So državni uradniki zahtevali prirejeno varnostno študijo?

28 septembra, 2013

Kljub nasprotovanju večine občanov občine Kidričevo se je država na osnovi varnostne študije odločila, da bo železniško postajališče pri Cirkovcah gradila na novi lokaciji, člani civilne iniciativa pa pravijo, da jih država ves čas zavaja

“Do 22. maja so nam odgovorni na Direkciji za železnice iz Maribora ves čas zatrjevali, da lahko uveljavimo svojo voljo in dosežemo, da ostane železniška postaja tam, kjer je že 102 leti,” je na včerajšnji tiskovni konferenci na železniški postaji Cirkovce povedal Leon Pišek, član Civilne iniciative za ohranitev železniške postaje Cirkovce. “A se je pozneje izkazalo, da so nas ves čas zavajali. Anton Le­skovar, župan občine Kidričevo, in odgovorni na direkciji so zlahka pre­zrli tradicionalno mestno postajali­šča, predvsem pa 280 podpisnikov, ki zahtevamo, da postajališče ostane tam, kjer je. Med nami so tudi tisti, ki bi jim bilo novo postajališče bliže kot obstoječe. Nasproti nam stoji sto tistih, ki zahtevajo novo postajali­šče in ki jih je k temu podžgal Danilo Medved – prav ta, ki bi s prodajo ze­mljišča za postalo od tega imela tudi koristi. Sedaj se na direkciji izgovarja­jo na varnostno študijo, ki sojo zahte­vali šele po 22. maju. Tjaša Gregorič iz ministrstva za infrastrukturo in prostor nam je nedvoumno pojasni­la, da se v vseh tovrstnih primerih ne presoja o višji varnosti, ampak o mi­nimalni varnosti, ki jo izboljšujejo z ustrezno signalizacijo.”

Da je lahko prav varnostna študi­ja vprašljiva in da bi lahko govorili celo o koruptivnem dejanju, so včeraj javno povedali vsi trije nosilci tiskov­ne konference – ob Leonu Pišku še Miroslav Greifoner, predsednik civilne iniciative, in njen član Franc Pišek. Kot so pojasnili, so se o varnostni študij, izdani julija letos, pogovarjali z mag. Edvinom Hadžiahmetovićem iz SŽ – projektivnega podjetja Ljublja­na, ki naj bi jim po telefonu dan po tem, ko so študijo prejeli, povedal, da so mu na direkciji dali navodila, da iz­pelje študijo tako, da bo iz nje razbra­ti, da je varneje postajališče izgraditi na novi lokaciji. Projektant naj bi jim  celo zatrdil, da je o tem pripravljen pričati na sodišču, če bi se civilna ini­ciativa odločila tudi za sodno pot do­kazovanja svojega prav.

Včeraj smo poklicali na sedež pod­jetja SŽ – projektivno podjetje Lju­bljana in prosili za pogovor zmag, Edvinom Hadžiahmetovićem, da bi nam ta pojasnil svojo plat zgodbe pogovora s člani civilne iniciative. Vendar so nam na podjetju pojasnili, daje odsoten. Prav tako smo želeli tr­ditve preveriti na ministrstvu za in­frastrukturo in prostor, kjer so nam pojasnili, da direkcije kot organa mi­nistrstva ni že od leta 2011. Predlagali so nam, da pokličemo včeraj odsotno Matejo Pisko, tajnico sektorja ministrstva za železnice v Mariboru, ki da nas bo napotila na odgovorne za pro­blematiko.

Mag. Hadžiahmetović je v zaključ­ku svoje študije zapisal, da sta spre­jemljivi obe lokaciji postajališča, ker da izpolnjujeta minimalne varnostne zahteve: ‘Je pa res, da je z uporabni­škega in varnostnega vidika več pred­nosti pri novi lokaciji postajališča.”

