Albaugh obremenjuje z dovoljenjem občine Rače – Fram

24 maja, 2018

Albaugh igra po pravilih, ki jih je določila občina. Njegove meritve so ustrezne, a ministrstvo opozarja na onesnaženje v okolici.

Podjetje Albaugh, naslednik nekdanjega Pinusa, ki želi v Račah povečati proizvodnjo glifosata in za ta namen pridobiva okoljsko soglasje, miri občane – naše meritve so v predpisanih mejah. Na srečanju s predstavniki občine, ravnateljem bližnje osnovne šole, predstavnikom civilne iniciative so predstavili letna poročila o izpustih v vodo in zrak pa tudi izpostavili, da niso edini onesnaževalec v občini.

Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda v podjetju Albaugh TKI za leto 2017 kaže, da obrat v središču Rač v odtoke izpušča vodo, ki ustreza predpisani kakovosti – za industrijske vode. Podjetje je dolžno izvajati monitoring odpadnih voda iz sežigalnice, proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev in na skupnem iztoku. V različnih intervalih merijo vsebnost različnih elementov in spojin, kdaj in kako predpisuje okoljevarstveno dovoljenje.

“Za podjetje Albaugh je prejemnik odpadnih voda komunalna biološka čistilna naprava občine Rače – Fram, vsa industrijska in komunalna voda se odvaja na čistilno napravo,” pa med predstavitvijo rezultatov monitoringa za leto 2017 pove strokovnjakinja za odpadne vode Polona Druks Gajšek iz Eurofins ERICo, ki za Albaugh izvaja meritve emisij v vode. In ravno dogovor med podjetjem in občino, ki v zameno za plačilo dovoljuje podjetju, da industrijsko vodo izpušča v javno kanalizacijo – dogovor je bil sklenjen še v času Pinusa -, pušča v okolju največ posledic. Neuradno se v občinski proračun letno od podjetja Albaugh steče okoli 300 tisoč evrov, za dovoljeno odvajanje in za nadomestilo za stavbno zemljišče.

Ministrstvo za okolje in agencija za okolje opozarjata na onesnaženje v bližnjem potoku Žabnik. Poenostavljeno – industrijsko odpadno vodo podjetje izpusti na zastarelo občinsko biološko čistilno napravo, od tam pa gre voda v potok. Voda iz tovarne in sežigalnice je v skladu z mejnimi vrednostmi, ki jih določa okoljevarstveno dovoljenje, voda v potoku pa daleč presega dovoljene vrednosti za prosto tekoče vode. V primeru živega srebra tudi do 13-krat.

Dogovor z občino

Zakaj je torej potok Žabnik onesnažen? Ker so pravila za industrijske vode seveda drugačna od tistih za reke in potoke in ker industrijske odpadne vode ne sodijo v reke in potoke. Tomaž Seliškar iz Ekološke iniciative Rače: “Predpisana mejna vrednost za industrijske vode je bistveno višja, kot je mejna vrednost za površinske vode. Ta voda z živim srebrom pride na biološko čistilno napravo, ki živega srebra seveda ne odstranjuje. Torej vse živo srebro, ki steče iz obrata, odteče v vodotok. Biološka čistilna naprava namreč ne zagotavlja odstranjevanja niti najmanjšega dela tega srebra. In občina je dala soglasje Pinusu, da lahko odvaja te vode na čistilno napravo. Kdo je po vašem tisti, ki naj poskrbi za to, da izhaja iz komunalne čistilne naprave voda, ki ustreza predpisom za površinske vode?”

Druks Gajškova meni, da mora za ustreznost vode poskrbeti komunalno podjetje, ki upravlja čistilno napravo, saj je dalo soglasje, da se voda tja odvaja. A Samo Rajšp z Občine Rače – Fram je odločen: “Tukaj je prišlo do napačnih razlag. Mi smo dali vrsto soglasij za komunalne odpadne vode. In zanje se ve, da ne vsebujejo živega srebra, glifosatov in vsega ostalega. Za te parametre niti nismo pisali normativov, ker se ve, kaj spada v komunalni okvir.”

