Mednarodni dan starejših v Kidričevem

september 27, 2018

Prvi oktober je mednarodni dan starejših, v enoti Kidričevo bomo v okviru tega, v tem tednu organizirali različne dejavnosti.

Ponedeljek 1. oktober: da boste začutili utrip našega Doma se bomo skupaj sprehodili po našem domu, na razpolago vam bomo med 10.00 in 16.00 uro za podrobna informacije različni strokovni delavci doma.

Medgeneracijske delavnice z osnovno šolo Borisa Kidriča v Kidričevem s pričetkom ob 10.00 uri – na temo »Spomnimo se starih iger«.

Torek 2. oktober: športne igre stanovalcev enot Doma Ptuj, ki bodo potekala v enoti Muretinci

Sreda 3. oktober: sodelovanje naše pevske skupine na Reviji pevskih zborov socialno varstvenih zavodov v Hočah.

Četrtek 4. oktober: kuhanje slivove marmelade po babičinem receptu od 10.00 ure naprej.

Petek 5. oktober: kostanjev piknik s pričetkom ob 10.30 uri.

Lepo povabljeni v našo družbo!

Dom upokojencev Ptuj, enota Kidričevo

Advertisements

Prijave v letni program dela Ustanove V objemu skupnosti Kidričevo

maj 4, 2018

Spoštovani predstavniki nevladnih organizacij na območju občine Kidričevo!

Kot ste že seznanjeni, od leta 2014 na ravni naše občine deluje skupnostna ustanova V objemu skupnosti, katere poslanstvo in vizija je:

– ustvarjanje skupnosti, ki ji je mar za vsakega posameznika
– ustvarjanje ustreznega finančnega in strokovnega okolja za izboljšanje kvalitete življenja ranljivim skupinam prebivalstva občine Kidričevo (osebe s posebnimi potrebami, osebe s težavami v duševnem zdravju, socialno ogrožene družine in posamezniki)
– zbiranje, razdeljevanje in usmerjanje finančnih sredstev iz javnih in zasebnih virov, namenjenih:

  1. a) sofinanciranju različnih programov strokovnih obravnav, aktivnosti in storitev, ki jih ponujajo in izvajajo lokalne nevladne organizacije (NVO) in druge lokalne neprofitne organizacije
  2. b) individualni pomoči posameznikom

Pričeli smo s pripravo letnega programa dela vsebin, namenjenih naslednjim ciljnim skupinam:

  1. A) ranljivim otrokom in mladostnikom
  2. B) ranljivim družinam
  3. C) ranljivim starejšim

Prijazno vas vabimo, da se vključite v delovanje ustanove in pripravite program za navedene ranljive ciljne skupine ter ga izvedete do konca koledarskega leta 2018. Sredstva za pokrivanje stroškov izvedbe programa bodo krita iz ustanove.

ROK ZA PRIJAVO VAŠEGA PROGRAMA: Izpolnite priložen obrazec (v priponki) in ga pošljite na oba e-naslova: metka@nakonju.si in brigita.acimovic@talum.si najkasneje do 7.5.2018.

Sestanek strokovnega sveta Ustanove v objemu skupnosti bo 8.5.2018. Pregledali bomo prispele prijave, pripravili letni program dela in vas obvestili o nadaljnjem postopku.

V želji, da bi se odzvali v čim večjem številu, vas lep pozdravljamo!

Strokovni svet ustanove: Alenka Brumen, Metka Demšar Goljevšček, Malčka Kokol, Ivanka Korez, Pavla Veler

Prilogi:
https://www.mojaobcina.si/prenosi/novice/kidricevo/111569_pozivzaoddajopredlogaprograma.pdf
https://www.mojaobcina.si/prenosi/novice/kidricevo/111569_prijavaprograma-obrazec.docx

Vir: https://www.mojaobcina.si/kidricevo


Poročilo o delovanju ustanove V objemu skupnosti Kidričevo

april 12, 2018

Leta 2014 so OBČINA KIDRIČEVO in gospodarski družbi BOXMARK LEATHER d.o.o. ter TALUM d.d. Kidričevo ustanovili Ustanovo v objemu skupnosti Kidričevo, katere namen je dobrodelnost, splošna koristnost in trajnost. Poslovni naslov ustanove je Kopališka ulica 14, Kidričevo.