V civilni iniciativi menijo, da ni nobeden od zaključkov v skladu z de­janskim stanjem. Na obstoječo posta­jo se veže vsaj 800 občanov, ki živijo v Starošincah, Spodnjih in Zgornjih Jablanah, Pongercu, Mihovcah, Dra­gonji vasi in Cirkovcah. Nova lokacija pada odpira številna nova vprašanja umestitve v prostor in z odkupom zemljišč dodatne stroške. V postop­ku pridobivanja gradbenega dovo­ljenja ji namreč nasprotujejo lastniki zemljišč v neposredni bližini, ki so stranke v postopku, in celo podjetje Eles, ker da bi zato, da bi lahko pre­peljali svoje proizvodne enote, ki jih uporabljali za vzdrževanje električne­ga omrežja, potrebovali znatno večjo višino podvoza, kot je predvidena v projektu. Tako se denimo skupi­na krajanov Cirkovc v bližini pred­videne lokacije v začetku septembra sprašuje, zakaj so cenilci zemljišč že na terenu, čeprav še ni določeno, kje bo postajališče.

V civilni iniciativi, ki nasprotu­je prestavitvi postajališča, so brez uspeha prosili za sestanek z Alenko Bratušek, predsednico vlade, in Samom Omerzelom, ministrom za infrastrukturo in prostor. Kakorkoli: odločeni so, da bodo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja nasprotovali načrtovani novi lokaci­ji postajališča, če to ne bo uspelo, se bodo lotili izpodbijanja gradbenega dovoljenja in v skrajnem primeru šli na sodišče.

Miril in zavajal?

Da bi lahko uradniki iz ministrstva res namenoma zavajali člane civilne iniciative za ohranitev železniške postaje Cirkovce, priča dopis, ki jim ga je 22. maja poslal mag. Dejan Jurkovič iz ministrstva za infrastrukturo in prostor. V njem jih miri z besedami: “V času javne razgrnitve smo res prišli s predlogom, da se postajališče Cirkovci prestavi na drugo lokacijo – zaradi uskladitve s predvidenim potekom drugega tira -, vendar smo na predlog prejeli veliko pripomb in smo že v letu 2009 sprejeli odločitev, da bo postajališče Cirkovce ostalo na sedanji lokaciji, kar je bilo sprejeto tudi z Državnim prostorskim načrtom (DPN). Glede na zgoraj navedeno ne vidimo potrebe in ne razloga po ustanovitvi civilne iniciative, ker bo peron v skladu s sprejetim DPN ostal na obstoječi lokaciji.” (sip)

Slavko Podbrežnik

Objavljeno v Večeru, v torek, 17.9.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013091705956223


Vozi (jih) vlak v daljavo

4 septembra, 2013

Iz rubrike Komentiramo

“Kar je bilo dobro in vsem pogodu dobrih sto let, bi zdaj radi uničili, pravzaprav preselili na neko drugo lokacijo, nam bolj s poti, pa zato nič bolj varno, kot je v Cirkovcah,” so na junijskem protestnem zboru domačinov, ki so se postavili v bran staremu železniškemu postajališču v Cirkovcah, porekli domačini. Leon Pišek je stopil med njih s prepričanjem, da jim bo skupaj uspelo in z namigom za javnost, da najbolj ne verjame onim v Ljubljani, ki pravijo, da civilne iniciative za ohranitev starega železniškega postajališča ni treba, češ da ta ostaja, kjer je. Zdaj, po projektantski presoji varnosti obeh lokacij, je prepričan, da gre za politično igro, korupcijo, volilni dolg župana Kidričevega Antona Leskovarja do Danila Medveda, ki bo, če se bo železniško postajališče gradilo na novo, od države za prodano zemljo iztržil kakih 5o tisoč evrov. Ne šestkrat toliko, kot je slišati ljudski glas, pa vendarle, ni ga, ki bi tak denar za zemljo ob že itak obstoječi železniški progi Pragersko-Hodoš metal skozi okno. Da je premestitev postajališča smotrna, zdaj trdijo na ministrstvu, ker je tako ne bo treba graditi na novo ob izgradnji drugega tira, obenem pa dodajajo, da “se krajani kljub večkratnim pozivom niso znali poenotiti in je odločil varnostni vidik”, in zavračajo očitke o kakršnihkoli osebnih interesih, obenem pa dodajajo, da bodo “zadevo vsekakor še podrobneje pregledali”, kot je v svojem odgovoru zapisal minister Samo Omerzel.