Albaugh se bo prilagodil pravilom

Za nekaj parametrov na iztoku iz Albaugha sploh ni omejitve, le nekaj sto metrov oddaljena občinska čistilna naprava pa ima precej stroge normative. “In sedaj se obetajo še strožji predpisi. In mi gradimo normalno komunalno čistilno napravo, ne industrijske. Industrijsko vodo morajo očistiti že sami industrijski obrati, zato se bomo aktivno vključili v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za širitev proizvodnje,” pravi Rajšp.

Maja naj bi bila izdana gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno dovoljenje za novo čistilno napravo, ki bo sodobnejša, a še vedno biološka naprava, kar pomeni, da industrijske vode ne bo sposobna prečistiti. “Zato bomo Albaughu postavili normative, kaj lahko spuščajo na čistilno napravo. Sicer bo vsak vzorec neskladen,” pravi Rajšp.

Bo podjetje sodelovalo z občino in svoje vode prečistilo, preden jih izpusti v javno kanalizacijo? David Kos, direktor operacij tovarne Albaugh: “Mi se bomo prilagodili na nove parametre. V tem trenutku smo v skladu z uredbo, soglasji, če pa bo občina dobila ostrejše parametre, se bomo morali prilagoditi. Če bomo morali delati pitno vodo, pa bomo zaprosili za izpust neposredno v vodotok, saj komunalne čistilne naprave ne potrebujemo več, ali pa bomo uvedli zaprti sistem. Industrija se bo temu prilagodila.” A za sedaj je v dokumentaciji za pridobitev soglasja za povečanje proizvodnje glifosata še vedno predviden cilj za odpadne vode javna kanalizacija.

Kljub temu da so vrednosti onesnažil v predpisanih mejah, so s 15. avgustom del vode (30 kubičnih metrov), ki ostaja po proizvodnji fitofarmacevtskih sredstev, obdržali v podjetju in od takrat se ta voda ne oddaja v kanalizacijo, ampak se zbira in oddaja kot odpadek. Zakaj? David Kos: “Da smo presekali slabi piar in zaradi pridobivanja soglasja. Imamo kompletno blokado, jaški so zaprti. Nastane pa 76 kubičnih metrov te vode v celem letu.”

Emisije v zrak v mejah dovoljenega

Krajane v občini najbolj moti sežigalnica, za katero ima Albaugh izdano in veljavno okoljevarstveno dovoljenje za sežig nenevarnih in nevarnih odpadkov in za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev. Natančneje, v obratu se sežigajo tudi nevarni odpadki, kot so barve, laki, medicinski odpadki, zdravila, fitofarmacevtska sredstva (pesticidi), odpadne kemikalije … Okoljevarstveno dovoljenje je bilo sicer leta 2010 izdano za obdobje desetih let, a je zaradi spremembe zakonodaje lani postalo trajno. Meritve emisij v zrak izvaja podjetje Eko Ekoinženiring. V letu 2017 nobena vrednost ni prekoračila mejne vrednosti, so zapisali v letnem poročilu o meritvah. Katere emisije morajo meriti, je predpisano. “Vse vrednosti, ki smo jih izmerili, so bistveno nižje od mejnih vrednosti,” je pojasnil Gorazd Pecko Škof iz omenjenega podjetja.

Nekatere meritve izpustov iz sežigalnice so trajne, nekatere pa se izvajajo dvakrat letno. Take so recimo meritve emisij živega srebra, fluora in njegovih spojin, benzo(a)pirena in nekaterih drugih in so napovedane. Zakaj so meritve napovedane in v dogovoru z zavezancem, je Pecko Škof pojasnil: “Ker naprava mora obratovati, in to na maksimumu, torej morajo biti emisije v času meritev maksimalne, zato ne moremo kar priti in meriti. Ni nam in tudi ne zaposlenim, katerih večina je doma v okolici, v interesu, da bi delali slabo, ker bi delali slabo tudi sami sebi.”

