Še ena civilna iniciativa za varno cesto ob potoku

28 februarja, 2014

Strasti krajanov okrog železniškega prehoda v Pongrcah in gradnje nove povezovalne ceste se očitno še niso umirile, saj se še naprej stopnjujejo. Skupina vaščanov Pongrc je namreč 11. februarja ustanovila novo »civilno iniciativo za varno cesto ob potoku.«

Na to so med drugim opozorili tudi svetnike občine Kidričevo na 25. redni seji. V prvem delu so brez zapletov potrdili odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine Kidričevo, čeprav je svetnika Jožeta Medveda motilo, da gre za sprejem po hitrem postopku, saj bi po njegovem mnenju morali o njegovi vsebini opraviti še javno razpravo. Po krajšem pojasnilu so prav tako po hitrem postopku potrdili tudi odlok o podelitvi koncesije za ogrevanje na območju občine, pri čemer je župan izrazil prepričanje, da se bodo po izbiri in uvedbi koncesionarja cene ogrevanja v občini Kidričevo znižale.

Elitno zemljišče sredi Kidričevega bi prodali pod ceno

Nekoliko se je zapletlo, ko so razpravljali o predlogu prodaje nepremičnine, ki je sicer v evidenci k. o. Lovrenc na Dr. polju, gre pa za zemljišče, na katerem že stoji nov objekt Zdravstvenega doma Kidričevo s stanovanji v prvem nadstropju. Svetniku Medvedu namreč ni bilo všeč, da bi tako rekoč elitno parcelo sredi naselja Kidričevo prodali za samo 24 evrov po m2, saj je to po njegovem premalo, zato je županu celo zabrusil: »Če bi se to zgodilo pred štirimi leti, ko si ti sedel v opoziciji, bi od jeze skakal kvišku, sedaj pa to počneš brez trohice slabe vesti.« A župan mu je pojasnil, da je ceno za prodajo te parcele določil zaprisežen sodni cenilec. Medvedovi ugotovitvi se je pridružil tudi Branko Valentan, ki je spomnil, da je bila pred štirimi leti cena za m2 te parcele ocenjena na 34 evrov, sedaj pa je le borih 25, kar je tudi po njegovem premalo. Župan je ponovno pojasnil, da je novo ceno določil cenilec, na osnovi ponovne cenitve, nižja od prvotne pa je predvsem zaradi krize, oziroma padca vrednosti na nepremičninskem trgu. Da je 25 evrov za m2 parcele sredi Kidričevega res smešno nizka cena, je menil tudi Stanislav Lampič, ki je celo postregel s podatkom, da je bila pred kratkim v Njivercah prodana parcela po 45 evrov za m2. Sicer pa je tudi občinski odbor za premoženje menil, da je predlagana cena cenilca prenizka, zato je svetnikom predlagal, da jo prodajo po 34 evrov za m2. In ker je temu predlogu prisluhnilo vsaj sedem svetnikov, je bil njihov predlog tudi sprejet.

Dve civilni iniciativi za eno cesto

Sicer pa se v občini Kidričevo še vedno ubadajo s problematiko lokalne ceste Pongrce–Šikole. Kot je pojasnil župan Leskovar, so bili zaradi tega pri njem že predstavniki civilne iniciative, ki zagovarja traso povezovalne ceste ob železnici, pojavila pa se je tudi nova civilna iniciativa, ki zagovarja drugo traso ob potoku. Strasti okrog železniškega prehoda v Pongrcah se očitno še niso umirile, ampak se še naprej stopnjujejo. Skupina vaščanov Pongrc je namreč župana obvestila, da je 11. februarja ustanovila novo civilno iniciativo za varno cesto ob potoku, katere namen je, kot so zapisali v pojasnilu, da se spoštujejo v zakonitih postopkih sprejete odločitve. Kot so poudarili, je treba upoštevati tudi dejstvo, da je občina Kidričevo sprejela občinski prostorski načrt z upoštevanjem DPN in da je na januarski izredni seji na to temo sprejela sklep, da se dokončna odločitev o izbiri trase omenjene povezovalne ceste prepusti ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Poleg tega pa se v novi civilni iniciativi zavzemajo, da se vsem udeležencem v prometu zagotovi največja možna varnost, kar pa po njihovem mnenju vsekakor zagotavlja cesta izven naselja, ob tem pa se zavzemajo, da cesta poteka čim dlje od hiše oziroma parcele družine Rojko.