Da gre za preprosto zavajanje ljudi, metanje peska v oči in skrite interese (ne)znanih ljudi, ki so se znašli ob pravem času na pravem mestu, so prepričani nasprotniki novogradnje, ki so pred tednom na tiskovni konferenci ponovno poudarili, da se takih iger ne gredo. Leona Piška tam ni bilo, zato pa je bilo v sejni dvorani občine, kjer je uro pozneje svojo plat zgodbe razgrinjal župan Anton Leskovar, videti njegovo likovno podobo čokatega možakarja, uokvirjene­ga naivca sicer, ki pa z zdravo kmečko pametjo kljubuje kidričevskim zdraham. Da naj ljudje povedo, kaj menijo o delu župana, so pred tednom odločili v kidričevskem nestrankarskem gibanju in civilni iniciativi ter začeli zbirati podpise za referendumski odpoklic župana. S sumom korupcije v krogu njegovih ljudi se zdaj, v predfaznem postopku, kamor je bil klican tudi vodja kidričevskega nestrankarskega gibanja Branko Štrucl, ukvarja še protikorupcijska komisija pa je tako videti, da zadnji vlak s postajališča Cirkovce pač še ni odpeljal.

SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Objavljeno v Večeru, v sredo, 4.9.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013090405951776


Še vedno vsak na svojem bregu

16 avgusta, 2013

Vodja nestrankarskega gibanja Za Kidričevo Branko Štrucl in Civilne iniciative (CI) za ohranitev železniškega postajališča v Cirkovcah Leon Pišek sta ponovila zahteve do župana občine Kidričevo Antona Leskovarja in mu postavila rok, da jih izpolni v 14 dneh, sicer bodo zahtevali referendum za odpoklic župana in občinskega sveta.

Na tiskovni konferenci, ki sta jo vodja obeh civilnih gibanj Branko Štrucl in Leon Pišek pripravila v prostorih restavracije Pan v Kidričevem, sta pred številnimi novinarji županu občine Kidričevo Antonu Leskovarju postavila 14-dnevni rok, da odgovori na skupne zahteve obeh gibanj, o katerih smo že obširno poročali. Ob tem je Branko Štrucl poudaril: »Župan Leskovar se s svojo občinsko gospodo boji, da bodo izgubili oblast in vse privilegije. Čeprav govori, kakšno podporo ima med krajani, da nima konkurenta in da mu ni problem, da bi županoval še en mandat, smo v obeh gibanjih mnenja, naj o tem presodijo ljudje in to na najbolj demokratičen način, na referendumu. Naj ljudje izrazijo svojo voljo in odločijo, ali imata občinski svet in župan še naše zaupanje, ali pa je prišel čas, da vodenje občine prevzamejo ljudje, ki niso moralno in etično sporni, ki niso skorumpirani in bodo delali v korist vseh občanov Kidričevega in ne tako, kot je danes, da ljudi razdvajajo, namesto da bi nas združevali.«

Ker dvomijo v to, da bo, tako pravi Štrucl, »občinska gospoda skupaj s strahopetnim in strahovladnim županom« referendum razpisala, so že začeli iskati svoje pravice na ustavnem sodišču. Zaradi domnevno spornega ravnanja župana in občinskega sveta na čelu z SDS in SLS, so, kot je zatrdil Štrucl, že obvestili komisijo za preprečevanje korupcije in ustavno sodišče. »To bo prvi primer v zgodovini Slovenije, ko bo ustavno sodišče moralo odločati o razpustitvi občinskega sveta in župana neke občine, pa tudi o referendumu, ki ne bi smel biti problem, zato pričakujemo, da bo ustavno sodišče občini naložilo, da ga mora razpisati,« je še dejal Štrucl.

Svojo trditev, da Leskovar ni primerna oseba za župana, sta Štrucl in Pišek podkrepila s predstavitvijo že znanih vzrokov, ob tem sta javnosti pokazala tudi dokument Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki priča o tem, da (kot sta zatrdila) »župan občine Kidričevo Anton Leskovar, direktor občinske uprave Damjan Napast in podžupan Milan Strmšek javno lažejo, saj vsi trije trdijo, da Občina ni imela možnosti vplivati na potek projekta modernizacije železnice z lokacijo postajališča, v omenjenem dopisu pa je jasen dokaz, da vsi trije javno lažejo«. Drugi dokument Ministrstva za notranje zadeve pa priča o tem, da je nekdanji občinski svetnik, danes župan občine Kidričevo Leskovar, pred leti fizično napadel mladoletno osebo, jo poškodoval in za to plačal kazen.