V letih 2016 in 2017 so s finančno pomočjo nevladne organizacije iz občine Kidričevo, ki so izvedle skupinske programe in individualne programe pomoči, realizirale sedem programov za skupine in sedem individualnih programov pomoči.

Programi za skupine ranljivih oseb občine Kidričevo

Od skupinskih aktivnosti v letih 2016 in 2017 sta bili izvedeni dve zdravstveno preventivni ekskurziji v Male Moravce. Prve se je je 20 udeležencev. Najstarejši je imel 92 let. Druge se je udeležilo več kot 30 udeležencev. Enak program nameravamo izpeljati tudi v letu 2018.

Izveden je bil tudi program Računalniške igrarije, ki se ga je udeležilo 7 udeležencev. Skupaj smo odkrivali preteklost krajev Občine Kidričevo, česar se je udeležilo 35 občank in občanov, ki so z veseljem prisluhnili dogodkom iz polpretekle zgodovine. Programa aktivnosti s pomočjo konj se je udeležilo več kot 30 občank in občanov različnih starosti. Njihovo navdušenje nad možnostmi, ki jim jih omogoča druženje s konji, je bilo neizmerno in nepozabno.

Občani in občanke imajo tudi možnost, da se redno udeležujejo programa Bralne urice, ki se izvaja v Domu upokojencev v Kidričevem. Želeli bi si, da bi bilo zanimanje za ta program večje kot je bilo v preteklih letih.

Zelo dobro sprejet je bil program za družine z naslovom Spoznajmo svet konj. Družine, ki so se ga udeležile, so bil vesele možnosti, da lahko prepoznavajo dinamiko medsebojnih odnosov in da jo lahko s pomočjo konj tudi izboljšujejo.

Individualni namenski programi pomoči

Ustanova je na osnovi predloga Strokovnega sveta ustanove, ki ga mora potrditi tudi uprava ustanove, v sklopu individualnih namenskih programov pomoči, dodelila naslednje vsebinsko različne pomoči:

Fizična oseba Ležišče 405,10 EUR
Fizična oseba Terapija s pomočjo konj 350,02 EUR
Fizična oseba Sanitetni obvezilni material 450,00 EUR
Fizična oseba Sofinanciranje fizioterapij 450,00 EUR
Fizična oseba Nevrofizioterapevtska obravnava 450,00 EUR
Fizična oseba Dodatno mnenje tujina 500,00 EUR
Fizična oseba Terapija s pomočjo konj 350,02 EUR

Iz opisa posameznega individualnega namenskega programa pomoči izhaja, da v teh primerih ne gre za kakršnekoli direktne finančne pomoči, ampak za plačilo točno določenih konkretne proizvodov ali storitev za osebe, ki so na osnovi predvsem njihovega zdravstvenega stanja te pomoči potrebni in jim s tem izboljšamo njihovo kvaliteto življenja in polepšamo vsakdan.

Izkušnje nam kažejo, da smo si v okviru ustanove zadali precej težko nalogo, saj resnično gre za unikom v Sloveniji. Želimo si, da bi več nevladnih organizacij kot do sedaj pripravilo ustrezne strokovne programe za ranljive skupine in posameznike. Ob tem moramo imeti ves čas v vidu, da gre za ciljno populacijo ranljivih skupin in da programi niso namenjeni vsem. Cilj je pomagati pomoči potrebnim skupinam in posameznikom iz občine Kidričevo.

Kidričevo, 9. 4. 2018

Pripravila: Brigita Ačimovič

Napotili:
https://sterntal.wordpress.com/2018/01/17/ekoregija-ravno-polje-ustanova-v-objemu-skupnosti-in-druzinski-center-dve-leti-kasneje/
https://sterntal.wordpress.com/2016/02/26/socialno-ekoloski-projekti-obcine-kidricevo-in-zavoda-nazaj-na-konja/


Odgovori na vprašanja članov občinskega sveta na 18. redni seji Občine Kidričevo

julij 18, 2017

Gospod Slavko Krajnc

Vprašal je, ali imamo v občini oziroma kraju ali v prostorih bivše občine prostor, kjer se lahko društva in klubi sestajajo in uresničujejo svoje zahteve oziroma imajo prostor za delovanje.

Odgovor:  Za sestanke je na voljo stara sejna soba na naslovu Ul. Borisa Kraigherja 25. Prav tako so tudi v drugih krajih na voljo občinski prostori za sestanke.