Kidričevo, 24.2.2014

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/se-ena-civilna-iniciativa-za-varno-cesto-ob-potoku


Kljub nasprotovanju potrdili 3. letošnji rebalans in proračun za prihodnje leto

11 decembra, 2013

Svetniki občine Kidričevo so kljub nasprotovanju opozicije potrdili še tretji rebalans letošnjega proračuna, ki je zaradi nerealiziranih ali nižjih cen investicij in neuspelih prijav na razpisih nižji za okoli 1,6 milijona evrov; potrdili pa so tudi proračun za prihodnje leto, vreden 8 milijonov evrov.

S tretjim rebalansom letošnjega proračuna so v občini Kidričevo znižali prihodke za dobrih 1,6 milijona evrov. Za kar 2,9 milijona pa so znižali investicijske odhodke, saj je izpadel projekt programske opreme mobilne aplikacije, znižali pa so tudi sredstva za ureditev infrastrukture po komasaciji, za ureditev cest v naselju Apače, za revitalizacijo gramoznice Strnišče, za obnovo dvorca Šterntal, za energetsko sanacijo šol, za sekundarno kanalizacijo Cirkovce–Stražgonjca ter za projekt Eko-inovacije.

Po tretjem rebalansu, ki so ga potrdili minuli teden, je tako v občinskem proračunu planiranih 6,8 milijona evrov prihodkov in 7,3 milijona evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj so znižali na 437.614 evrov. Ob tem je župan Anton Leskovar poudaril, da z rebalansom uresničuje svojo napoved, da dodatnega zadolževanja v letošnjem letu ne bo; prihodki in odhodki pa se po njegovem znižujejo na račun investicij za posamezne projekte, ki so jih prijavili na razpise za sredstva iz državnih in evropskih virov, vendar z njimi niso uspeli ali pa še niso znani rezultati. Ker nekatere investicije še niso zaključene, so sredstva za dokončanje del prenesli v naslednje leto, poleg tega pa so z rebalansom dodali še plačilo 250.000 evrov odškodnine podjetju Meltal. Čeprav je realizacija proračuna nekoliko nižja, pa se po županovih besedah po občini izvajajo številna dela, kar ljudje zagotovo opazijo.

Opozicija nezadovoljna in kritična

V opoziciji pa seveda še zdaleč niso bili zadovoljni. Kot je poudaril vodja opozicijske LDS Zoran Žunko, je tako nizka realizacija proračuna odraz zelo slabega dela občinske uprave in župana, ki mu je zabrusil: »Če bi vi sedaj sedeli na tem mestu kot jaz, kot ste sedeli pred leti, potem bi župana zagotovo raztrgali. Dejstvo pa je, da ste zaradi slabega dela brisali preveč postavk, kar je nedopustno in škodljivo, tako za občino, kot za občane.«

Pridružil se mu je tudi Jože Medved (NSi), ki je poudaril, da je žalostno predvsem dejstvo, da za skoraj 3 milijone znižujejo obseg investicij in župana vprašal: »Ne vem, zakaj sploh pripravljate tako velik proračun, če ga potem znižujete. Z boljšim delom občinske uprave in tebe župan ter z bolje pripravljenimi projekti bi moralo biti veliko bolje, tako pa samo zavajate občane in si kupujete mir med ljudmi.«

Župan Leskovar je očitke odločno zavrnil in dodal: »Ko sem jaz sedel na vašem mestu sem imel pripravljene argumente, vi pa jih nimate. Sicer pa imamo na občini pripravljenih prek 20 projektov, ki čakajo le na ugodne razpise.«

Nezadovoljen je bil tudi Branko Valentan (LDS), ki ga je najbolj motilo, da so za drugo fazo ureditve Cirkovc preveč zlahka dodatno namenili prek 500.000 evrov, v Apačah pa niso mogli urediti niti krajšega odsek ceste, ki ga obljubljajo že več let.

Županu v bran je pomirjujoče stopil podžupan Milan Strmšek (SLS), ki je ugotovil, da nikoli ni vse idealno, ter svetnike pozval k strpnosti, Zoran Žunko pa je ponovil že znan očitek, da v opoziciji niso bili nikoli o obveščeni o nobeni pomembni odločitvi, da so jih k razpravi o vsebini proračunov ali pomembnejših odločitev vabili vedno le po tem, ko so se v vladajoči koaliciji že vse dogovorili, ter jih vprašal, kako so lahko kljub temu enostavno pozabili na izgradnjo 300 m kanalizacije v smeri proti Gaju. Kljub vroči razpravi je vladajoča koalicija s preglasovanjem dosegla, da je bil tretji rebalans proračuna sprejet.