Nadzor odpadkov v sežigalnici je podroben

V tovarni so zavrgli dvom, ki se je pojavil v kraju, da pri Albaughu pogosto sploh ne vedo, kaj je v paketih, ki jih k njim pripeljejo na uničenje s sežigom. Odkar so podjetje kupili Američani, vse bolj podrobno nadzirajo tudi vhodni material, notranja kontrola se je po nesreči v Kemisu še zaostrila. Tudi v ta namen imajo v podjetju Albaugh lasten laboratorij, ki dela dodatne analize in kontrole vhodnega materiala in v katerem je zaposlenih pet ljudi. Občasno se zgodi, da dejansko pripeljani odpadki niso enaki kot zapisani na evidenčnih listih, takrat jih tudi zavrnejo.

“Že pogodbeniki morajo pri dovozu narediti natančno analizo vhodnega materiala in klasifikacijo odpadkov in na osnovi tega se mi odločamo, kaj vzamemo in kaj ne. Tudi zavračamo. Velikokrat do posla sploh ne pride, ker gremo na teren in ugotovimo, da določeni odpadki niso primerni za našo tehnologijo. Takšni so recimo odpadki na bazi žvepla ali klora,” pravi Kos, ki dodaja, da so predvsem težave, ko delajo usluge občinam, ki organizirajo zbiranje odpadkov na zbirnih mestih, saj ljudje tja prinesejo marsikaj.

Specifičen vonj, ki se hitro zazna

Zaradi vonjav v okolici podjetja in očitkov, da prihajajo iz Albaugha, je Tomaža Seliškarja zanimalo, koliko zagotavljajo, da nič ne uhaja mimo filtrov, mimo izpustov. Da je sežigalnica sistem, ki deluje v podtlaku in zrak dodatno potegne vase, pojasnjujejo, Kos natančneje, da noben izpust ne gre neposredno, brez čiščenja, v zrak, Pecko Škof je dopolnil, da je dojemanje vonja zelo subjektivno. “Slovenija nima sprejete uredbe o vonju. Zato, ker se je najbolj bojijo kmetje. Vsaka industrija ima specifičen vonj – cementarna, sežigalnica, jeklarna, livarna, in tak specifičen vonj ima tudi Albaugh zaradi svojih proizvodnih postopkov. V kemijski industriji pa se večinoma uporabljajo snovi, ki imajo nizek prag zaznavanja vonja. Tega hitro zaznaš, ampak nismo v fazi, kjer bi bilo to nevarno,” je vonjave pojasnil Gorazd Pecko Škof. Tako so tudi izpostavili, da je med 27. aprilom in 3. majem v Albaughu delo stalo, pa vendar so jih, ko so prišli po praznikih delat, pričakali očitki o povzročenem smradu. Zato se je Tomaž Seliškar, glede na vonjave v Račah, ki so “včasih, sploh v nočnem času, obupne, smrdi po zažgani gumi in plastiki”, obrnil tudi na predstavnike občine, ali občina kaj dela, da detektira, kdo povzroča smrad. Enoznačnega in jasnega odgovora ni dobil.

So pa udeleženci sestanka dobili zagotovilo direktorja operacij tovarne Davida Kosa, da bodo naredili vse, da popravijo slabo ime, ki se drži podjetja: “Odgovornost nositi za 100 ljudi in za kemično industrijo ni enostavno. Verjemite mi, da je meni prvemu v interesu, da ne postavim družine na predpražnik ali še kaj drugega, zato delamo vse, da ravnamo po predpisih in da smo v zakonskih mejah.”

Trije nevladniki in občina v postopku

Medtem se na agenciji za okolje odločajo o izdaji dovoljenja za povečanje proizvodnje glifosata. Arso je že odobril status stranskega udeleženca v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja trem nevladnim organizacijam, Alpe Adria Green, Inštitutu za trajnostni razvoj, Regionalnemu okoljskemu združenju okoljevarstvenikov – ROVO, in občini Rače – Fram.

Predmet izdaje okoljevarstvenega soglasja sicer ni sežigalnica nevarnih odpadkov, se pa v okviru postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja presojata kumulativni (skupni) vpliv širitve proizvodnje glifosata in delovanje sežigalnice nevarnih odpadkov. Sežigalnici bi se okoljsko dovoljenje izteklo leta 2020, a je vlada v začetku lanskega leta spremenila zakon tako, da so okoljska dovoljenja postala trajna.

