče zelo nepregledno in posledično zelo nevarno.

Župan Anton Leskovar je pojasnil, da se je letos na tem križišču spremenil prometni režim. Cesta proti gramoznici oziroma ŠRC Pleterje je postala državna, s tem pa tudi prednostna. Cesta skozi drevored je občinska in neprednostna. Spremenjen prometni režim voznike iz lokalnega okolja moti, saj so vajeni starega režima. Zato je potrebna velika mera previdnosti. „Se strinjam, da je nastala ena nevarna točka. Skrbeti moramo, da bo trava ob križišču redno pokošena, da bomo zagotavljali preglednost. Postavili smo že tudi cestno ogledalo,“ je dejal župan Leskovar in napovedal, da se v Kungoti mimo cerkve v dolžini okoli 400 metrov ob državni cesti načrtuje gradnja pločnika.

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/16722-kidricevo-krizisce-v-kungoti-zelo-nevarno-cesta-proti-src-pleterje-preozka

Mojca Zemljarič


Na dvorani v Kungoti letos nova okna in vrata

19 februarja, 2019

Svetnica Zdenka Holc (SLS) je na seji sveta občine Kidričevo poizvedela, kako bo s financiranjem obnove dvorane v naselju Kungota pri Ptuju.

Po besedah Holčeve je dvorana potrebna temeljite sanacije. Za zagotovitev večje prometne varnosti v kraju bi bilo po njenem mnenju v bližini dvorane smiselno zgraditi tudi krožišče. V letošnjem proračunu je za dvorano predvidenih 17.800 evrov. Holčeva meni, da gre za znesek, ki je bistveno prenizek, da bi se z njim lahko pokrili stroški celovite prenove (stavbno pohištvo, fasada, opleski …). Župan Anton Leskovar je pojasnil, da gre za začetni vložek. Dejal je, da se bo obnova financirala fazno. „Postavko 17.800 evrov smo v proračunu oblikovali na osnovi predračuna za zamenjavo stavbnega pohištva. „To je za začetek del.

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/14261-kidricevo-na-dvorani-v-kungoti-letos-nova-okna-in-vrata

Mojca Zemljarič


Občina gozda za širjenje letališča ne da!

20 decembra, 2018

Nov državni prostorski načrt, ki omogoča širitev mariborskega letališča, predvideva posek 200 hektarjev gozda v okoliških občinah. Domačini in župani temu nasprotujejo, tudi v občini Kidričevo, kjer bi država za ta namen podrla 100 hektarjev gozda.

V okolici mariborskega letališča, na območju občin Hoče-Slivnica, Miklavž in Kidričevo nov državni prostorski načrt predvideva posek gozda. Občino Kidričevo bi to še posebej prizadelo, saj bi na tem območju posekali kar 100 hektarjev. »Za to smo izvedeli iz medijev, pristojnim bomo poslali pritožbo, saj se s tem posegom nikakor ne strinjamo,« pojasnjuje župan Anton Leskovar.

Država želi na tem mestu narediti njivske površine, ki pa bi bile po mnenju župana zelo nekakovostne. »Že naši predniki so vedeli, da na tem mestu ne zraste nič, zato so v času Marije Terezije tukaj zasadili gozd. Nesmiselno je, da zdaj pričakujemo, da bo na teh njivah kaj obrodilo,« je še prepričan Leskovar.

Nestrinjanje občine je še toliko večje, saj na teh zemljiščih ne bodo delali kidričevski kmetje. Soseda teh zemljišč je namreč Perutnina Ptuj, kar pomeni, da bo imela pri najemu prednost, saj bo šlo za njive v okviru Sklada kmetijskih zemljišč. Tudi zato občina tega projekta ne podpira, vsekakor pa je ključno to, da bi s tem vetru omogočili prosto pot, še zlasti do Kungote.

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/politika/21-zgoraj-rotator-desno/13662-kidricevo-obcina-gozda-za-sirjenje-letalisca-ne-da

Vida Božičko


Odgovori na vprašanja in pobude, podane na 15. redni seji občinskega sveta Občine Kidričevo

19 oktobra, 2016

Gospod Slavko Krajnc je vprašal, kdo sestavlja sezname obrtnikov in jim pošilja vabila za izobraževanje in izlete. Obveščajo ga namreč, da vsi ne prejemalo vabil.

Odgovor: Seznam se redno posodablja iz AJPES seznama aktivnih podjetij. Za konkretno analizo izpada, bi potrebovali konkreten primer.

Gospod Miran Golub je povedal, da govori o jaških na cestišču v Apačah. Na denar je potrebno paziti, in dobiti moramo najboljšo izvedbo, kar je možno.

Odgovor: Pristopilo se bo k sanaciji 13 jaškov, ki odstopajo od normativov.

Gospod Stanislav Lampič vprašal glede izvedbe kanalizacije v  Njivercah. Rad bi zagotovilo, kdaj se bo ta izvedla.

Gospod župan je povedal, da je izvajalec že izbran in bi moral že delati.

Odgovor: Dela so že končana. Prav tako je bila urejena JR.

Gospa Ivanka Korez je vprašala, če bi bilo možno popraviti asfalt, pri vhodu v šolo, kjer je  večja jama, ki je nastala pri spoju. Tako je ena jama precej velika, ob drugi pa se je začel asfalt lomiti.