Komunala in občina spet »z roko v roki«

V drugem branju so dokončno potrdili tudi občinski proračun za leto 2014, ki na prihodkovni strani načrtuje skoraj 7,9 milijona, ali za 943.000 evrov več kot v prvem branju, ter za skoraj 9 milijonov odhodkov, pri čemer predvidevajo tudi zadolževanje za okoli 1,2 milijona evrov, vendar ga po besedah župana Leskovarja verjetno ne bo, saj naj bi dosegli znižanje cen posameznih projektov. Osrednje naložbe leta 2014 bodo predvsem nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Cirkovcah ter nadaljevanje obnove dvorca Šterntal in dokončanje novega Zdravstvenega doma.

Dodati velja, da sta Komunalno podjetje Ptuj in občina Kidričevo vendarle dosegla dogovor o daljinskem ogrevanju naselja Kidričevo, o čemer so v petek že podpisali tudi posebno pogodbo, tako da so lahko sedaj občani, kar se problematike ogrevanja tiče, brez skrbi in lahko v kratkem za ogrevanje že pričakujejo zamujene položnice.

Kidričevo, 9.12.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/kljub-nasprotovanju-potrdili-3-letosnji-rebalans-in-proracun-za-prihodnje-leto


Odgovori na podana vprašanja članov občinskega sveta na 22. redni seji

21 oktobra, 2013

Gospod Marjan Bezjak  je podal dve pobudi. Prva se tiče pokopališča Lovrenc, kjer predlaga, da bi posodobiti ozvočenje, imeti bi morali sekcijsko ozvočenje.

Drugo pa je pokopališče Cirkovce. S strani svojcev je prišla pobuda, da bi odstranili dotrajane ciprese ob cesti. Te ciprese kazijo izgled pokopališča. Pripomba je bila tudi na čiščenje ob  rezu cipres, saj  se to ne počisti in veliko teh odpadkov ostane na pokopališču.

Predlog za pokopališče Lovrenc bomo realizirali v proračunu 2014. Za pokopališče Cirkovce je odbor za pokopališča pripravil plan za leto 2014, kjer se predvideva odstranitev cipres in postavitev kamnite ograje.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Danilo Lendero je seznanil, da se ob kanalizacijskih kanalih lušči oziroma odstopa asfalt, in to na cesti, ki smo je v Apačah sedaj obnavljali. V Apačah sredi pločnikov  raste trava, kar bo potrebno pogledati. Cesta na čistilno napravo od kapele, je  v stanju, da skoraj ni prevozna. Ponikalnica ne požirajo vode ob deževju.

V letu 2014 še ne moremo pristopit k sanaciji ceste proti čistilni napravi. Najprej bomo poskrbeli za priključitev občanov na kanalizacijsko omrežje. Ob sanaciji prekopov bomo poiskali rešitev za meteorne vode.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Zoran Žunko je vprašal, kdaj se bo asfaltirala cesta v Stražgonjca, ali se bo cesta asfaltirala spomladi. Ob prekopih cest se izvajalci  sedaj izgovarjajo eden na drugega, od katerega je posamezni prekop.  Če se ne bodo asfaltirale sedaj, je vprašanje, kdo bo to urejal pozimi, ko bodo ti izvajalci odšli. Vprašal je tudi, kdaj se bo naredilo 900 m kanalizacije, ki je izpadla.

Gospod župan je povedal, da ne ve, kako je prišlo do tega, da se je del kraja izpustilo iz projektov. Obljubil je, da se bo ta del kanalizacije naredil prej, ko bodo izvajalci zapustilo to območje, potem bodo šli drugam. Izdelujejo se projekti. Podoben problem je tudi v Apačah, ko so izpadle štiri hiše, ki so najbliže čistilni napravi.

Gospod Franc Planinšek je predlagal, da bi v prekope sproti vsipali beton, spomladi pa se to odstrani in asfaltira.

Vsi prekopi bodo zakrpani še v letu 2013.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Milan Strmšek je povedal, da je nadzor pri kanalizaciji plačan. Imamo tudi notranji nadzor. Prekopi pa so vedno stara zgodba. Vse to je v pogodbi zapisano.

Za pokopališče Cirkovce je povedal, da imamo  odbor, ta je sprejel tudi program, kako bodo urejali pokopališče.

Povedal je tudi, da je odvodnjavanje  pločnikov v Šikolah proti Gaju zamašeno.

Gospod Branko Valentan je povedal, da ni zadovoljen z odgovori, ki jih je prejel. V nadaljevanju je vprašal. Ob izgradnji cesti bi bilo potrebno narediti ponikalnice, saj je bojijo, da bo na cesti stala voda. Vprašal je, zakaj se cesta ne preplasti do Lovrenca.