Na biološko napravo odvaja več podjetij

Na ministrstvu za okolje in prostor pojasnjujejo, da se na komunalno čistilno napravo odvajajo industrijske odpadne vode iz podjetij Albaugh, Klavnica Rače, Agrokombinat, Tekol in skladišča goriv Petrol. A onesnaženje Žabnika z živim srebrom v preteklosti pripisujejo predvsem podjetju Albaugh. Če so v preteklosti na iztoku iz sežigalnice podjetja Albaugh TKI še beležili čezmerno obremenjevanje okolja z živim srebrom, lani ni bilo več tako. Zaradi čezmernega obremenjevanja okolja s komunalno čistilno napravo Rače pa so naložili občini Rače – Fram, da mora do 31. 12. 2018 zgraditi in dati v uporabo novo KČN, vključno z zadrževalnikom čistilnega vala. (barb)

Vir: https://www.vecer.com/albaugh-obremenjuje-z-dovoljenjem-obcine-race-fram-6477756

Andreja Kutin Lednik in Barbara Bradač 


Letos v načrtu obnova šole

8 februarja, 2018

Orkanski veter je lani decembra s strehe osnovne šole Cirkovce odtrgal okrog 300 m2 pločevinaste strehe, s tramovi vred. Do konca leta je bila streha popravljena, stroški interventnega popravila so znašali 50.000 evrov.

Strošek popravila so si razdelili občina in etažni lastniki stanovanj v objektu šole. Slednji bodo pokrili okrog 22 odstotkov vrednosti popravila. Občina za svoj del računa, da ji bo stroške sanacije strehe povrnila zavarovalnica. »Vso ostalo škodo (na strehi na drugem objektu, v katerega je veter odnesel iz šole odtrgano streho, in steklenih elementih na šoli) smo popisali in posredovali zavarovalnici in za ta del prav tako računamo, da bo stroške pokrila zavarovalnica. Za popravilo nastale škode bomo izvajalca izbrali z javnim naročilom,“ je pojasnil direktor kidričevske občinske uprave Damjan Napast.

Letos namerava občina Kidričevo v sodelovanju s še štirimi podravskimi občinami izvesti energetsko sanacijo objektov v javni lasti. Gre za projekt javno-zasebnega partnerstva, ki ga bodo najverjetneje sklenili z družbo Petrol in bo financiran s sredstvi Evropske unije. V projektu sodelujejo občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica in Trnovska vas.Vrednost projekta je 1,8 milijona evrov, energetsko bodo sanirali pet javnih objektov.

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Zemljarič

Vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/9314-cirkovce-letos-v-nacrtu-obnova-sole


Zaradi ogrevanja je (pre)vroče

11 decembra, 2015

Od lani za ogrevanje v naselju Kidričevo skrbi Eltec Petrol. Stanovalci pričakujejo, da jim bo toplo in da ogrevanje ne bo (pre)drago

“Prebivalci Kidričevega, ki smo priključeni na sistem daljinskega ogrevanja, se s problematiko izvajanja te gospodarske javne službe srečujemo že nekaj let. Nazadnje so nas v začetku jeseni presenetili visoki poračuni za ogrevanje v lanski kurilni sezoni, ko je za to že skrbelo podjetje Eltec Petrol,” v imenu sokrajanov razlaga Suzana Koderman, predsednica Krajevnega odbora Kidričevo. Ta se je na zahtevo krajanov pred dnevi sestal z vodstvom občine Kidričevo in s predstavniki Pe­trola, da bi skupaj dorekli problema­tiko, s katero se ukvarjajo. “Ljudje so ogorčeni, ker stanovanja niso dovolj ogreta, prihaja do okvar, kar je še zlasti hudo, če gre za družine z majhnimi otroki, pa tudi starejši se pritožujejo, da jih, kljub gretju, zebe, obenem pa poznam starejše, ki so morali denimo plačati kar 300 evrov in več poračuna, njihove pokojnine pa so le kak stotak višje,” opozarja Vito Mlinarič iz kidričevskega krajevnega odbora.