Prosila je, če bi bilo možno sedaj, ko se obnavljajo oznake na cestiščih,  pri šoli  označiti prehod za pešce. Prometni znak je postavljen, manjka pa talna označba.

Opomnila je, da se ob izgradnji kanalizacije v Starošincah ne pozabiti na elektriko.

Odgovor: Označbe so bile urejene. Asfaltiranje se bo izvedbo še v letošnjem letu.

Gospa Anja Rajher je podala pobudo dela krajanov Kungota pri Ptuju. Ti so opozorili na  nedelovanje mobilnega signala. Predlaga, da bi se rešilo telekomunikacijo omrežje v Kungoti.

Odgovor: Težave so bile sporočene na Telekom, odgovora še nismo prejeli.

Gospod Slavko Krajnc je vprašal kako daleč je izvedba krožiščem na Tovariški cesti.

Odgovor: Dela na gradbišču so trenutno ustavljena, saj Direkcija ureja problem po pravni poti.

Ob Tovarniške ceste do Lovrenca je ostal del nepokošene trave med cestiščem in traktorsko potjo.

Odgovor: Zadeva bo urejena. V kratkem se obeta košnja skupaj z urejanjem železniških podvozov.

Vir: http://www.kidricevo.si


Vse gre v Cirkovce, na Kidričevo pa se pozablja

12 novembra, 2013

Na zadnji seji občinskega sveta je bilo precej vroče tudi zaradi predloga proračuna za prihodnje leto 2014; svetniki opozicije so namreč prepričani, da je za ureditev Cirkovc namenjenega preveč denarja, medtem ko naj bi na ureditev Kidričevega, kjer je center občine, pozabljali.

Računovodkinja Darinka Kačičnik je pojasnila, da načrtujejo v letu 2014 za 6,9 milijonov evrov skupnih prihodkov in za 8,3 milijona evrov odhodkov, pri čemer naj bi bilo kar 56 % ali 4.676.500 evrov investicijskih odhodkov. Zaradi negativne razlike planirajo zadolževanje za okoli 1,5 milijona evrov. Župan Anton Leskovar je ob tem poudaril, da je predlog proračuna naravnan investicijsko, čeprav se zavedajo, da so zlati časi, ko so bili gradbinci pripravljeni delati za skoraj vsako ceno, že mimo. Najprej želijo končati vse že začete projekte, gradnjo novega zdravstvenega doma v Kidričevem in celovito obnovo dvorca Šterntal, v katerem naj bi uredili multicenter in vanj prenesli tudi sedež občine ter celotno občinsko upravo. Poleg tega načrtujejo še dokončno ureditev cest infrastrukture po komasaciji Dravsko polje, nadaljevanje gradnje kanalizacijskega sistema, gradnjo cest v naseljih Kungota in Njiverce ter več manjših projektov, vse skupaj pa je v precejšnji meri odvisno od uspehov na razpisih za državna in evropska sredstva.

Opozicija spet ni bila povabljena k rezanju pogače

A nekoliko oslabljena opozicija s predlogom proračuna ni bila zadovoljna, predvsem zato, kot je poudaril Branko Valentan (LDS), ker pri snovanju njegovega predloga tudi tokrat niso povabili predstavnikov opozicije; prav zaradi tega naj bi vodja svetniške skupine Zoran Žunko (LDS) to sejo tudi bojkotiral. Marka Pergerja (SD) je poleg tega motilo tudi, ker naj bi občina v zadnjih treh letih v naselju Njiverce investirala le okoli 5000 evrov, torej skoraj nič, medtem ko naj bi z vlaganji v ureditev Cirkovc pretiravala. Še bolj ga je ujezilo, ker so kljub ogromnim stroškom predvideli še dodatnih 300.000 evrov za dokončanje ureditve vaškega jedra Cirkovc, medtem ko naj bi na ureditev naselja Kidričevo, kjer je center občine, enostavno pozabili. Ogorčen je bil tudi Jože Medved (NSi); županu je očital, da v treh letih, odkar je na čelu občine, ni iz evropskih virov za ureditev cest pripeljal niti evra; tudi on je menil, da gre za Cirkovce preveč denarja, medtem ko ureditev naselja Kidričevo sploh ni v planu. Opozoril pa je tudi na nujnost gradnje novega župnišča v Lovrencu, saj se je staro porušilo, zato je župana in svetnike pozval, da svoj delež prispeva tudi občina. Da tudi v Starošincah že več let niso naredili nič iz občinskega denarja, je opozorila Ivanka Korez (SDS), pomisleke zaradi dodatno planiranih 470.000 evrov za ureditev centra Cirkovc pa je izrazil tudi Stanislav Lampič (SD). Daniel Zajc (SD) pa je povedal: »Za Cirkovce namenjate skoraj vsak planiran evro, zato za druge vasi denarja zmanjkuje.« Pojasnil je, da je edini iz vrst opozicije sicer sodeloval pri pripravi predloga proračuna: »A to bilo tako, kot da bi bil pri sodniku. Na vsak moj predlog se je vsul plaz vprašanj in negodovanj, češ, vzemi tako, kot je, ali pa pusti. Nobene možnosti nisem imel, da bi kaj dosegel!«

Kljub vsemu so predlog proračuna za leto 2014 svetniki županove vladajoče koalicije z večino svojih glasov podprli in ga dali v 15-dnevno javno obravnavo.

Kidričevo, 7.11.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/vse-gre-v-cirkovce-na-kidricevo-pa-se-pozablja