Pri hišni št. 55b v Lovrencu je pokrov kanalizacije zelo nizki in je prišlo do posedanja. Predlaga, da apelira pri izvajanju kanalizacije. Cesta od kapele v Njivercah do križišča ob šikolski cesti prihaja do posedanja. Razmisliti bo potrebno o obnovi ceste v Lovrencu od hišne številke 61 do 129 saj se cesta poseda.

Odgovor: Napake, ki so posledica gradnje kanalizacije, pričnemo sanirat v mesecu aprilu. Omenjena trasa v Lovrencu v letošnjem letu ni v planu sanacije.

Vprašal je ali imamo v občini Kidričevo sklad, če oseba ne more poravnati obveznosti in prosi za pomoč.

Odgovor: Občani lahko koristijo enkratno denarno pomoč. Vlogo lahko pridobijo na spletni strani ali v času uradni ur.

Gospod Branko Valentan

Pohvalil je delavce glede ureditve bankin. Te so uredili tako, kot te morajo biti urejene. Tudi ceste v zimskem času so bile dobro splužene. Predlagal je, da bi bila prioriteta pluženja pred javnimi ustanovami. Vprašal je tudi, ali je bil poslan dopis na direkcijo s strani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu glede prometne signalizacije na Lovrenški cesti.

Odgovor: Dopis je bil poslan, odgovora še nismo prejeli.

Gospod Milan Strmšek

Predlagal je, da bi izvedli javno razpravo glede problematiki izseljevanja občanov iz Občine Kidričevo.

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo javni razpis za namakanje. Vprašal je ali imamo kaj pripravljeno dokumentacijo oziroma ali bomo v namakanje šli ali ne.

Odgovor: Na občini nismo uspeli pridobit dovolj soglasij za izgradnjo javnega namakalnega sistema, tako se trenutno ne izvajajo aktivnosti oz. pripravlja dokumentacija. Problematika izseljevanja bo obravnavana predvidoma na naslednji občinski seji.

Gospod Danilo Lendero

Glede pluženja je opozoril, da je bila cesta mimo farm v katastrofalnem stanju. Cesta je bila slabo splužena.  Veliko vozil je šlo v jarek. Vprašal je tudi glede krožišča.

Odgovor: Dela na krožišču potekajo nemoteno.

Vir: http://www.kidricevo.si


Petrol krajane Kidričevega opozarja na visoke poračune

februar 20, 2017

Letošnji januar so zaznamovale zelo nizke temperature, ki so bile v povprečju za skoraj 4 °C nižje od povprečnih januarskih temperatur. A četudi je mraz v začetku februarja le popustil, bodo odjemalci energije za ogrevanje januarske nizke temperature še občutili, in sicer na položnicah in tudi pri poračunu.

Medtem ko je bila v ogrevalni sezoni 2015/2016 povprečna zunanja temperatura v mesecih december 2,7 °C in januar –1 °C, je bila v letošnji ogrevalni sezoni precej nižja. In sicer je bila v decembru povprečna zunanja temperatura –1,4 °C in v januarju –2,2 °C. Zaradi nižjih zunanjih temperatur je bila posledično tudi višja poraba toplote za ogrevanje gospodinjstev, in sicer v decembru 2016 za 23 % (primerjava z decembrom 2015) in v januarju 2017 za 23 % (primerjava z januarjem 2016) na območju Kidričevega, so sporočili iz Petrola, ki daljinsko ogreva naselje Kidričevo. O porabi toplote v celotnem naselju Kidričevo, kar pomeni 40 objektov, pa so povedali: »Poraba toplote iz daljinskega sistema ogrevanja v obdobju od oktobra 2016 do januarja 2017 trenutno znaša 2.171,8 MWh, pri čemer je v celotni pretekli kurilni sezoni dejanska poraba znašala skupaj 2.939 MWh. Iz navedenega je razvidno, da poraba v tej kurilni sezoni dosega 74 % porabe celotne pretekle sezone, pri čemer vemo, da so pred nami še vsaj trije meseci ogrevanja (februar, marec in april), v primeru nižjih temperatur pa se lahko ogrevanje podaljša tudi v mesec maj.«

Sreda, 15 Februar 2017

O tem kaj porabnikom priporoča Petrol in o rekordnem odvzem električne energije Elektra Maribor, lahko več preberete v Štajerskem Tedniku.