S sanacijo varčneje?

“Težave, o katerih govorite, so se začele še v času, ko je za ogrevanje skrbelo Ko­munalno podjetje Ptuj, takrat je občina pokrivala izgubo pri sistemu ogreva­nja, imeli smo več kriznih sestankov, a do prave rešitve nismo prišli, zato smo po izteku pogodbe s komunalo z javnim razpisom poiskali najcenejšega ponudnika in to je bil Eltec Petrol. Ta kupuje toplotno energijo v Silkemu in jo dovaja potrošnikom. Če se ne bi od­ločili, kot smo se, bi morali pristati na 15-odstotno povišanje cene, ki jo je zahtevala komunala, ki je dvig utemeljeva­la tudi s številnimi dolžniki,” pojasnjuje Anton Leskovar, župan občine Kidriče­vo. Dodaja, daje bila koncesija Petrolu podeljena za obdobje 15 let.

Poudarja, da gre za star, dotrajan sistem, kjer brez izgub preprosto ne gre, zato bo treba razmišljati o posodo­bitvi, hkrati s to pa tudi o energetski sanaciji blokovskega naselja v Kidri­čevem: “Naši bloki so stari 5o in več let, so zgodovinsko zaščiteni, a to ni ovira za energetsko sanacijo, za katero bi, če bi se ljudje odločili zanjo, lahko pridobili tudi evropska sredstva, a za­nimanja za tovrstna vlaganja v naše stanovanjske stavbe ta čas ni zaznati. Z energetsko sanacijo bi zagotovo po­cenili tudi ogrevanje, saj zdaj izgube toplote nastajajo zaradi starih, dotra­janih oken in fasad, ki so neizolira­ne, prav tako nastajajo velike izgube zaradi neurejenih podstrešij in kleti ter skupnih prostorov. Povedano preprosto, zaradi vsega omenjenega je poraba toplotne energije v Kidričevem mnogo večja, kot bi lahko bila, a v zdajšnjih razmerah se izgubi toplotne energije pač ni mogoče izogniti.”

Da je sistem ogrevanja v Kidriče­vem potreben obnove, poudarja tudi Matjaž Homar iz Petrola, ki dodaja, da so stanovalci te dni prejeli navodi­la, kako ravnati v nekih izrednih raz­merah, ko pride do izpada ogrevanja: “Na eni strani se srečujemo s stanoval­ci, ki si želijo višjih temperatur v stano­vanjih, na drugi strani so tisti, ki svoje radiatorje izklapljajo, češ da jim je pre­toplo. Mi pa ne moremo dvigniti tem­perature le pri enem stanovalcu in zato je še kako pomembno, da za normalno ogrevanje, brez izklopov, poskrbijo kar vsi stanovalci v neki stavbi. Najcenejši za vse bi bil dnevno-nočni režim ogrevanja, a to pomeni, da je treba radiator­je pustiti vklopljene, ne pa jih ponoči pripreti, saj se potem čez dan stanova­nje ne bo ogrelo.”

Kakšne so naloge koncesionarja in ali ta sploh ve, v kakšnem stanju je sistem in kaj narediti, da bodo sta­novalci na toplem, in to za čim nižjo ceno, so spraševali predstavniki ki­dričevskega krajevnega odbora, ki so nezadovoljni tudi zato, ker so morali stanovalci sami poskrbeti za vračilo preplačanega ogrevanja od prejšnjega izvajalca, pa jih nato ni opozoril nihče iz občine, ko je ta podpisala koncesijo z novim upravljavcem sistema.

Izbrali so najugodnejšega

“Pred dobrim letom smo bili primorani koncesijo za ogrevanje podeliti drugemu izvajalcu, saj je komunalno podjetje takrat začetek kurilne sezone pogoje­valo s plačilom neplačanih računov. Na razpis so se, poleg Petrola, prijavile še Javne službe Ptuj. Odločili smo se za Eltec Petrol, ker je bila njihova ponudba ugodnejša,” razlaga Damjan Napast, di­rektor občinske uprave v Kidričevem.

