29. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

8 oktobra, 2018

27. septembra 2018

Dnevni red:

 1. Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj, druga obravnava
 2. Obvezna razlaga prvega odstavka 28. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja P16-S4 Njiverce I (sever)
 3. Soglasje k Pravilniku o razporejanju stroškov po stroškovnih mestih v JVIZ Osnovna šola Cirkovce
 4. Rebalans kadrovskega načrta  JZ Zdravstveni dom Ptuj
 5. Sklep o spremembi cen programov vrtca v JVIZ Osnovna šola Kidričevo
 6. Sklep o spremembi cen programov vrtca v JVIZ Osnovna šola Cirkovce
 7. Sklep o spremembi vrste oddelkov v enoti vrtca pri Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 2018/2019
 8. Soglasje k izvajanju vzgojnega programa »vzgojne skupine« v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka Ptuj
 9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2019
 10. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2019
 11. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 661/1 k.o. Dragonja vas
 12. Sklep o prodaji nepremičnine, parc. št. 661/1 k.o. Dragonja vas
 13. Sklep o nakupu nepremičnin, v k.o. Gerečja vas in Lovrenc na Dr. polju
 14. Sklep o znižanju najemnine Polje dom
 15. Vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si


Po obnovi nekdanjega zdravstvenega doma v stanovanju vlaga in plesen

18 julija, 2017

Na vrata uredništva našega časopisa je potrkal Robert Medved, ki stanuje v neprofitnem občinskem stanovanju v Kajuhovi ulici 6 v Kidričevem. Pravi, da stanovanje najedata vlaga in plesen, pojavile so se tudi mravlje.

Stanovanje je v objektu nekdanjega zdravstvenega doma, v pritličju na severni strani, na vogalu stavbe. »Najemnik stanovanja sem od decembra 2016. Težave so se pričele takoj po vselitvi januarja letos. Najprej se je pojavila vlaga, potem smo opazili razpoke, začeli so odstopati omet in opleski. Po vogalih stanovanja se nabira vlaga, izrazita je plesen, okrog oken so razpoke. O težavah sem seznanil upravljavca, Podjetje za stanovanjske storitve Ptuj (PSS). Odgovorili so, da je krivda na naši strani, saj da ne zračimo stanovanja. Dejali so, da bi morali zračiti tri ure dnevno. Kako naj imam sredi zime tri ure odprta okna? Aprila sem na PSS vložil zapisnik s popisom napak v stanovanju. Obljubili so, da bodo prišli gledat, pa ni bilo nikogar. Sedaj se je pojavil še problem z mravljami. Klical sem tudi na občino, pa doslej ni prišel nihče pogledat. Rečeno mi je bilo, naj pripravim zapisnik o napakah. Saj sem ga že, zakaj bi sedaj to še enkrat popisoval? Kje je zapisnik iz aprila, ki sem ga vložil na PSS? So ga založili? Stanovanje je v celoti na novo opremljeno. Bojim se, da bo zaradi vlage začelo propadati tudi pohištvo. Zaprosil sem za drugo stanovanje, pa ga ni moč dobiti,« je povedal Medved.

Igor Vamberger iz PSS Ptuj je poudaril, da je najemnik stanovanje prevzel brez napak, za kar imajo tudi zapisnik. Dejal je, da ne drži, da se ne odzivajo.

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Zemljarič

Vir: https://www.tednik.si/crna-kronika/6693-kidricevo-po-obnovi-nekdanjega-zdravstvenega-doma-v-stanovanju-vlaga-in-plesen


Elektronski poštni naslov ambulante Kidričevo

7 julija, 2016

V splošni ambulanti Kidričevo se je zdaj mogoče naročiti na pregled, naročiti  recepte in napotnice preko elektronske pošte.

Poštni naslov ambulante Kidričevo je: sa.kidricevo@zd-ptuj.si

V naslovu sporočila (Zadeva) naj bodo vaši podatki in vrsta naročila:
Npr.: Naročilo recepta (napotnice) za Peter Pacient

V vsebini poštnega sporočila morate navesti naslednje podatke:

Ime in Priimek
Rojstni datum
Telefonska številka, na katero ste dosegljivi
Ime vašega izbranega zdravnika
Točen naziv zdravila, za katerega želite recept:
Npr.: Micardis 40 mg tablete

V primeru naročila napotnice pa napišite za katerega specialista potrebujete napotnico:
Npr.: Ortoped, Kirurg, Laboratorij…

Direktorica:
Metka Petek Uhan, dr.med.spec.

