Parkiranje ob krožišču v Njivercah ni niti dovoljeno niti prepovedano

november 16, 2018

Ob izvozih z avtocest in hitrih cest so parkirani številni avtomobili in tudi tovornjaki. Lastniki osebnih avtomobilov na tem mestu pogosto parkirajo zato, da se od tam skupaj s sodelavci v enem avtomobilu odpeljejo na delo in si tako zmanjšajo potne stroške. Eno bolj obleganih neoznačenih parkirišč je ob krožišču v Njivercah.

Avtomobili so parkirani na širšem območju naselja Njiverce v občini Hajdina. Takšno parkiranje se nadaljuje po nekategorizirani makadamski cesti, ki pelje do kmetijskih zemljišč in je v državni lasti. Medobčinsko redarstvo je za zdaj dobilo malo prijav. »Do zdaj smo prejeli samo prijave zaradi parkiranja vozil na bankini, ker zaradi tega ni bil možen dovoz do gozdne poti,« pojasnjuje Robert Brkić, vodja medobčinskih redarjev na Ptuju, ki dodaja, da imajo na tem območju pristojnost tako redarji kot policisti. Vendar pa policija za parkiranje na tem območju ni prejela nobenih prijav.

»Parkiranje na tuji lastnini je dovoljeno s soglasjem lastnika zemljišča. Če lastnik to dovoli, se takšno zemljišče obravnava kot nekategorizirana površina, ki se lahko uporablja za javni cestni promet,« razlaga Brkić.

Parkiranje ne omenjenem območju tako ni prepovedano.

Več v Štajerskem Tedniku

Vida Božičko

Vir: https://www.tednik.si/druzba/13080-hajdina-kidricevo-parkiranje-ob-kroziscu-v-njivercah-ni-niti-dovoljeno-niti-prepovedano

Advertisements

Občina se je lotila urejanja vrtičkarske anarhije

oktober 9, 2018

Vrtičkarsko anarhijo v Kidričevem namerava občina do spomladanskih mesecev rešiti s pomočjo evropskih sredstev. V ta namen je pripravila projekt, ki predvideva ureditev vrtov v obsegu 2,83 hektarja na parcelah od naselja Njiverce do ceste proti železniški postaji Kidričevo. Kakšno (če sploh) najemnino bo treba plačati, še ni znano.

Za vrtove v Kidričevem (za trgovskim centrom proti železniški postaji) je značilno, da so nenačrtovani, neoblikovani in brez kakršnihkoli omejitev. Oblikujejo jih zelenjavne gredice; majhne počitniške hiške ali lope, sestavljene iz različnih materialov in odpadkov; ograje; zatočišča; ter drugi nenačrtovani elementi za zbiranje vode, odpadkov in skladiščenje. Takšna (ne)urejenost vrtov predstavlja izrazito prostorsko (so brez vsakršne prostorske kakovosti) in ekološko problematiko, ob enem pa so v ozadju teh prostorov močne skupnosti uporabnikov vrtov, ki jih na vrtičke veže močna navezanost in izrazita osebna nota, so v opisu projekta Urbani vrtički Kidričevo zapisali na občini.

Kot so še ugotovili, obstoječe vrtičke obdeluje raznolika skupina vrtičkarjev z nižjimi dohodki in socialno ogroženi, mlade družine in upokojenci, ki z vrtički ne le pridelujejo zelenjavo za lastne potrebe, temveč se tudi povezujejo in družijo. In ohranjanje teh dveh poslanstev na urejeni in zaokroženi površini je tudi namen projekta. Na občini so prepričani, da bodo s projektom dosegli, da vrtovi ne bodo samo prostor, kjer si bodo vrtičkarji pridelali okolju prijazno zdravo hrano z nizkim ogljičnim odtisom, ampak prostor za druženje, kjer se tkejo nova poznanstva in prijateljstva.

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Vtič

Vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/12723-kidricevo-obcina-se-je-lotila-urejanja-vrtickarske-anarhije

 


Direktor občinske uprave tudi v vlogi nepremičninskega agenta

oktober 8, 2018

Kidričevski svetniki so se septembra sestali na predvidoma zadnji seji v tem mandatu. Obravnavali so nove cene vrtčevskih programov v Kidričevem in Cirkovcah ter razpravljali o prodaji nepremičnin v lasti občine ter zvišanju točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

Občina Kidričevo je letos poleti prejela vlogo podjetja Eles za odkup zemljišča v izmeri 766 m², in sicer za namene rekonstrukcije in gradnje RTP Cirkovce. Odbor za gospodarjenje s premoženjem je sprva predlagal, da bi kvadratni meter zemlje odprodali po ceni 10 evrov, a so nato svetniki na pobudo Milana Fiderška sklenili, da naj bo cena za kvadratni meter zemljišča 16 evrov. »Eles je skladu kmetijskih zemljišč odštel 16 evrov po kvadratnem metru, medtem ko je kmetom namenil polovico manj. Zato menim, da lahko tudi občina iztrži več oziroma vsaj toliko, kot je za zemljišča prejel sklad,« je pojasnil. Če bo občini uspelo prodati zemljišče po predlagani višji ceni, se bo v proračun nateklo 12.256 evrov. A ta znesek bo hitro porabljen, saj na drugi strani občina kupuje zemljišča, in sicer za izgradnjo krožišča za novo naselje Njiverce. Svetniki so potrdili nakup petih parcel v skupnem znesku 10.355 evrov.