Leskovar očitke zavrača in sporoča, da bo ponovno kandidiral

Župan Anton Leskovar, ki je trenutno na dopustu in je za tiskovno konferenco izvedel od drugih, je ponovno zavrnil vse očitke, ki sta jih na njegov račun izrekla Štrucl in Pišek: “Tako jaz kot občinski svet imamo čisto vest, saj delamo v skladu z zakonodajo. Lahko nas prijavijo kamorkoli, pa ne bodo nič našli.« Pojasnil je še, da so prejšnje referendumske pobude zavrnili, ker naj ne bi bile skladne z zakonodajo; glede železniškega postajališča pa dodal: »O tem ne odloča Občina, ampak država. O tej zadevi smo se pogovarjali že leta 2001, leta 2009 pa je Državni zbor sprejel državni prostorski načrt, ki je sicer v Cirkovcah predvidel možnost postajališča na obeh lokacijah, v grafičnem delu pa se vidi, da so parkirišča vrisana le na novi lokaciji! Na vseh sestankih, ki smo jih o tej zadevi imeli na Občini, smo vedno zagovarjali stališče, da bomo za tisto lokacijo, ki bo varnejša za občane, zato tudi sedaj zagovarjamo to varianto.«

Na očitke, da je sporno delovanje občinskega podjetja, zaradi česar zahtevajo njegovo ukinitev, pa je Leskovar odgovoril: »Vsaka srednje velika občina ima svoje javno podjetje samo zato, da se komunalne storitve opravljajo čim ceneje in tako je tudi v naši občini. Ko smo gradili prvo fazo kanalizacije, je bilo jasno rečeno, da lahko s kanalizacijo upravlja samo 100 % javno podjetje. To je bil eden od razlogov za ustanovitev javnega podjetja, poleg tega pa gre tudi za racionalizacijo, saj javno podjetje opravlja storitve neprimerno ceneje, kot smo jih plačevali prej. Ko bodo septembra občine na Ptujskem sprejemale nove cene, bodo lahko to vsi primerjali. Sicer pa je v današnjem času zelo neodgovorno zahtevati zaprtje podjetja in delavce poslati na borzo. Zato sprašujem gospoda Štrucla, ali resnično želi, da bi bili ti delavci brezposelni in nekoristni kot marsikateri drugi.«

Sicer pa je Leskovar priznal incident z mladoletnikom, ki se je zgodil pred leti, a ob tem pojasnil, da je le poskušal zaščititi šibkejšega dečka; glede na ponovni poziv k odstopu pa je odločno odvrnil: »O tem ne razmišljam, ampak že danes napovedujem, da bom kandidiral tudi na naslednjih županskih volitvah, saj menim, da se moje delo in delo sedanjega občinskega sveta pozna na vseh področjih! Sicer pa že tri leta poslušam obtožbe na moj račun, brez vsakega dokaza; če se bo takšno obtoževanje ter blatenje imena Občine Kidričevo in mene kot župana še nadaljevalo, bom prisiljen poseči popravnih sredstvih. Vse, kar bom iztožil, v to sem prepričan, pa bom namenil v dobrodelne namene.«

Kidričevo, 15.8.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/se-vedno-vsak-na-svojem-bregu


Postajališče Cirkovce je postalo sredstvo za malverzacijo

1 avgusta, 2013

V državnem prostorskem načrtu (DPN) ni predvidena prestavitev postajališča Cirkovce na drugo lokacijo. Torej so upoštevana stališča in pripombe ljudi, ki tu živijo. Vendar so kljub temu iz občine prihajale informacije, da se postajališče prestavi na novo lokacijo. Zato smo se krajani okoliških vasi povezali v civilno iniciativo (raje rečem, civilno družbo, ker nas župan ne priznava kot civilno iniciativo). Obrnili smo se na Direktorat za železnice v Mariboru, ki nam je 22. 5. 2013 poslal pismo, v katerem piše, da ni potrebe, da se povezujemo v civilno iniciativo, da so res prišli s predlogom, da se postajališče Cirkovce prestavi na drugo lokacijo zaradi uskladitve s predvidenim potekom drugega tira, vendar so na predlog prejeli veliko pripomb in so že v letu 2009 sprejeli odločitev, da bo postajališče Cirkov­ce ostalo na sedanji lokaciji, kar je bilo sprejeto tudi z DPN.