Vir: http://www.kidricevo.si


Stari dom v nova stanovanja

9 septembra, 2015

Nekdanji zdravstveni dom v Kidričevem bo po celoviti rekonstrukciji ohranil videz, saj stoji v spomeniško zaščitenem območju, v njem pa bodo uredili 14 stanovanj, ki jih bodo namenili socialno ogroženim

Občina Kidričevo se je lotila obnove stavbe starega zdravstvenega doma, ki je od lanske pomladi sameval. Občina je namreč skupaj z Zdravstvenim domom Ptuj in zasebnim partnerjem poskrbela za novega, kjer so v pritličju sodobni prostori, namenjeni zdravstveni dejavnosti in dejavnosti fizioterapije, v nadstropju pa stanovanja. In kaj bo sedaj v stari stavbi?

Manjša stanovanja

Uredili bodo stanovanja, dnevni center za starejše, svoje prostore pa bo dobila tudi tukajšnja organizacija Rdečega križa. Kot pojasnjuje Mojca Meško s ki­dričevske občine bo gradnja, kot najugodnejši ponudnik je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Markomark s Pobrežja, potekala fazno: “Najprej se bo začela ureditev skupnih prostorov s kletjo, ureditev pritličja in sanacija enega od obstoječih stanovanj v prvem nadstropju stavbe. V nadaljevanju bo potrebno urediti stanovanja v prvem in drugem nadstropju, v zadnji fazi pa bo stavba tudi energetsko obnovljena oziroma zaščitena.” Vrednost celotne rekonstrukcije starega zdravstvene­ga doma znaša 621 tisoč evrov, kar je toliko kot je občina v preteklosti na­menila za gradnjo novega zdravstvenega doma, izvajalec dela pa mora z deli končati konec avgusta 2016.

Kot razlaga Damjan Napast, di­rektor občinske uprave v Kidričevem bodo obstoječi poslovno stanovanjski objekt preuredili v manjše stanovanj­ske enote.

“Neto tlorisna površina objek­ta je dobrih tisoč kvadratnih metrov. Večino tega prostora bomo namenili za stanovanja, saj borno v pritličju ure­dili pet manjših bivalnih enot, ki bodo namenjene začasnemu reševanju sta­novanjskih potreb socialno ogroženih ljudi, tam bosta tudi pisarna Rdečega križa in pa večnamenski prostor za druženje starejših in socialno ogrože­nih. V prvem nadstropju bo v preno­vljeni stavbi kar sedem stanovanj, v drugem nadstropju še dve. Eno stano­vanje v tem delu stavbe je že naseljeno in se vanj ne bo posegalo, drugo, večje stanovanje, pa bomo obnovili,” napoveduje Meškova, ki dodaja, da pod­strešja ne bodo spreminjali in bo ostalo tudi po rekonstrukciji neizkoriščeno.

Na zunaj bo enak kot doslej

Ker gre v tem kidričevskem primeru rekonstrukcije starega bloka za objekt, ki se nahaja v spomeniško zaščitenem območju stavbe konstrukcijsko in ar­hitekturno ne bodo spreminjali, tako da bo njena zunanja podoba v celoti ohranjena. “Stari zdravstveni dom je del tako imenovane socialne gradnje iz petdesetih let prejšnjega stoletja in se nahaja znotraj spomeniško varo­vanega območja Kidričevega. Tudi z energetsko obnovo, ki zajema popol­no menjavo obstoječega stavbnega po­hištva, bomo videz stavbe, vključno z obnovljenim in novim funkcionalnim vhodom, ohranili;’ dodaja Anton Le­skovar, župan občine Kidričevo. Meni, da so z zdajšnjo rekonstrukcijo starega zdravstvenega doma prisluhnili potre­bam okolja in starejših, stanovanja, ki jih bodo uredili, pa bodo še kako do­brodošla v primerih deložacij, ko je potrebno občanom hitro pomagati.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v sredo, 9.9.2015

Vir: http://www.vecer.com/clanek/201509096140806


Sternthal ponovno središče Kidričevega

9 oktobra, 2014

V dvorcu Sternthal bodo občinska uprava, krajevni urad in občinsko podjetje pa tudi slavnostna poročna dvorana in dovolj prostora za delovanje društev; poskrbeli bodo tudi za kulturno dogajanje