Predlagal je, da se v Športnem parku Apače postavijo klopi.

Dela pri urejanju banki so bila narejena katastrofalno. Bankine so se trgale globoko, potem pa se je malo gramoziralo.

Pri strganju bankin se je odstranilo toliko stare bankine, da je nivo obnovljene bankine približno 1-3 cm pod nivojem asfalta in da se lahko zagotovi nagib bankine od asfalta za približno 5-10°, kar omogoča odtekanje meteorne vode iz cestišča.

Odgovor pripravil: Andrej Intihar

Vprašal je  glede pokrovov kanalizacije v Apačah, kateri se še vedno niso popravili.

Pridobili smo si ponudbo za zamenjavo pokrovov. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bo možno pokrove zamenjati šele v letu 2014.

Odgovor pripravil: Herbert Glavič

Glede zdravstvenega doma zadeve tečejo kot je treba. Potreben bo razgovor glede kadra. Če na tem področju ne bo prišlo do sprememb, bo stanje isto kot do sedaj.

Opravljen je bil razgovor z direktorico in je zagotovila izboljšanje kadra v novem ZD.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Vprašal je, kdo je imel za občinski praznik pogostitev  v šotoru in komu so bila sredstva nakazana.

Glede izobešanja zastav je imel pripombo, da se zastave ne izobešalo. Ko je bil hišnik doma krajanov v Apačah gospod Vajsbaher je ta zastave izobešal. Okolica doma je tudi zanemarjena, saj ob domu raste trava.

Gospod župan je povedal, da je občina podpisala pogodbo z Društvom nogometna šola Kidričevo, predsednica je Simona Gaiser. Tudi sredstva so bila nakazana na to društvo.

Gospod Jožef Medved je vprašal, kdaj se začno odvažati gume iz gramoznice v Lovrencu.

Glede pisanja v časopisu da je bil dvorec v Kiričevem pridobljen v času župana gospoda Holca ne drži, saj je bil pridobljen v času župana gospa Murka.

Gospod Danijel Zajc je vprašal, glede izgradnje vodovoda v Apačah.

Gospod župan je povedal, da je problem. Po delitveni bilanci nam je Komunala Ptuj dolžan 230.000 evrov. Bomo pa tudi to uredili.

Naročilnica je bila izdana Komunalnemu podjetju Ptuj in bo zadeva realizirana v najkrajšem možnem času.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Kar pa se tiče odvoza gum, je gospod župan  povedal, da ve samo toliko kot se prebere v časopisu. Zadevo pelje gospod Vladimir Kaiser, inšpektor.

Gospod Danilo Lendero je vprašal ali se bo v križišče Tovarniške in Lovrenške cesta opravilo sedaj samo rušenje hiše ali se premika kaj naprej. Rešiti bi morali tudi  problem z vodo in kanalizacijo za teh pet hiš.

Gospod župan je povedal, da je izgradnja krožišča  projekt države. Letos so zagotovljena sredstva za rušitev hiše, v letu 2014 sredstva za ta projekt niso planirana, v letu 2015 so zopet planirana sredstva za izgradnjo krožišča.

Gospod Marjan Bezjak je predlagal, da bi vsak svetnik s strani občine dobil zastavo, da bi jo ob prazniku izobesil.

Gospod župan je povedal, da lahko vsak, ki želi zastavo izobesiti , le to dobi na občinski upravi.

Vir: http://www.kidricevo.si


Nad bedo stanovalcev nekdanjega taborišča

6 septembra, 2013

V občini Kidričevo tudi stanovanja brez kopalnic, a stanovalcem iz Sternthala se obetajo boljši časi

“Pred leti so nam menjali okna, uredili tudi nekaj kopalnic, nam so menjali tla, pa del hodnika so prepleskali, a v tej stari hiši je še vedno težko živeti, vlaga se širi vsepovsod. Ko so prekrivali streho, bi morali še balkon, pa ta zdaj propada in grozi, da se bo zrušil. Na težave opozarjamo občino Kidričevo, a se kaj dosti ne naredi,” je pred dnevi, ko smo se srečali na dvorišču Industrijske 1 v Kidričevem povedal Roman Malek, ki z družino živi v enem od devetih stanovanj v nekdanjem kidričevskem taborišču. Njegova soseda, drobna ženica, ki je pokukala iz svojega skrbno pospravljenega, a temačnega in vlažnega domovanja, je dodala, da še kopalnice nima, pa se umiva v vedru vode, ki si jo segreje na štedilniku. V sosednji ulici, v Tovarni­ški 13 in 14, sta še dve stavbi iz tistih časov, kjer ima občina Kidričevo še 14 stanovanj, še štiri v njeni lasti so v dvorcu Sternthal in osem v bližnjem, nekdaj gospodarskem poslopju dvorca, ki ga bodo zdaj začeli obnavljati za potrebe občine, stanovalce pa izselili v primernejša stanovanja. Nekaj teh bodo pridobili s preselitvijo zdajšnje­ga zdravstvenega doma v novo stavbo, ki je sredi gradnje, in možje iz hiše pri Sternthalu se že veselijo manj temač­nih stanovanj s kopalnicami.