Vendar so iz občine Kidričevo še naprej prihajale ideje o prestavitvi postajališča na novo lokacijo. Zato smo zbrali 280 podpisov proti presta­vitvi postajališča, 5. 6. 2013 so znova zasedali predstavniki krajevnih od­borov Starošinc, Sp. in Zg. Jablan, Mi­hovc-Dragonje vasi in seveda Cirkovc in sprejeli sklep, da se ohranita posta­jališče in železniški prehod na obstoječi lokaciji.

Sedaj nastane problem, ko za pre­stavitev postajališča na novo lokacijo Danilo Medved zbere 20 podpisov, od katerih jih je 12 s priimkom Medved, hkrati pa je znano, da bi bilo treba za izgradnjo novega postajališča odkupi­ti od Medveda zemljo (naj spomnim, da ima na obstoječi lokaciji železnica dovolj svoje zemlje).

Direktorat v Mariboru preda odločanje o postajališču županu občine Antonu Leskovarju, ta pa podpre Danila Medveda, zanemari širšo voljo krajanov in se odloči za novo lokacijo. In kar je še huje, sedaj gre tudi Direk­torat za železnice pod vodstvom Damirja Topolka na stran župana Antona Leskovarja in Danila Medveda.

Volja krajanov je jasna, postajali­šče na novi lokaciji zagovarja le pe­ščica krajanov pod okriljem Damirja Topolka, Antona Leskovarja in Danila Medveda. In ker so na ministrstvu za infrastrukturo in prostor v Ljubljani povedali, da obe lokaciji izpolnjuje­ta minimumu varnosti po evropskih standardih (kar zadostuje za izgra­dnjo postajališča in ni treba delati raziskave o večji varnosti; to potrjuje tudi že na novo zgrajeno postajališče v Šikolah).

Za vse imamo tehtne argumen­te (varnostne, ekonomske, razvoj­ne in uporabniške), sumimo, da gre za korupcijsko in protiustavno deja­nje, zato bomo zadevo predali proti­korupcijski komisiji, vložili ustavno pritožbo in se obrnili tudi na Evrop­sko komisijo v Bruslju.

Hkrati napovedujemo protestni shod proti županu občine Cirkovce Antonu Leskovarju, in sicer 5. avgu­sta ob 19. uri pri železniškem posta­jališču v Cirkovcah.

Leon Pišek, Cirkovce

Objavljeno v Večeru, v četrtek, 1.8.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013080105941666


Civilnim iniciativam na pot

19 julija, 2013

Iz Večerove kolumne »Komentiramo«

Prebivalci občine Kidričevo so se, sodeč po javnih pisanjih vsaj dveh protagonistov ljudskih združenj, prisiljeni povezovati v civilne iniciative, saj naj bi jih občinsko vodstvo sicer žejne – tudi vode, ki je je na tamkaj­šnjem Dravskem polju sicer še na pretek – prepeljalo čez vodo. Branko Štrucl, vodja nestrankarskega gibanja Za Kidričevo, je javnosti poznan kot človek, ki se z vsemi štirimi bori za zaprtje centra za ravnanje z nevarnimi odpadki in je za zdaj s svojimi somišljeniki dosegel, da podjetje Sauberma­cher ne nadaljuje niti napovedane zgodbe o posodobitvi centra. Pred dnevi, ko je v Kidričevem zavrelo zaradi novih cen za odvajanje in čiščenje komunalnih vod, je Štrucl ponovno dvignil svoj nestrankarski glas in zapisal, da “je za vse odgovoren župan s svojimi ljudmi”, županu je, naj spomnimo, preteklo pomlad očital nerazumno združevanje šole z vrtcem, to pomlad pa presenetil s pobudo, da bi Talum Kidričevo obudil idejo o zgraditvi sežigalnice, čemur so, priznava, pred leti ostro nasprotovali. Čas je pokazal, da takratna odločitev ni bila “na mestu”, niti v dobro Kidričevemu.