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Vtič

Vir: https://www.tednik.si/politika/12625-kidricevo-direktor-obcinske-uprave-tudi-v-vlogi-nepremicninskega-agenta


29. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

oktober 8, 2018

27. septembra 2018

Dnevni red:

 1. Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj, druga obravnava
 2. Obvezna razlaga prvega odstavka 28. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja P16-S4 Njiverce I (sever)
 3. Soglasje k Pravilniku o razporejanju stroškov po stroškovnih mestih v JVIZ Osnovna šola Cirkovce
 4. Rebalans kadrovskega načrta  JZ Zdravstveni dom Ptuj
 5. Sklep o spremembi cen programov vrtca v JVIZ Osnovna šola Kidričevo
 6. Sklep o spremembi cen programov vrtca v JVIZ Osnovna šola Cirkovce
 7. Sklep o spremembi vrste oddelkov v enoti vrtca pri Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 2018/2019
 8. Soglasje k izvajanju vzgojnega programa »vzgojne skupine« v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka Ptuj
 9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2019
 10. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2019
 11. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 661/1 k.o. Dragonja vas
 12. Sklep o prodaji nepremičnine, parc. št. 661/1 k.o. Dragonja vas
 13. Sklep o nakupu nepremičnin, v k.o. Gerečja vas in Lovrenc na Dr. polju
 14. Sklep o znižanju najemnine Polje dom
 15. Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si


Zakaj se občani ne počutijo več varno

junij 8, 2018

Prekoračitve hitrosti, parkiranje na zelenicah, neupoštevanje prepovedi vožnje …, to je le nekaj najpogostejših prekrškov, ki so jih redarji v lanskem letu zasledili na območju občine Kidričevo. »Se je pa precej stvari izboljšalo, med drugim parkiranje vozil, ki čakajo za Talum, problematična ostaja točka pri podjetju Boxmark, nadzor pa bomo nadaljevali tudi v Dragonji vasi, Apačah in Njivercah, kjer pogosto prejemamo pobude po naši prisotnosti,« je izpostavil vodja medobčinskega redarstva Robert Brkič.

Redarji Skupne občinske uprave so lani na območju občine Kidričevo med drugim zasledili 52 prekoračitev hitrosti, zabeležili so tudi več prijav zaradi pogostih pasjih iztrebkov na zelenicah okoli blokov. »Konkretno se prijave nanašajo na vodenje psa brez povodca v blokovskem naselju v Kidričevem ter na splošno so prijave povezane s primeri nepobiranja pasjih iztrebkov,« je povedal Brkič.

Tudi v letu 2017 so sprejeli več pobud oziroma prijav zaradi brskanja po zabojnikih za smeti. »Ta problematika se pojavlja predvsem v strnjenem naselju Kidričevo, najpogosteje gre za pripadnike romske narodnosti iz obmejnih hrvaških vasi, ki so brskali po smeteh in beračili,« je povedal Brkič in ob tem pojasnil, da samo brskanje po smeteh ni prekršek, kršitev pa predstavlja kraja odpadkov oziroma povzročanje onesnaženja okoli posod za odpadke. Prav tako ni samo beračenje prekršek, dokler to ni vsiljivo. »Stanovalci se v teh primerih ne počutijo preveč varno, vendar če ne gre za prekršek, jih ne moremo obravnavati kot kršitelje. Se pa s tovrstnimi težavami soočamo tudi v letošnjem letu,« je priznal.

Domači vozniki tovornjakov ne upoštevajo prepovedi …

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/crna-kronika/11022-kidricevo-zakaj-se-obcani-ne-pocutijo-vec-varno


Anton Leskovar: »Na namigovanja in želje gospoda Branka Štrucla se ne oziramo«

januar 16, 2017

Trenje in iskrenje med Brankom Štruclom iz Gibanja ZA Kidričevo in kidričevskim županom Antonom Leskovarjem se nadaljuje. Tokrat je kamen spoti­ke industrijska cona Njiverce.

V Gibanju ZA Kidričevo na­sprotujejo še eni obrtni coni v Občini Kidričevo. Menijo, da je občina že sedaj obremenjena z in­dustrijo in da še ena dodatna po­slovna cona ni potrebna, saj da bo krajanom poslabšala zdravje in ži­vljenjske razmere. »V to smo pre­pričani, kajti zaradi povečanega hrupa in emisij izpušnih plinov tovornjakov bodo ogrožene tudi stanovanjske hiše v neposredni bližini, ne glede na obljube ob­čine o njihovi zaščiti,« je zapisal Štrucl in navrgel še nekaj ostrih kritik zoper župana Antona Le­skovarja in mu med drugim pripi­sal še podkupljivost.