V občini Kidričevo na vprašanja, kako skrbijo za svoja stanovanja in sta­novalce, odgovarjajo, da imajo v lasti 35 stanovanjskih enot, ki jih obnavljajo, ko­likor se da. Iz tistih najbolj dotrajanih pa bodo stanovalce v prihodnje tudi izse­lili. »V preteklem letu smo v Industrij­skem naselju 1 začeli obnovo, uredili smo štiri kopalnice in sanitarije, obno­vili dve stanovanji, hodnik in stopnišča ter poskrbeli za razsvetljavo. Vrednost teh del je znašala dobrih 45 tisoč evrov. Obnovili smo tudi stanovanje v Tovarniški 14, kar nas je stalo dobrih 20 tisoč evrov. Letos obnovo nadaljujemo, tako smo v tej stavbi zgradili nove sanitarije in kopalnice v petih stanovanjih ter ob­novili dve stanovanji v skupni vredno­sti nekaj več kot 55 tisoč evrov. Zdaj je v izvajanju prenova še dveh stanovanj, kjer bomo uredili kopalnici in poskrbeli za prijaznejšo podobo skupnega hodni­ka, kjer moramo menjati tudi električ­no napeljavo. Predvidena vrednost teh vlaganj je skoraj 25 tisoč evrov, skupaj pa smo v zadnjih dveh letih za obnovo in vzdrževanje občinskih stanovanj namenili več kot 146 tisoč evrov,« raz­laga Damjan Napast, direktor občinske uprave v občini Kidričevo, in dodaja, da veliki večini stanovalcev, ki živijo v teh stanovanjih, pomagajo s subvencionira­njem stanarine. Tisti, ki še živijo v poslo­pju ob dvorcu Sternthal, pa so v zadnjem času celo oproščeni plačevanja stanari­ne in jih bodo, takoj ko bo mogoče, pre­selili v primernejša stanovanja.

SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Objavljeno v Večeru, v četrtek, 5.9.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013090505952266


Zdrava pamet

4 septembra, 2013

Pismo bralca

Sam sem se iz aktivne lokalne politike že pred časom umaknil. Še zmeraj pa kot zavesten občan preko medijev, predvsem preko spletnega mesta Zvezdna dolina spremljam dogajanje v naši občini. Posebej v zadnjem času pa smo dnevno bombardirani s strani tako imenovanega nestrankarskega gibanja Za Kidričevo (še zdaj ne razumem kako je lahko »one man band« civilno gibanje?) z zahtevami po odstopu župana občine Kidričevo, g. Antona Leskovarja. Ob tem lahko pomislim samo na nagajanje ali neuresničene ali neuresničljive politične frustracije g. Štrucla in njegove svetovalke, dr. Silvestre (pri dveh strankah neuspešno dvakrat kandidirala za poslanko, dvakrat za županjo, enkrat za varuhinjo čl. pravic na lastno prijavo) .

Prvič v svoji zgodovini ima občina res dobrega gospodarja. O tem se lahko prepričamo že samo z bežnim pogledom naokrog. Povsod se nekaj dogaja. Kanalizacija, ceste, igrišča,… Zaživela je tržnica, novoletni sejem z drsališčem, občinska blagajna, kjer lahko brezplačno plačujemo položnice, urejajo se poti in parkirišča v naselju. Od ustanovitve občine se govori o novem zdravstvenem domu, sedaj se gradi. Prav tako center Cirkovc. Že za časa župana G. Holca smo dobili grad. Sedaj se je začel obnavljati. Dela se sistematično. Proračun se sprejema pravočasno, tako da se investicije izvajajo celo proračunsko leto, ne samo v jesen in decembra, kot v prejšnjih časih. Ceste se urejajo po razkopavanjih, ne tako kot v preteklosti pred volitvami. V dobrih dveh letih je bilo v investicije vloženega za cel normalni proračun. Ob tem so bila na račun dobro pripravljenih projektov na razpisih za polovico vsega investiranega pridobljena nepovratna sredstva. Seveda je občina ob tem normalno skrbela za vse druge obveznosti (vrtec, šole, društva, kultura, šport, sociala…). Ob nastopu župana leta konec 2010 je bila občina zadolžena 326 evrov na občana. Konec leta bo ob vseh investicijah ta obremenitev nekaj čez 250 evrov. Razvoj je kolikor se da, enakomerno razdeljen po vsej občini. Občina sedaj dobro sodeluje z velikimi gospodarskimi družbami (Talum, Boxmark).