Pred mesecem so se v civilno iniciativo povezali tisti krajani Cirkovc in okoliških vasi, ki si želijo, da bi železniško postajališče ostalo, kjer je, torej na več kot stoletni lokaciji sredi vasi, in ki dokazujejo, da ga v imenu varnosti ni treba seliti nekaj sto metrov vzhodneje. Leon Pišek, ki dviguje svoj glas in slovensko zastavo v imenu zagovornikov obstoječega postajališča, je prepričan, daje to “korupcijsko in protiustavno dejanje”. Prav nič ne verjame županu in predstavnikom pristojnega ministrstva, ki trdijo, da se bodo v prihodnjih dneh odločili za lokacijo, ki bo najustreznejša. “Ve se, da gre za interese posameznikov, tistih, zbranih okoli našega župana,” opozarja Pišek in kot Štrucl ugotavlja, da “nam vsega tega ne bi bilo treba, če bi spoštovali voljo ljudi”.

In kako je že z voljo Kidričanov? Odloča v njihovem imenu res peščica ljudi ali v resnici nastaja informacijski mrk, ki ga nekateri s pridom izkoriščajo, drugi pa potem bijejo plat zvona in se v svoji (ne)moči in sveti preproščini povezujejo v ljudske iniciative, ne da bi velikokrat vedeli, komu in čemu dajejo svoj glas? Nesporno je, da si vsi župana, ki ga imajo, v Kidričevem niso želeli, tudi kak protestni odhod opozicijskih svetnikov z zasedanj občinskega sveta je ta že doživel, a v resnici je vse bolj vešč politične retorike in spretnega manevriranjam med “svojimi” in onimi, ki niso na njegovi strani, pa je tako predvideti in razumeti tudi železniški pisk s postajališča Cirkovce.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v sredo, 17.7.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013071705937134


Zaradi železniške postaje zavrela kri

15 julija, 2013

Kar 280 vaščanov Cirkovc in okoliških vasi Spodnje in Zgornje Jablane, Starošinci, Mihovci ter Dragonja vas, ki prav tako uporabljajo železniško povezavo, stare železniške postaje v Cirkovcah ne dajo

Krajani Cirkovc se ne morejo dogovoriti, kje naj bi stala nova železniška postaja – na obstoječi ali novi lokaciji. Nova železniška postaja je krajane razdelila v dva tabora, ki zbirata podpise v podporo novi ali stari lokaciji.

Trenutno sta izbrani dve lokaciji, tako stara postaja, kot že predvidena nova lokacija. Ker se veliko vrti predvsem okrog varnost obeh postaj pa so na pristojnem Ministrstvu za infrastrukturo in prostor mnenja, da obe lokaciji izpolnjujeta osnovne zahteve varnosti. Postaja, ki je na tem prostoru dobrih sto let, je že bila pred kratkim obnovljena, nameščena je bila tudi nova razsvetljava. Stroka si je enotna, da bo nova lokacija z izvennivojskim prečkanjem proge varnejša od prečkanja preko prehoda zavarovanega z zapornicami, omogočala bo tudi smotrnejši izkoristek površin pri zagotavljanju parkirišč. Zagovorniki stare postaje trdijo, da bo predstavlja prestavitev večjo ogroženost, saj na poti do nove lokacije ni pločnikov, cestišče je ozko in obremenjeno s kmetijskimi stroji, širitev ceste pa ni možna zaradi stanovanjskih hiš. Predvsem je veliko medsebojnih obtoževanj, očitkov korupcije, okoriščanja ter tipičnih slovenskih sosedskih odnosov.

