Park spominov v Kidričevem: kaj z drevesi, kako s spomeniki

februar 8, 2018

Postavili bodo spomenik ruskim vojakom. Za spomenik Borisu Kidriču, ki so ga že dvakrat oskrunili, pa se še ne ve, ali bo našel mesto v bodočem kraju druženja.

Do občinskega praznika, ki ga v Kidričevem obeležujejo 25. junija, bo območje okrog nekdanjega spomenika Borisu Kidriču (1912-1953) urejeno kot park spominov, kraj, kamor bodo zahajali domačini – obenem pa bo namenjen obujanju spominov za vse obiskovalce, ki v vse večjem številu prihajajo v Kidričevo v želji, da bi obudili spomine na prvo svetovno vojno, ko je tod delovalo taborišče Sternthal.

Spomenik ruskim vojakom

“Pred letom so nam zamisel o postavitvi kipa ruskim vojnim ujetnikom predstavili člani našega zgodovinskega društva in predstavniki Ruske federacije. Prostor okoli spomenika Borisu Kidriču, ki je zadnja leta propadal, spomenik pa so pred sedmimi leti neznanci ukradli, med letošnji novoletnimi prazniki pa ponovno oskrunili, bomo zdaj uredili po zamisli krajinskega arhitekta Boštjana Vaude in ob sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine,” pravi Anton Leskovar, župan občine Kidričevo.

Ne želi pa napovedovati, ali bo morebitna kopija doprsnega kipa Kidriču, ki ga je leta 1973 izdelal kipar Viktor Gojkovič, kdaj spet našla svoje mesto v parku. Bo pa tam zagotovo spomenik ruskim vojakom, v prihodnje pa bodo v parku postavili še kakšno spominsko obeležje. Kot dodajajo na občini Kidričevo, se bo park raztezal na območju slabih 50 arov, za kar bodo morali odkupiti nekaj zemljišč od Nove Ljubljanske banke.

Zamisel o ureditvi parka spominov so v Kidričevem širši javnosti predstavili sredi tedna, ko je idejni načrt, ki izhaja iz treh v začetku urejenih krogov z zelenicami, urejenimi krožnimi potmi, javno razsvetljavo, klopmi in še kakšnimi elementi, tudi igrali za otroke, ki prispevajo k okolju in ljudem prijetni ureditvi, podrobneje predstavil Boštjan Vauda, ki poudarja, da “obstoječa drevesa ohranjamo, bomo pa javorjem, hrastom, akaciji … dodali še kakšno cvetoče drevo”.

Del zgodovinske poti

Predlagano ureditev parka bo mogoče širiti in v prihodnje dopolniti s še kakšnim krogom ureditve. Park spominov naj bi tako v Kidričevem postal kraj druženja, kjer bo po travi mogoče hoditi, na njej pa tudi posedeti in, kot kaže razprava, postati tudi ob kakem vodnem elementu. Da je v parku treba urediti pitnik, soglašajo vsi na predstavitvi prisotni, ki predlagajo, da naj bo ureditev takšna, da ne bo vabila nebodijihtreba obiskovalcev. Srečko Štajnbaher, vodja mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, zamisel Kidričanov, da v svoji sredi uredijo park spominov, pozdravlja: “Gre za prostor, ki omogoča postavitev še kakšnega spominskega obeležja, obenem pa se lahko razvije v kraj ne samo zgodovinske dediščine, pač pa tudi kulturno-turistične ponudbe.”

Občina Kidričevo za ureditev parka spominov iz občinskega proračuna namenja 100 tisoč evrov. Dela bodo stekla takoj, ko bo vreme to dopuščalo, ureditev pa so zaupali delavcem občinskega javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje.