Barbara Malenšek iz Petrola, ki se je tudi udeležila nedavne seje kidri­čevskega krajevnega odbora, razlaga, da se na področju ogrevanja pripra­vlja nova zakonodaja, sami pa že raz­mišljajo o novih dogovorih o delitvi stroškov, ki nastajajo pri sistemu ogre­vanja v Kidričevem.

Petrol svetuje, kako prihraniti

“Uporabnikom predlagamo namestitev termostatskih ventilov, saj je samo na ta način mogoča regulacija temperature prostorov. Prihranki energije se ob vgradnji običajno gibljejo do pet odstotkov. Na bistveno znižanje stro­škov ogrevanja vpliva največ zmanjšana raba energije, ki se doseže s sanacijo ovoja stavbe. Ob prevzemu sistema daljinskega ogrevanja smo zaznali, da regulacija ogrevanja ne deluje pravilno, zato smo v vseh toplotnih posta­jah zamenjali regulacijsko opremo. S tem so omogočene boljša kontrola nad delovanjem sistema in nastavitve ogrevalnih parametrov, skladno z želja­mi stanovalcev,” sporočajo iz Petrola. Dodajajo, da je njihova naloga vzdrže­vanje primarnega razvoda daljinskega ogrevanja, ki ga v dogovoru z občino tudi obnavljajo: “Dela na sekundarnem sistemu ogrevanja, kot so obnova toplotnih postaj, dvižnih vodov ali inštalacijske obnove (menjave ogreval­nih teles) v individualnih stanovanjih, niso predmet koncesijske pogodbe. Javne službe Ptuj, ki so v preteklosti za Komunalno podjetje Ptuj izvajale di­stribucijo toplotne energije, ostajajo v vlogi izvajalca delitve stroškov v posa­mezni večstanovanjski stavbi, saj imajo vso potrebno opremo in že utečene postopke za odčitavanje.”

Objavljeno v Večeru, v petek, 11. december 2015

Slavica Pičerko Peklar

Vir: http://www.vecer.com/clanek/201512116166488


Kako si bodo občani povrnili preveč plačane stroške ogrevanja

24 oktobra, 2014

Nova cena ogrevanja še ni znana, »cena ogrevanja bo prvi in verjetno še drugi mesec nove kurilne sezone ostala enaka, saj mora nov izvajalec za novo pridobiti še soglasje resornega ministrstva. Po nam dosegljivih informacijah pa bo nova cena v povprečju ostala enaka, spremenilo se bo samo razmerje med fiksnim in variabilnim delom,« je na vprašanje, ali se bo z novim koncesionarjem morda spremenila tudi cena ogrevanja, povedal direktor občinske uprave Napast.

Hladni dnevi so pred vrati, prebivalci blokovskega naselja v Kidričevem pa še vedno ne vedo, kdo jih bo ogreval in po kakšni ceni. Dosedanjemu koncesionarju Komunalnemu podjetju (KP) Ptuj je namreč pogodba potekla 30. septembra, novi koncesionar Eltec Petrol pa še vedno čaka na podpis pogodbe za opravljanje te dejavnosti.

Na problematiko ogrevanja več kot pol stoletja starega naselja so nas opozorili zaskrbljeni krajani, prejeli pa smo tudi elektronsko pismo, v katerem nas občanka prosi, naj poskušamo izvedeti, kaj se dogaja in zakaj je prišlo do menjave koncesionarja za ogrevanje:

»Skrbi nas, ker se morajo tisti prebivalci, ki imajo na KP preplačilo stroškov, sami angažirati in izpolniti ustrezen zahtevek, če želijo, da jim bodo povrnili preplačan denar. Problem je tudi, da nas o zamenjavi ponudnika, po novem je to Eltec Petrol, ni obvestila ne Občina Kidričevo, ne KP, od katerega bi pričakovali več poštenosti, saj bi lahko “preplačnikom” sami poslali kakšno obvestilo. Sama sem sicer z njimi govorila po telefonu in dobila odgovor, da se zavedajo svoje napake, a bodo denar vrnili le tistim, ki jim bodo poslali omenjen »zahtevek«. Sicer pa krivijo tudi občino Kidričevo, da bi nas morala o tem obvestiti.”