Za dobrim konjem se, tako pravijo, zmeraj kadi. Meni je vseeno kakšne kake barve ali pasme je tak konj, samo da dobro vleče. Zato se sprašujem o zdravi pameti ob pozivih, da bi dobrega vlečnega konja ustrelili in ga menjali za kakšno nališpano kljuse.

Seveda tudi meni pri Leskovarju ni vse všeč. Verjamem pa v njegovo poštenost in prirojeno sposobnost za delo v dobrobit skupnosti, kar je s svojim delom v kraju, društvih, kot svetnik in sedaj kot župan že dokazal. Upam, da bo župan več kot en mandat in bo našo v vseh pogledih bogato občino peljal v lepo bodočnost, kar njegovi predhodniki na žalost niso znali. Kako pomemben je dober gospodar – župan za razvoj občine najlepše vidimo na primeru Celja in Maribora, kjer je Celje za eno stoletje pred Mariborom, ki pač ni imel srečne roke pri izbiri županov.

Zato še enkrat pozivam k zdravi pameti, ne menjavajmo dobrega vlečnega konja, ki nam ni všeč zaradi barve ali česa drugega, ampak v dobro vsega, kar predstavlja našo bivalno okolje, občino kjer živimo, raje podpirajmo Leskovarja kot župana.

Bogdan Škafar,

Strnišče


Izjava za javnost župana občine Kidričevo!

28 avgusta, 2013

Kot župan občine Kidričevo se moram v interesu zaščite delovanja občine odzvati na očitke, neresnice in nejasnosti, ki so se v zadnjem obdobju pojavile v medijih. Način komuniciranja, ki so ga izbrali v nestrankarskem gibanju ZA Kidričevo, hkrati pa tudi v civilni iniciativi za ohranitev železniškega postajališča Cirkovce, se mi zdi neprimeren in skrajno neodgovoren od posameznikov, ki v javnosti širijo toliko neresnic in kvarijo ugled občine. Javno želim še enkrat povedati, da zavračam vse obtožbe in namigovanja predstavljene v javnosti, za kar imam tudi argumente in vse potrebne dokaze.

Vodstvu občine med drugim očitajo, da so občani in občanke nezadovoljni z načinom dela, da so zgroženi in ogorčeni, češ da sprejemamo nerazumne poteze. Vse to se mi zdi skrajno nerazumno, saj zadnji podatki o zaupanju občanov v vodstvo občine Kidričevo kažejo ravno nasprotno. Po zadnjem anketiranju občanov občine Kidričevo glede stopnje zaupanja v organe občine (župan, občinska uprava in občinski svet), kjer so se občani odločali na lestvici (1-zelo slabo, 2-slabo, 3-dobro,4- zelo dobro, 5-odlično) je analiza podatkov pokazala, da imajo občani občine Kidričevo najvišjo stopnjo zaupanja v župana, saj so ga v povprečju ocenili »zelo dobro«, za županom na lestvici sledi občinska uprava z oceno »dobro« in nato občinski svet prav tako z »dobro«, čeprav z najnižjo povprečno vrednostjo. Prav tako se je stopnja zaupanja po anketah iz leta 2011 v primerjavi z letom 2012 zvišala za 0,40 povprečne vrednosti na lestvici od 1 do 5. Zavedam se, da je težko ugoditi vsem prebivalcem naše občine, vendarle pa po treh letih vodenja občine s svojo ekipo lahko predstavim veliko pozitivnega in pomembnega za razvoj kidričevske občine.

RAZVOJ OBČINE IN IZPELJANI PROJEKTI:

Od januarja 2011 do avgusta 2013 smo v občini Kidričevo uspeli izpeljati 50 različnih projektov, od tega: 28 investicijskih projektov (21 prijavljenih na javne razpise (upoštevaje možnost prijave), za 13 nepovratna sredstva),

7 neinvesticijskih projektov,

16 projektov prireditvenega turizma in dviga kakovosti življenja.