S podvozom do večje varnosti in pretočnosti

Zagovorniki nove postaje si želijo predvsem večjih prostorov, večjega parkirišča ter občutek varnosti. Predvsem bi lahko nova postaja doprinesla k razvoju Cirkovc in okoliških vasi. Danilo Medved, ki predstavlja civilno iniciativo, ki zagovarja prestavitev železniške postaje, je prepričan, da je krivec trenutnega stanja v Cirkovcah predvsem nerazumevanja in slaba predstavitev. Prepričan je, da so zbiratelji podpisov o ohranitvi stare postaje do podpisov prišli z zavajanjem: “Če ne bo železniška postaja tam ostala, se bo ta prehod zaprl” je pisalo na listih, s katerimi so vabili podpisnike. Ali ta trditev drži, nam ni uspelo preveriti, je pa že pred časom lokalna radijska postaja v enem izmed svojih prispevkov to potrdila. Da prehod čez železnico ostane, je zatrdil tudi mag. Dejan Jurkovič iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor. In kakšni so argumenti za novo postajo? Medved je prepričan, da bi z izgradnjo podvoza in podhoda pridobili tako na varnosti v prometu, kot hitrejšemu pretoku prometa, stara cesta – kjer je sedaj postaja – bi tako postala obvoznica, na kateri se ob prehodu železnice ne bi več izgubljalo toliko časa ob zaprtih zapornicah. Ker v naseljih, kjer vsak pozna vsakogar, brez obtožb žal ne gre, tudi tukaj ni drugače. Zagovorniki stare postaje očitajo Medvedu politične povezave tako z županom občine Kidričevo Antonom Leskovarjem kot s predstavnikom Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, kar Medved odločno zanika. “Predstavniki železnic so prišli k meni z izdelanim načrtom, kjer so mi tudi predstavili možnost odkupa zemljišča. Z županom se nisva pogovarjala že več let,” je odgovoril na obtožbe vodje civilne iniciative za ohranitev starega železniškega postajališča, ki jo zastopa Leon Pišek.

Županu se očita dvoličnost

Pri civilni iniciativi za ohranitev starega železniškega postajališča so se dotaknili tudi javne razgrnitve, za katero pravijo, da je potekala mimo njih in o kateri prebivalci niso bili obveščeni. Pišek je prepričan, da župan Leskovar igra dvojno igro. Kajti po njegovih besedah in članih civilne iniciative župan javno zagovarja želje prebivalcev ter njihovo odločitev, uradniki pa istočasno pošiljajo vso dokumentacijo ter načrte za izgradnjo novega postajališča. Tovrstne očitke je Leskovar v Večeru že zavrnil: “V mesecu ali dveh pričakujemo, da bo, po več letih priprav in usklajevanj, naposled potrjen naš občinski prostorski načrt. V njem je resnično predvidena sprememba lokacije železniškega postajališča v Cirkovcah, to pa zato, ker je (bilo) to predvideno tudi v enem od členov državnega prostorskega načrta, tega pa moramo upoštevati tudi v naših občinskih načrtih. Odločitev, kje bo (ob)stala železniška postaja v Cirkovcah, tako ni bila v lokalni pristojnosti, bom pa sam naredil vse, da bodo krajani zadovolj­ni, vendar ta hip ne moremo ukrepati mimo države”

Pišek je tako prepričan, da je občina takrat povzela državni prostorski načrt v katerem se še ni vedela usoda in plan tako stare kot nove postaje, istočasno pa so na občini sprejeli občinski prostorski načrt in tako na ministrstvo poslali načrt, v katerem je že bila vrisana postaja na novi lokaciji.

Ministrstvo zahtevalo presojo varnosti projekta

Prve aktivnosti glede izgradnje podvoza so se začele že leta 2004 in že takrat se je predvidevala nova lokacija postajališča iz že zgoraj navedenih razlogov. In prav ta rešitev je bil del državnega prostorskega načrta za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko – Hodoš, katerega so na ministrstvu potem 2008 tudi razgrnili. Kot trdi občina, so zaradi predhodnih protestov krajanov, ki niso soglašali s premestitvijo stare postaj, kljub predhodnemu soglasju v letu 2012 k premestitvi postaje na novo lokacijo zavzeli novo stališče; postajališče naj bo tam, kjer si želijo ljudje. “Na osnovi tega smo 21.5.2013 odgovorili predstavnikom prebivalcev, kateri so se obrnili na nas, da, če tako vsi želijo, da postajališče ostane na obstoječi lokaciji, ” je v odgovoru zapisal Jurkovič. Ker se je po tem sestanku formirala še skupina zagovornikov, ki podpira izgradnjo nove postaje pa je sodu izbilo dno tudi na ministrstvu. To je sklicalo sestanek na občini Kidričevo ter zahtevalo končno stališče glede lokacije, katerega je dobilo v dopisu 13.6.2013 v katerem pa kot piše Jurkovič “ni nedvoumno razbrati o lokaciji postajališča Cirkovce.” Pred štirimi dnevi je tako med ministrstvom in sprtima taboroma potekal še zadnji sestanek na katerem so se dogovorili o izdelavi presoje varnosti projekta na podlagi katerega bo nova/stara postaja postavljena na lokacijo, ki bo varnostno ugodnejša. Slednja bo po besedah Jurkoviča izdelana predvidoma naslednji teden.