Po občini Kidričevo že poteka zgodovinska pot, ki je del krajevne turistične ponudbe. Zgodovinska pohodna turistična pot, imenovana Po poti zgodovine, obiskovalce popelje skozi preteklost Kidričevega. Leta 2014, ko je Evropa obeležila 100-letnico pričetka prve svetovne vojne, so s strokovno pomočjo Zgodovinskega društva Kidričevo postavili prvih deset informativnih tabel, ki skozi besedo in izvirne fotografije obujajo podobe nekdanjega avstro-ogrskega taborišča za vojne ujetnike, rezervnih vojaških bolnišnic in drugih objektov, ki so bili tod postavljeni pred več kot sto leti. Pot dopolnjujejo številni smerokazi, nekateri opremljeni z različnimi ponazoritvami in skicami danes neznanih objektov. Dela na turistično-zgodovinski poti pa seveda s tem še niso končana in jih člani zgodovinskega društva še nadaljujejo.

V Pleterje na dopust?

Odprtje parka spominov pa ne bo edina odmevnejša pridobitev v občini Kidričevo, saj naj bi še kak mesec pred tem odprtjem končali prvi del urejanja športno-rekreacijskega centra gramoznica Pleterje, kjer bo že letos mogoče kampirati.

Slavica Pičerko Peklar 

Vir: https://www.vecer.com/dreves-v-parku-spominov-ne-bodo-podirali-6382126

Advertisements

Občinski vrednostni bon Sternthal (za gospodarstvo)

marec 17, 2017

Povabilo k sodelovanju

Vljudno vas vabimo k projektu »OBČINSKI VREDNOSTNI BON STERNTHAL«, za katerega je Občinski svet Občine Kidričevo pooblastil občinsko javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o.

Sistem delovanja omogoča vsakemu občanu, da na sedežu podjetja Vzdrževanje in gradnje kupi oz. naroči vrednostne bone s takojšnjim 5% popustom (100 Sterthalov= 95,00 EUR). Razliko v vrednosti, torej 5 % popust, pokriva javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. Vrednostni boni so in bodo unovčljivi za storitve in blago pri  ponudnikih, ki imajo sedež in ponudbo v Občini Kidričevo.

Ponudnik storitve ali blaga bo po prejetem plačilu za storitev in blago z boni Sternthal, posredoval bone na javno podjetje, ki mu bo izplačalo protivrednost na TRR (100 Sterthalov= 100,00 EUR).

Z boni ni mogoče kupiti oz. jih unovčiti za alkoholne pijače in pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke ter za igre na srečo.

V zameno za sodelovanje v projektu »Bon Sternthal«, omogoča javno podjetje  fizičnim osebam  5% popust za koriščenje vaših storitev in nakup blaga, ter tudi dodatno promocijo vaše ponudbe in podjetja. Posamezna fizična oseba lahko  letno kupi bone v protivrednosti 500 EUR, za kar se bo vodila ustrezna evidenca. Boni bodo izdani v obliki bankovca in v obliki aluminijastega kovanca. Večino prometa se bo opravilo  z bankovci (10 Sternthal), saj bodo kovanci (1 Sternthal) kovani v omejeni  seriji. Nakup bonov s popustom omogočamo le občanom občine Kidričevo. Vsi ostali si lahko pridobijo bone brez popusta.

Vaše obveznosti za sprejemanje bonov oz. za vključitev  v projekt »Bon Sternthal« so:

  • na vaših blagajnah dodajte novo plačilno sredstvo »BON STERNTHAL« (Podobno kot imate urejeno v primeru sprejemanja plačil s plačilnimi karticami. Izdani račun je seveda potrebno davčno potrditi.)
  • izpolnite priloženo vlogo in jo vrnite na podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo,
  • določite svojo poslovno politiko do fizičnih oseb pri vračanju v evrih ali Sternthalih,
  • prinašajte prejete bone na javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo.

V upanju,  da z uvedbo  Bona Sternthal  okrepimo lokalno samooskrbo, skrajšamo dobavne verige ter z vašo pomočjo omogočimo učinkovit koncept krožnega gospodarstva, vas  vljudno vabimo, da se nam pridružite!