“Glejte, v tem dvorcu sem živel več kot 40 let. Zdaj je kot iz pravljice, včasih pa ni bilo tako. Dvorec je dolga leta propadal, streha se je sesedala in grozila, da se bo kar zrušila, pa se je občina odločila, da bo dvorec vzela v svoje roke. Pred dobrim letom so štiri stanovalce, ki smo v njem nazadnje bivali, preselili v okoliške bloke, saj so propadajočo stavbo začeli obnavljati. Naša stanovanja so zdaj manj vlažna, lažje je s kurjavo, le zraka mi v novem stanovanju manjka. V dvorcu je stalno pihalo, stropovi so visoki, dihati se je dalo,” je ob srečanju kak dan pred nedavno otvoritvijo prenovljenega dvorca Sternthal pripovedoval Milan Svenšek iz Kidričevega.

Ohranili detajle iz preteklosti

Občina Kidričevo je v obnovo dvorca, ki se ponaša z veliko spomeniško in zgodovinsko vrednostjo, vložila 1,8 milijona evrov, dobro polovico potrebnega denarja, 950 tisoč evrov, je za obnovo prejela iz evropskega sklada za regionalni razvoj. V sodelovanju s strokovnjaki zavoda za varstvo kulturne dediščine so delavci ptujskega gradbenega podjetja GP Project ing dvorec Sternthal ne samo obnovili, pač pa v njem ohranili detajle iz preteklosti. Tako se zidna poslikava iz ene od dvoran ponavlja na leseni zaščiti radiatorjev, ohranjeni so staro stopnišče, ponekod tudi stropovi iz zidakov in stara, prav tako tlakovana tla. Na mestu, kjer danes stoji Sternthal, je sredi več sto hektarjev velikega posestva leta 1830 stala pristava, ki jo je grof Schöndorf razširil v današnji dvorec in v njem z družino tudi živel. Ob dvorcu so bila gospodarska poslopja, v katerih so živeli delavci. Sredi prve svetovne vojne je avstro-ogrska vojska v bližini dvorca začela graditi taborišča za vojne ujetnike in rezervne vojaške bolnišnice. Po vojni je dvorec kupil ptujski trgovec Franc Čuček, med drugo svetovno vojno pa je imelo v dvorcu sedež nemško poveljstvo. Po vojni je bila celotna posest nacionalizirana in po letu 1961 predana ptujskemu kmetijskemu kombinatu, ki je poslopje ponovno namenil stanovalcem.

Najprej je bil dvorec, potem Kidričevo

“Dvorec Sternthal, okrog katerega se je začelo razvijati naselje Strnišče in kasneje Kidričevo, je za vse nas velikega pomena, zato smo se tudi odločili, da ga obnovimo in zdaj v njegove prostore tudi selimo občinsko upravo, krajevni urad ter občinsko javno podjetje Vzdrževanje in gradnje. Tukaj bo tudi slavnostna poročna dvorana in dovolj prostora za delovanje društev. Želimo si, da dvorec, kot je bil Sternthal pred stoletji, postane središče dogajanja v naši občini,” omenja Anton Leskovar, župan občine Kidričevo.

Te dni si je v dvorcu mogoče ogledati razstavo del domačega akademskega slikarja Jerneja Forbicija in tudi v prihodnje naj bi Sternthal vabil ne le tiste, ki bodo imeli opravke na občini ali upravni enoti, pač pa tudi one, ki jih bo tja pritegnilo kulturno dogajanje.

Dabra polovica sredstev za investicije iz Evrope

V zadnjem letu je občina Kidričevo za investicije namenila 5,5 milijona evrov, dobro polovico oziroma kar tri milijone evrov je prejela iz evropskih skladov. Poleg obnove dvorca, ki velja za najstarejšo stavbo v kraju, je zgra­dila še poslovno-stanovanjski objekt, kjer so v pritličju dolgo pričakovani prostori zdravstvenega doma, nadaljevali so urejanje vaškega jedra Cirkovc in gradnjo kanalizacijskega sistema. V Boldirjevi jami, nekdaj divjem odla­gališču odpadkov, so uredili učilnico v naravi, po Kidričevem pa vodi zdaj tudi urejena zgodovinsko-turistična pot, imenovana Po poti zgodovine, ki posega v čas prve svetovne vojne.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v četrtek, 9.10.2014


Ravno polje, maj 2014

29 maja, 2014

Ravno polje maj 2014 (PDF)

Vir: http://www.kidricevo.si


Otvoritev zdravstvenega doma Kidričevo

29 maja, 2014

Vir: http://www.kidricevo.si