Križišče v Kungoti zelo nevarno, cesta proti ŠRC Pleterje preozka

2 avgusta, 2019

Občinska svetnica Zdenka Holc je na julijski seji sveta občine Kidričevo opozorila na neustrezno križišče v naselju Kungota pri Ptuju, kjer se srečata cesti, ki pripeljeta iz Prepolj in Brunšvika. Holčeva je poudarila, da je križišče zelo nepregledno in posledično zelo nevarno.

Župan Anton Leskovar je pojasnil, da se je letos na tem križišču spremenil prometni režim. Cesta proti gramoznici oziroma ŠRC Pleterje je postala državna, s tem pa tudi prednostna. Cesta skozi drevored je občinska in neprednostna. Spremenjen prometni režim voznike iz lokalnega okolja moti, saj so vajeni starega režima. Zato je potrebna velika mera previdnosti. „Se strinjam, da je nastala ena nevarna točka. Skrbeti moramo, da bo trava ob križišču redno pokošena, da bomo zagotavljali preglednost. Postavili smo že tudi cestno ogledalo,“ je dejal župan Leskovar in napovedal, da se v Kungoti mimo cerkve v dolžini okoli 400 metrov ob državni cesti načrtuje gradnja pločnika.

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/16722-kidricevo-krizisce-v-kungoti-zelo-nevarno-cesta-proti-src-pleterje-preozka

Mojca Zemljarič


Na dvorani v Kungoti letos nova okna in vrata

19 februarja, 2019

Svetnica Zdenka Holc (SLS) je na seji sveta občine Kidričevo poizvedela, kako bo s financiranjem obnove dvorane v naselju Kungota pri Ptuju.

Po besedah Holčeve je dvorana potrebna temeljite sanacije. Za zagotovitev večje prometne varnosti v kraju bi bilo po njenem mnenju v bližini dvorane smiselno zgraditi tudi krožišče. V letošnjem proračunu je za dvorano predvidenih 17.800 evrov. Holčeva meni, da gre za znesek, ki je bistveno prenizek, da bi se z njim lahko pokrili stroški celovite prenove (stavbno pohištvo, fasada, opleski …). Župan Anton Leskovar je pojasnil, da gre za začetni vložek. Dejal je, da se bo obnova financirala fazno. „Postavko 17.800 evrov smo v proračunu oblikovali na osnovi predračuna za zamenjavo stavbnega pohištva. „To je za začetek del.

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/14261-kidricevo-na-dvorani-v-kungoti-letos-nova-okna-in-vrata

Mojca Zemljarič