Mojca Vtič

Vir: http://www.tednik.si/gospodarstvo/4426-petrol-krajane-kidricevega-opozarja-na-visoke-poracune


Dnevni center aktivnosti Kidričevo

september 29, 2016

V Občini Kidričevo odpirajo vrata Dnevnega centra aktivnosti Kidričevo. Center bo deloval na Kajuhovi ulici 6, v  pritličju obnovljenih prostorov starega zdravstvenega doma v Kidričevem.

Občina Kidričevo namenja Dnevni center vsem občanom in občankam Občine Kidričevo, ki si v dopoldanskem času želijo druženja, raznovrstnih vodenih aktivnosti, izbiro med različnimi programi,  sodelovanja v družabnih in miselnih igrah, udeležbo na izobraževalnih tečajih, predavanjih in krožkih,….bralnih kotičkih,… sodelovanja pri ročnih delih,….

Dnevni center aktivnosti Kidričevo bo na voljo med tednom od ponedeljka do petka, v času med 8. in 14. uro. Obisk, sodelovanje preživljanje dopoldanskega časa v dnevnem centru je prostovoljno in brezplačno.

Občina Kidričevo si želi, da  v Dnevnem centru aktivnosti Kidričevo, preživite prijetne dopoldanske trenutke čez celo leto.

Vse informacije o delovanju in programih lahko prejmete na naslednjih kontaktih: obcina@kidricevo.si ali 02-799-06-10

Vabljeni na odprtje Dnevnega centra aktivnosti Kidričevo, ki bo 3. oktobra 2016 ob 9. uri v pritličju obnovljenih prostorov starega zdravstvenega doma.

Vir: http://www.kidricevo.si


Sternthaler, kidričevska lokalna valuta?

september 22, 2016

V prizadevanju, da bi podprli domače gospodarstvo, se v občini Kidričevo odločajo za uvedbo lokalne valute, imenovane sternthaler. Petodstotni popust pri kidričevskih trgovcih, razliko v ceni bi krila občina

“Da bi imeli v Kidričevem svoj denar, kako ste že rekli komplementarno valuto sternthaler? Dajte no!” so včeraj na naša vprašanja, kaj menijo o morebitni uvedbi lokalne valute v občini Kidričevo, odgovarjali domači? Pa se je oglasila gospa, ki ni želela povedati svojega imena, češ “pokojnino sem si prislužila z delom na tujem, pa bi me morda domačini narobe razumeli, a tam, kjer sem živela, je nekaj podob­nega že v veljavi. Občine po Evropi že spodbujajo lokalne proizvajalce hrane, obrtnike, male trgovce, podjetnike – in to na zelo podoben način, kot predla­gajo zdaj na naši občini. Kupiš bone, z njimi pa uveljavljaš popust pri naku­pih v domačem okolju”.

Svetniki so idejo podprli

V začetku septembra so svetniki občine Kidričevo odločili, da naj se na­daljuje projekt izdaje komplementarne valute sternthaler, in s tem podprli pri­zadevanja in idejo direktorja občinske uprave Damjana Napasta, ki pojasnju­je: “Ali bomo svojo komplementar­no valuto tudi zares izdali, je odvisno od odziva naših, lokalnih podjetni­kov, obrtnikov, tudi kmetov, saj bodo ta naš, recimo lokalni denar, čeprav sternthaler to ni, lahko sprejemali le v naši občini registrirana podjetja, podjetniki in obrtniki. Predlagani ob­činski vrednostni bon bo predstavljal prostovoljno plačilno sredstvo, dej­stvo pa je, da bo občan, ki se bo odlo­čil za poslovanje s sternthalerjem, za 100 evrov prejel 105 sternthalerjev. Te bo unovčil pri nakupu v domačem okolju, nazaj pa dobil evre. “Ideja je, da preprečimo oziroma vsaj zaustavimo odtekanje denarja iz naše občine. Tod je registriranih 107 podjetij in 160 sa­mostojnih podjetnikov, še kakih 50 kmetij se ukvarja z dopolnilno dejav­nostjo – in če bi nam uspelo kakih 60 teh prepričati, da se odločijo za poslo­vanje z lokalno valuto, bi bilo dovolj za začetek,” razlaga Napast, ki je prepri­čan, da bi z lokalnim denarjem lahko spodbudili domače gospodarstvo, do­prinesli k razvoju domačih podjetij.