Namesto poslovne cone si želijo kopališče

Dodal je, da so v gibanju še posebej zaskrbljeni zaradi ugo­tovitev nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki kažejo, da je v Kidričevem delež možganskih kapi, prejemnikov zdravil zaradi povišanega tlaka in proti strje­vanju krvi višji od slovenskega povprečja. Štrucl še je izpostavil, da naj bi bila tudi astma pri kidri­čevskih otrocih in mladostnikih precej pogostejša od slovenske­ ga povprečja (glede na podatke nacionalnega inštituta je ta delež v Kidričevem 1,4, kar je 0,2 nad slovenskim povprečjem). »Prav zaradi takšnih in drugačnih pro­blemov, ki ogrožajo zdravje naših ljudi, zahtevamo od občinskih oblastnikov, da zaustavijo posto­pek izgradnje obrtne cone v na­selju Njiverce v občini Kidričevo in začnejo razmišljati o vrnitvi letnega kopališča in rekreacijske­ga centra, kar smo pred 50 leti že imeli in kar si želi vsak občan Kidričevega, predvsem pa mladi,« je svojo zahtevo predstavil Štrucl.

Natolcevanja so neresna

Za pojasnilo in komentar smo zaprosili tudi župana Antona Le­skovarja. »Naše delo je odločno za razvoj in odpiranje novih delov­nih mest. Vsi postopki potekajo v skladu z zakonodajo in so javnosti dostopni in vsem dajemo ena­ke možnosti sodelovanja, odprti smo za predloge in sugestije. Natolcevanja, nepreverjena namigo­vanja in posploševanja gospoda Štrucla so pa vedno zelo neresna. V zadevi obrtne cone se ni odzval niti enkrat, čeprav je imel mo­žnost že v postopku sprememb in dopolnitev družbenega plana za območje občine Kidričevo, še pred sprejetjem, to je bilo leta 2007. Kar se tiče zdravstvenih podatkov za naše območje, pa jih ne komentiramo, saj javno objavljeni podatki kažejo drugačno statisti­ko glede Kidričevega, kakor jo na­vaja Štrucl. Očitno je pismo zgolj publiciteta, da opomni nase,« je poudaril župan.

Vsi so imeli možnost sodelovati

Ob tem je spomnil, da je bila že leta 2007 v prostorskem načr­tu občine določena proizvodna cona Njiverce. »Torej, še preden sem postal župan, se je govorilo o tem. Vsi postopki so bili vodeni v skladu z zakonodajo in predpi­si in javno objavljeni s pravili,« je povedal. Dodal je, da je javna razgrnitev potekala od 30. no­vembra do 31. decembra 2015 in da je imela javnost možnost, da se vključi v odločanje in sodelova­nje. »Krajevni odbor Njiverce je pri tem opravil pomembno vlo­go, saj so se aktivno vključevali med postopkom, podali pripom­be na javno razgrnitev in sode­lovali pri pripravi odloka. Njihovi sklepi so bili argumentirani, volja je bila izkazana … Občinski svet je podprl stališča Krajevne­ga odbora Njiverce, tudi sam jih zagovarjam. Njihova iniciativa je pristopila resno, z argumenti, predlogi in z njimi dobro sode­lujemo. Takšno skupno sodelova­nje je potem tudi učinkovito. Zato ponavljam, da se na namigovanja in želje gospoda Štrucla ne ozira­mo, saj prvič ni naš občan; civilna iniciativa ni izkazala nobene re­snosti; problema ne konkretizira, temveč posplošuje, kategorično je proti vsemu; če rezultat nečesa ni po njegovi želji, je definitivno narobe …,« je sklenil župan.

Mojca Vtič

Objavljeno v Štajerskem Tedniku, v petek, 13. januarja 2017

Vir: http://www.tednik.si/politika/4019-kidricevo-gibanje-za-kidricevo-ostro-proti-poslovni-coni-njiverce


Zanimanje za poslovno cono v Njivercah je

december 22, 2016

Občini Hajdina in Kidričevo načrtujeta vzpostavitev poslovne cone ob avtocestnem priključku Zgornja Hajdina in Njiverce. Kidričevski svetniki so podrobni prostorski načrt za cono že potrdili, hajdinski bodo to gradivo imeli na mizi še ta teden.

Gre za poslovno cono, ki bo namenjena obrtnim, skladiščnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim ter tudi spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim, piše v gradivu, ki so ga prejeli svetniki.

V coni, ki obsega 14,77 ha, je predvidena izgradnja 19 objektov. Polovico zemljišč ima v lasti Cestno podjetje Ptuj. »Povpraševanje po zemljiščih je, tako da straha, da zemljišča ne bi bila prodana, ni.

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Vtič

Vir: http://www.tednik.si/gospodarstvo/3753-kidricevo-zanimanje-za-poslovno-cono-v-njivercah-je