Daniel Belinger

Objavljeno na strani Večer online, v soboto, 13.7.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekslo2013071305936252


Postajališče Cirkovce ostaja, kjer je

9 julija, 2013

Pisma bralcev, 26. 6. 2013

V upanju, da je najinega brezplodnega dopisovanja, gospod Piškek, v Večeru konec, odgovarjam na vaše zadnje pismo. Ne vidim namreč potrebe, da odgovarjam na nekompetentne in nasprotujoče argumente vaših dveh odgovorov. Tu imam v mislih vašo trditev o sprejetem DPN, da je postajališče Cirkovce predvideno na starem mestu, kot trdite v prvem odgovoru in priznanju v drugem članku, da je treba to šele sprejeti. Kdo torej zavaja?

Spomini mi uhajajo nazaj za pri­bližno 40 let, ko smo Cirkovčani prvi na podeželju s samoprispevkom in la­stnim fizičnim delom zgradili telova­dnico, vrtec, kuhinjo kot en mož.

Spominjam se kovaškega mojstra Vogeta, ki je tudi prišel pomagat in si sam izbral delo “ravnanje starih že­bljev”, ker za drugo delo zaradi starosti ni bil sposoben. Spominjam se prvega predsednika občinskega odbora Cir­kovc, gospoda Franca Baklana, ki je v gozdu, ko smo zbirali les za novogra­dnjo, rekel, naj si zberemo dva najlepša bora, takšna, kot ju potrebujemo. Vsa krajevna skupnost je živela in delala za to gradnjo.

Zakaj vse to navajam?

Zakaj nekateri želite nekaj vsiliti drugim?

Saj vendar ni nobeden od nas izbral nove lokacije ali poskusil vplivati na izbor. To so delali ljudje, ki so strokov­no odgovorni. Verjetno verjamejo v večjo varnost ločenega prometnega in tovornega prometa s podvozom kot pa nivojsko križanje železnice in ceste. Zakaj bi sicer v marcu tega leta potekale geodetske meritve na novi lo­kaciji? Teh nekaj metrov razlike pa v današnjem tempu življenja ne bi smelo nikogar motiti. Bo pa sprememba DPN zavlekla vsa dela za tri leta.

Gradbeno dovoljenje je izdano za celotno progo od Pragerskega do Ptuja. Če pade DPN, v Cirkovcah pade celo­ten projekt proge. To je pa za ca. 50 milijonov gradbenih del, ki jih naše gradbeništvo nujno potrebuje! Ni pa enotne volje ljudstva!

Zg. jablane imajo bližje postajali­šče v Šikolah. Sp. Jablane in del Cirkovc podpira staro postajališče, medtem ko je del prebivalcev Cirkovc, Dragonje vasi, Mihovc ter Zg. in Sp. Pleterij za­interesiran za novo lokacijo. Upam, da ste pripravljeni prevzeti odgovornost, če proga na našem področju ne bo mo­dernizirana in bo prihajalo do nepo­trebnih prometnih nesreč.

Zato, dragi Cirkovčani, ne nasedaj­te podlim igram, s katerimi želijo ne­kateri postaviti lastne interese pred skupnimi. Stopimo skupaj, upoštevaj­mo argumente, da nas naša vrhuška ne bo izigrala!

Maks Medved, Cirkovce

Objavljeno v Večeru, v torek, 9.7.2013,

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013070905934414