P.S.: Naš namen prikazuje spodnji video (v angleščini z možnostjo avtomatskega prevajanja)

Vir: http://www.kidricevo.si

Več na: http://www.mojaobcina.si/kidricevo/novice/gospodarstvo/povabilo-k–sodelovanju–obcinski-vrednostni-bon-sternthal-za-gospodarstvo.html?MLSe499d3534702fdb9f167dd12684e1a3a


Šterntalerji v presojo na ustavno sodišče

februar 15, 2017

Iz gibanja ZA Kidričevo so sporočili, da bodo, ker občina Kidričevo po njihovem mnenju nima zakonske podlage za uvedbo bonov (občinske valute) kot plačilnega sredstva (takšen odgovor so dobili od ministrice za finance gospe Mateje Vraničar Erman), v kolikor bo občinsko podjetje Vzdrževanje in Gradnje d.o.o. izdalo to valuto, sprožili ustavno presojo 153. člena zakona, za ves nezakonito porabljen denar za izdajo Šterntalerja pa bremenili župana Leskovarja.

Za ta korak so se odločili, ker so edina opozicija v občini, ki ji ni vseeno kaj počnejo z našim davkoplačevalskim denarjem, saj lahko z zagotovostjo trdijo, da se bo nadaljevala politična korupcija, kot takrat, ko je bil v letu 2014 župan Leskovar kaznovan s strani KPK.

Povzeto po sporočilu Branka Štrucla


18. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

februar 15, 2017

26.1.2017

1. del

2. del

Dnevni red:

1. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje, d.o.o., združena obravnava
2. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnh del na objektih v Občini Kidričevo, prva obravnava
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi večnamenskih športnih dvoran v Občini Kidričevo, združena obravnava
4. Investicijski program Gramoznica Pleterje
5. Koncesijski akt o izvedbi projekta »Športno rekreacijski center – Gramoznica Pleterje
6. DIIP – izgradnja kanalizacije Apače – Trnovec
7. Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javno-vzgojno izobraževalnem zavodu Osnovna šola Cirkovce
8. Sklep o spremembi vrste oddelkov v enoti Vrtca pri Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 2016/2017
9. Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
1. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma grajenega javnega dobra
2. Sklep o prenosu nepremičnin na RS
3. Sklep o oddaji nepremičnine, parc. št. 240/7 k.o. Cirkovce v najem
10. Predlogi sklepov o oprostitvi NUSZ
11. Sklep o izvedbi, vpeljavi in nadzoru komplementarne valute Sternthal
12. Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si


12. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

april 18, 2016

Dnevni red:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj, skrajšani postopek
2. Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2015
3. Zaključni račun Vzdrževanje in gradnje d.o.o. Kidričevo, javno podjetje, podaja soglasja
4. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kidričevo, druga obravnava
5. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kidričevo, hitri postopek
6. Letni program športa v občini Kidričevo za leto 2016
7. Letni program kulture občine Kidričevo za leto 2016
8. Predlog za imenovanje člana v svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Ptuj
9. Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem:
a. Predlog o brezplačnem prenosu nepremičnin na Republiko Slovenijo
b. Predlog o zamenjavi nepremičnin med Občino Kidričevo in Rimokatoliško župnijo Lovrenc na Dr. polju
c. Predlog o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 736/41, k.o. Župečja vas
d. Predlog o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 736/43, k.o. Župečja vas
e. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
f. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
g. Sklep o ustanovitvi stavbne pravice
h. Predlog o oddaji nepremičnine, parc. Št. 419/1 k.o. Pleterje v najem
10. Predlog o določitvi števila za podelitev plaket v letu 2016
11. Oprostitve NUSZ
12. Končno poročilo nadzornega odbora v Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.
13. Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si


26. Redna seja Občine Kidričevo

april 7, 2014

27.3.2014

Predlog dnevnega reda:

1. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Kidričevo, in Poslovni načrt izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju občine Kidričevo
2. Elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Oskrbe s pitno vodo
3. Rebalans 1 proračuna občine Kidričevo za leto 2014
– Dopolnjen Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2014
– Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2014
4. Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2013
5. Zaključni račun Javnega podjetja – vzdrževanje in gradnje
6. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj – skrajšani postopek
7. Soglasje k ceni storitev pomoči družini na domu
8. Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem:
– Sklep o pridobitvi nepremičnine v zasebni lasti, parc. št. 164/7, k.o. Hajdina
– Sklep o pridobitvi nepremičnine v zasebni lasti, parc. št. 371/6, k.o. Cirkovce
– Sklep o pridobitvi nepremičnine v zasebni lasti, parc. št. 371/2, k.o. Cirkovce
– Sklep o zamenjavi nepremičnine med Občino Kidričevo in Boxmark Leather, d.o.o.
– Sklep o oddaji nepremičnine v najem, parc. št. 578/28, k.o. Lovrenc na Dr. polju
– Sklep o oddaji nepremičnine v najem, parc. št. 210, k.o. Dragonja vas
9. Sklep o podelitvi števila občinskih priznanj (plakete občine in listine častni občan)
10. Vprašanja in pobude

31.3.2014

Vir: http://www.kidricevo.si


Ponovno vroče zaradi sporne kanalščine in položnic

januar 21, 2014

Že sredi lanskega poletja smo poročali o nezadovolj­stvu zaradi izredno visokih zneskov za plačilo kanalščine v občini Kidričevo, občani pa so bili ogorčeni tudi zato, ker so dobili položnice z raču­nom, ki je bil izstavljen 1. juni­ja, za plačilo porabe od 1. do 30. junija. Na občini so poja­snjevali, da je šlo za tehnično napako in občane pozvali, naj položnice plačajo. Nekateri so to storili, mnogi pa ne, zato so prejeli plačilne opomine.

Več kot 200 občanov podpisalo zahtevo za pojasnilo

V prvi polovici decembra pa so se med krajani Kidriče­vega pojavili dopisi, na katerih so člani gibanja Za boljšo obči­no Kidričevo občane pozivali k zavrnitvi opomina za plačilo omenjene junijske položni­ce, javno pa so pozvali tudi k transparentnemu in zakonite­mu delovanju podjetja Vzdr­ževanje in gradnje Kidričevo. V zahtevi občini, ki jo je pod­pisalo več kot 200 občanov, so med drugim zapisali: »Vaš opomin v celoti zavračamo, ker vaše podjetje za junij 2013 za občane Kidričevega ni izva­jalo nobenih storitev. Do da­nes občani Kidričevega nismo prejeli nobenega ustreznega pravnega pojasnila o izdaji položnic za junij 2013. Izdaja položnic za junij je v naspro­tju z upravnim postopkom in zakonodajo RS, saj je podjetje Vzdrževanje in gradnje začelo delovati s 1. julijem 2013. Po­novno vas vljudno prosimo, da občanom končno pošljete pojasnila, na podlagi katerih ste poslali položnice za junij 2013 in na podlagi katerih za­konov pošiljate opomine. Pri­tožbo občanov smo utemeljili že z dopisom 12. julija 2013 z dodanimi lastnoročnimi pod­pisi občanov in dopisom ter z ugovorom 26. julija 2013. Oba ste prejeli dostavljena s povratnico. V primeru, da boste še naprej zahtevali pla­čilo, bomo primorani celo­tno zadevo predati ustreznim službam, ki bodo z natančno preučitvijo zadeve ugotovile dejansko upravičenost Vaših zahtev in zakonitost Vašega poslovanja.«

NS javnega podjetja in NO občine pod županovo taktirko!?

Vodja nestrankarskega gi­banja Za Kidričevo Branko Štrucl pa nas je seznanil, da so zaradi domnevnih nepra­vilnosti v občini zadevo že predali računskemu sodišču ter komisiji za preprečevanje