Podpora domačemu gospodarstvu

“Radi bi, da bi naši ljudje začeli do­mačim ponudnikom posvečati večjo pozornost in lokalno tudi kupovati, da bi iskali različne storitve pri naših obrtniki in da bi stopili denimo do prvega kmeta v vasi in se tam oskr­beli z domačo hrano. Tak nakup, če se bosta zanj odločila tako potrošnik kot proizvajalec, bo prvemu prinesel pe­todstotni popust, trgovec pa bo raz­liko v vrednosti strenthalerja prejel iz občinskega proračuna. Res da bo na denar treba počakati kak teden, a največ mesec dni. A če pomislimo na transportne poti, stroške bencina in s prevozi povezano onesnaževanje, potem je jasno, da bi poslovanje z lo­kalno valuto koristilo prav vsem,” je prepričan predlagatelj kidričevske lo­kalne valute, ki so jo, kako drugače, poimenovali sternthaler.

Da zakonske osnove za izdajo lo­kalne valute pravzaprav ni, a so po­dobni primeri znani iz tujine, razlaga Napast, ki poudarja, da lahko v krogu predlaganega trgovanja sodelujejo lo­kalni trgovci, peki, mesarji, frizerji in drugi, ki imajo svoja podjetja regi­strirana v občini Kidričevo: “Obsta­jale bodo tudi omejitve pri pravnih osebah, ki imajo v ponudbi alkoholne pijače, tobak, loterijske srečke in po­dobno, saj bomo ob zahtevku za izpla­čilo zahtevali kopije računov, kjer bo razvidno, da ni šlo za nakup omenje­nih stvari.”

Oktobra že s sternthalerjem?

Potem ko so kidričevski svetniki priž­gali zeleno luč za uvedbo sternthalerja, bo jutri Damjan Napast svojo zamisel predstavil še podjetnikov, obrtnikom, kmetom: “Če nas bodo podprli in se odločili stopiti v lokalno poslovanje, potem bomo že oktobra izdali bankovec v rednosti 10 evrov in kovanec v vrednosti enega evra. Tega nam bodo “skovali” kar v Talumu,” napoveduje direktor kidričevske občinske uprave, ki še dodaja, da je občina za zagonske stroške namenila dva tisoč evrov, pet tisoč evrov pa je v proračunu na voljo za pokrivanje razlike oziroma za pe­todstotne popuste.

In kaj menijo obrtniki in podje­tniki? Na naše poizvedovanje se je odzvala Gordana Solatnik, lastnica Frizerskega salona Goga v Kidričevem, ki pravi, da zamisli še ne pozna dovolj dobro: “Ja, govori se, da bomo imeli v Kidričevem svoj denar, vendar zamisli za zdaj še ne poznam dovolj dobro, da bi se za sodelovanje kar odločila. Zago­tovo pa bom spremljala, kako se bodo stvari odvijale. Če se bo izkazalo, da ljudje res povprašujejo po tem popu­stu, bom seveda razmislila o vključi­tvi v projekt.”

Bo treba še razmisliti

Zvonko Taciga, Kidričan: “Iskreno povedano, za uvedbo te naše lokalne valute še nisem slišal. Ideja je morda celo zanimi­va, res bi morali kupovati bolj lokalno, a se bojim, da bo vse skupaj več stalo, kot pa je vredno.”

Marija Veisbaher, Kidričanka: “Nekaj se govori o našem denar­ju, a kaj naj jaz, ki nimam niti pokojnine in sem odvisna od moževe pokojnine. Če bi imeli svoj denar in lahko zanj ku­povali ceneje, bi bilo lepo, saj vsak popust prav pride.”

Franci Petrovič, Kidričan: “Meni se zdi izdaja našega denarja, sternthalerja, dobra ideja. Res bi morali kaj narediti za razvoj domačega gospodarstva, podpreti podjetnike in obrtnike iz naše občine. Potrošniki bomo zagotovo izkoristili priložnost.”

Objavljeno v Večeru, v sredo, 21.9.2016

Slavica Pičerko Peklar

Vir: http://www.vecer.com/sternthaler-kidricevska-lokalna-valuta-6258380