Na današnji novinarski konferenci pa želim posebej izpostaviti nekatere večje projekte, med njimi obnovo Dvorca Sternthal v vrednosti 1.470.518,13 evrov brez DDV. Za projekt smo pridobili 923.914,00 evrov nepovratnih sredstev.

Drugi večji projekt je sekundarna kanalizacija Cirkovce-Stražgonjca: sekundarna kanalizacija za naselja Cirkovce, Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca v dolžini blizu 7.2 km, v vrednosti 1.195.204,00 brez DDV in 700.000,00 evrov nepovratnih sredstev.

Naslednji projekte je tudi gradnja novega Zdravstvenega doma Kidričevo v vrednosti 780.000,00 evrov, kjer smo sklenili javno-zasebno partnerstvo. Naložba v zdravstveni dom bo zaključena v letu 2014.

Velja pa še omeniti naložbo Ureditev centra Cirkovce (I. faza)- krožišče v centru v vrednosti okrog 400.000,00 evrov, ki se izvaja z lastnimi sredstvi občine. Za II. fazo (ureditev trga, pločnikov, javne razsvetljave, …) v vrednosti 402.020,00 evrov brez DDV, pa smo ravno danes prejeli odločbo o sofinanciranju izgradnje II. faze v višini 165.542,46 evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Na področju kanalizacije je bilo na trasi Apače – Dragonja vas, Kungota izgrajenih okrog 8 km kanalizacijskega sistema s 308 priključki. Trenutno je v izgradnji okrog 7,2 km kanalizacijskega sistema s 145 priključki na trasi Cirkovce – Stražgonjca.

Skupaj bomo torej pridobili okrog 15,3 km kanalizacijskega sistema in 453 priključkov.

Na področju cestne infrastrukture in uvajanja led svetil smo modernizirali 5,4 km cest s pripadajočo infrastrukturo, namestili smo okrog 150 led svetilk, uredili drogove in napeljavo v tleh.

Poskrbeli smo tudi za naše najmlajše in jim v tem obdobju omogočili čim bolj varno in sproščeno preživljanje prostega časa. V ta namen smo v Kidričevem, Lovrencu in Cirkovcah v treh sklopih postavili po 6 igral. Trenutno igrala nameščamo še v Apačah, skupaj pa smo že uspeli postaviti 35 samostoječih igral po občini in verjamem, da so naši najmlajši tega še kako veseli.

Želim poudariti, da smo projekte v skupni vrednosti: 8.822.000,00 oplemenitili z okrog s 4.413.472,00 evrov nepovratnih sredstev.

ODGOVOR V ZVEZI S POSTAJALIŠČEM CIRKOVCE

V izjavi za javnost bi želel pojasniti dejstva v zvezi z obtožbami glede prestavitve železniškega postajališča Cirkovce. Zavračam vse obtožbe civilne iniciative v zvezi s tem problemom in še enkrat poudarjam, da smo se občina in Ministrstvo za infrastrukturo in razvoj skupaj s civilno iniciativo zaradi neenotnega mnenja na sestanku v mesecu juliju dogovorili, da postajališče Cirkovce postavimo na lokaciji, ki je primernejša z varnostna vidika. Izdelan je bila presoja varnosti in kljub nadaljnjemu zavajanju civilne iniciative izjavljam: »

»Za nas je sprejemljivo strokovno mnenje in odločitev Ministrstva za infrastrukturo in prostor, kar je razvidno tudi v dokumentu v prilogi. Izjavljam, da nivojski prehod pri sedanji lokaciji postajališča ostaja zavarovan z avtomatskimi zapornicami in se ne ukinja.

Nova lokacije postajališča je primernejša zaradi varnosti ter še dodatnega argumenta ministrstva v primeru gradnje novega – drugega tira, ko se staro – obstoječe postajališče mora odstraniti.

Te argumente zagovarja tudi pristojni minister in zvezi z argumenti je bila civilna iniciativa pravočasno seznanjena v dopisu ter z izjavami za javnost.«

ZAKAJ JAVNO PODJETJE IN KAKŠEN JE NJEGOV DOPRINOS OBČINI?

Podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. je ustanovil občinski svet v začetku leta 2011. V skladu s statutom podjetja je imenoval nadzorni odbor, ki je sestavljen iz dveh predstavnikov političnih strank in predstavnika zaposlenih. Nadzorni odbor potrjuje sistemizacijo podjetja, ima vpogled v celotno poslovanje, plače zaposlenih in predlaga občinskemu svetu  potrditev direktorje in zaključne račune. Podjetje prav tako lahko nadzira nadzorni odbor občine.