korupcije: »Človek bi pričako­val, da bi nadzorni svet (NO) javnega podjetja spremljal in nadziral poslovanje druž­be, podal poročilo in zavzel stališče do letnega poročila, vendar ugotavljamo, da je ta NS pod taktirko župana Leskovarja sam sebi namen. Vemo, da sta v tej tričlanski zasedbi nadzora dva človeka iz županove stranke, tretji pa je ‘prodana marioneta’. Zato o transparentnosti in zako­nitosti nadzora in delovanja tega občinskega podjetja ne moremo govoriti, saj člani NS sploh ne spremljajo uresniče­vanja razvoja družbe. Podob­no sliko kaže končno poro­čilo o nadzoru poslovanja, ki ga tudi komisija za prepreče­vanje korupcije opozarja, da delajo v nasprotju interesov. Res neverjetno, kako očitne nepravilnosti se dogajajo v občini, koliko korupcije in nepotizma je prisotnega. Zato se ni čuditi, da občinski NO v svojem poročilu ne razkri­je temeljnih računovodskih predpostavk, pojasnila k posameznim postavkam v bilanci stanja, kaj šele plan finančne­ga stanja. Ugotavljajo le, da so ob pregledu izvirne poslovne dokumentacije faktur in do­bavnic zaznali neusklajenost podpisnikov z dejanskim sta­njem, kar je po našem mne­nju zelo problematično, zanje pa le nepravilnost.«

Zahtevajo razveljavitev junijske položnice in vračilo denarja

Kot je še povedal Štrucl, v gibanju Za Kidričevo pozdra­vljajo napore ljudi, ki pošilja­jo zahteve občinski oblasti, da naj neha z zahtevki za plačilo položnice ‘kanalščine’ za junij: »Vemo, da je izdaja te položnice v nasprotju z uprav­nim postopkom in zakonoda­jo RS! Od občinskih veljakov zahtevamo, da se položnica za plačilo kanalščine za junij razveljavi in da se vsem tistim, ki so plačali to položnico, de­nar povrne ali poračuna. Ker verjamemo, da naši občinski voditelji delujejo za lastne interese, da vodenje in upravljanje občine ni demokratično in da jim je figo mar za kraja­ne Kidričevega, smo zadevo predali na računsko sodišče ter komisiji za preprečevanje korupcije in od njih zahtevali temeljito revizijo postopkov.«

Župan očitke zavrača in trdi, da je vse skladno z zakoni

Z omenjenimi očitki smo seznanili tudi župana občine Kidričevo, ki zatrjuje, da ne­pravilnosti ni bilo in da je vse potekalo skladno z zakono­dajo: »Svet občine Kidričevo je na 7. korespondenčni seji marca 2013 sprejel sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in či­ščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Kidričevo, to je javno pod­jetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo. Cene storitev pa je sprejel svet občine Kidričevo na svoji 19. seji, 7. marca 2013; sklepi so bili veljavni od 1. aprila 2013 dalje. Zaradi zaple­tov pri prenosu dejavnosti so na podjetju pričeli dejavnost opravljat šele s 1. junijem 2013. V prvem dopisu se je pripetila napaka, saj se je zapisalo, da se je dejavnost pričela opravljat s 1. julijem 2013. Na podjetju je opravila nadzor tudi tržna inšpektorica, ki ni ugotovila nepravilnosti pri oblikovanju cen veljavnosti cenikov in iz­vajanju javne službe.«

O očitkih glede delovanja in sestave NS pa župan Leskovar pravi: »NS podjetja je potrdil občinski svet skladno s statu­tom podjetja. Trditev, da sta dva iz SDS, ne drži.«

Prav tako zavrača tudi očit­ke, da končno poročilo NO občine ne razkriva temeljnih računovodskih postavk, de­lovanje v konfliktu interesov, saj naj bi bila ena od članic žena občinskega svetnika: »Večino v NO ima opozicija. KPK je opravila nadzor glede konflikta interesov in zaklju­čila z navodilom, da se morata omenjena zakonca izločiti iz odločanja v primeru, ko bi NO obravnaval zadevo, ki mu jo je v pristojno reševanje odstopil občinski svet.«

Leskovar zaključuje tako: »Resnično si želim ter ponov­no vabim vodjo gibanja Za Ki­dričevo, gospoda Branka Štru­cla, da sedemo za mizo skupaj s strokovnimi sodelavci upra­ve in razčlenimo vprašanja, ki so še nejasna. Predstavniki gibanja Za Kidričevo se še ve­dno niso odzvali večkratnim pozivom po obisku na občini in jih ponovno vabimo.«

Martin Ozmec

Izvirno objavljeno v Štajerskem tedniku, v petek, 10.1.2014.