Zapletati se je začelo že pred lansko kurilno sezono

Na občini Kidričevo se z zapleti okrog koncesije za opravljanje gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja naselja po besedah direktorja občinske uprave Damjana Napasta ubadajo že dobro leto dni: »Z ogrevanjem naselja Kidričevo se je resno zapletlo že pred začetkom lanske kurilne sezone. KP namreč ni hotel začeti sezone ogrevanja zaradi, kot so zatrdili, vsakoletnega izkazovanja izgube na tem področju in neurejenega pogodbenega razmerja. Takrat smo sklenili začasno pogodbo o opravljanju dejavnosti še do 30. septembra 2014. Vmes pa je svet občine Kidričevo sprejel ustrezne odloke in na občinski upravi smo objavili razpis za podelitev koncesije za opravljanje te dejavnosti za 15-letno obdobje. Na ta razpis sta se prijavili podjetji Eltec Petrol, d. o. o., in Javne službe Ptuj, d. o. o. Po temeljiti presoji je bilo za najugodnejšega ponudnika izbrano podjetje Eltec Petrol. Zaradi pritožbe in usklajevanja pogodbe se bo podpis pogodbe verjetno zgodil še ta teden, v vmesnem času pa imamo z novim koncesionarjem sklenjen dogovor, da bo v primeru hladnejšega vremena morebitno ogrevanje potekalo brez zapletov.«

Zakaj občina (še) ni obvestila javnosti

Napast je ob tem še pojasnil, da javnosti ne morejo obvestiti o izbiri novega koncesionarja, dokler z njim ne bo podpisana pogodba: »Sicer pa je bodoči izvajalec Eltes Petrol že 10. oktobra po vhodih v stanovanjske bloke izobesil obvestila, v katerih jih seznanjajo, da z ogrevalno sezono 2014/2015 prevzemajo v upravljanje sistem daljinskega ogrevanja naselja Kidričevo, pričetek ogrevanja in čas ogrevalne sezone pa je odvisen od zunanjih temperatur v prehodnih obdobjih leta.«

Dodal je še, da bodo občane, ki so preplačali ogrevanje, šele ob podpisu pogodbe obvestili, da lahko z zahtevkom zahtevajo vračilo preplačil. Če bodo denar vrnili le tistim, ki bodo poslali zahtevek, pa Napast ni znal odgovoriti, češ da je to stvar poslovne politike KP.

Komunala: uporabnike bi morala obvestiti Občina, zahtevek je ustaljena praksa

Direktor KP Ptuj Janko Širec pa je zaplet pojasnil tako: »Pogodbene obveznosti med KP Ptuj in Občino Kidričevo so se končale 30. septembra letos. Lastnik infrastrukture, ki je razpisal javni razpis o menjavi koncesionarja in ga tudi izbral, je dolžan o izbiri in spremembi koncesionarja obvestiti tudi končne odjemalce. Glede obveščanja odjemalcev nam je bilo od Občine posebej naročeno, da odjemalcev ne obvešča Komunalno podjetje Ptuj, temveč sama Občina.«

Glede načina povračila preplačanih stroškov pa je Širec pojasnil: »Višina preplačil za ogrevalno sezono 2013/2014 je bila znana že v juniju letos. Nekateri odjemalci so že takrat izpolnili zahtevek za izplačilo preplačanih sredstev. To je že ustaljena praksa, ki se je izvajala več let in ni novost na tem področju. Vsi tisti, ki zahtevka za izplačilo niso izpolnili, pa so svoja preplačana sredstva namenili poplačilu ostalih morebitnih obveznosti do družbe oziroma za poplačilo fiksnega dela stroškov ogrevanja, ki se je zaračunaval še v juliju, avgustu in v septembru 2014. Sam postopek vračila preplačanih sredstev ni zapleten, izpolniti je treba le obrazec, na katerem uporabniki navedejo svoje ime in priimek ter številko TRR, kamor jim sredstva tudi nakažemo.«

Kidričevo, 23.10.2014

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/kako-si-bodo-obcani-povrnili-prevec-placane-stroske-ogrevanja