V začetni fazi je podjetje prezaposlilo delavce iz režijskega obrata in dodatno zaposlilo dva delavca iz elektro stroke, upravljavca dvorane in poslovno sekretarko. Podjetje trenutno zaposluje 8 redno zaposlenih ljudi, prav tako razporeja delo za 9 javnih delavcev. Prvi dve leti ni bilo stroškov z direktorjem, ker so vlogo opravljali delavci iz občinske uprave. Z prevzemom Javne gospodarske službe odvajanje in čiščenje odpadnih voda se je zapolnimo mesto delovodje, ki je hkrati tudi v.d. direktor za obdobje enega leta.

Podjetje je bilo ustanovljeno z namenom racionalizacije poslovanja v določenih javnih gospodarskih službah. S tem se je doseglo zmanjševanje tovrstnih izdatkov iz proračuna občine in povečalo obseg in kvaliteta opravljenih del. Ugotovljeno je, da so nekateri takratni izvajalci za svoja dela zahtevali previsoke zneske. Podjetju so bile podeljene koncesije za upravljanje z javnimi površinami, javno razsvetljavo, pokopališči in v tem letu za odvajanje ter čiščenje odpadnih vod.  Prav tako podjetje upravlja z dvoranami in zbirnim centrom.

Nekaj zanimivih primerov zniževanja stroškov:

Storitev 2010 2011 Način   izvajanja
Košnja   bankin 12.618,11 5.250,00 Izvajalec   iz občine
Sesanje   listja 2.376,00 607,00 Izvajanje   v lastni režiji
Novoletna   dekorativa 10.546,00 5.010,00 Izvajanje   v lastni režiji

Podjetje ne razpolaga z osnovnimi sredstvi, ampak ima v upravljanju sredstva občine. Za vso nabavo osnovnih sredstev je odgovorna občina, ki je sredstva nabavila v skladu z zakonodajo preko javnih razpisov.

VIZIJA IN NAČRTI OBČINE

Od vseh 50-tih projektov imamo v občini Kidričevo pripravljenih še 11 projektov, ki se še niso pričeli izvajati. Za nekatere še čakamo rezultate (IPA). V osnutkih so še 3 večji projekti, za katere iščemo možnosti prijav (bazen Kidričevo, dnevni center za starejše občane) ter Gramoznica Pleterje kot naravni park, kjer želimo obogatiti ponudbo na področju turizma in športa, hkrati pa zagotoviti nočitvene kapacitete, kar nam zdaj manjka. Omenil bi še bodoči projekt namakanja na kmetijskih površinah, našim občanom bomo omogočili brezplačen brezžični internet, v pripravi imamo dodatne vsebine za brezposelne, socialno šibke, za mlade, v prioriteti spodbud so tudi podjetniki in obrtniki.

Ob koncu želim ovreči vsa namigovanja, da v vodstvu občine delamo slabo in neodgovorno. Kot župan občine stojim za svojimi odločitvami in predlogi, zavedam se, da je vodenje lokalne skupnosti odgovorna in v teh kriznih časih še kako težka naloga. Z ekipo sodelavcev v občinski upravi in podporo širše verjamem v naš uspeh, v projekte in si nikakor ne želim slabih in negativih zgodb, ki naši občini in našim ljudem niso v ponos. Še enkrat lahko zagotovim, da bom kot župan občine Kidričevo tudi v prihodnje uresničeval vse zastavljene cilje in kot dober gospodar odgovorno ravnal s premoženjem občine v skrbi za še bolj kakovostnejšo življenje vseh občanov in za naš lepši jutri.

Ob tem se zahvaljujem občinski upravi in občinskemu svetu Občine Kidričevo in vsem občanom za dosedanjo podporo in spoznanje, da predlagane ideje in projekti vodijo k uspešnemu razvoju naše občine.

Več informacij:

Anton Leskovar,
župan občine Kidričevo

e-mail: zupan@kidricevo.si

tel:02-799-06-10

VIDEO POSNETEK:


Odgovor ministra (PDF)

Vir: www.kidricevo.si


Najprej kanalizacija, nato ceste

23 avgusta, 2013

Delavci Cestnega podjetja Ptuj bodo v teh dneh začeli rekonstrukcijo lokalne ceste skozi naselje Apače v občini Kidričevo v dolžini 650 metrov. Gre za dela na odseku ceste od gasilskega doma v Apačah do konca naselja v smeri proti Lovrencu, in kot pojasnjuje Damjan Napast, direktor občinske uprave v Kidričevem, projekt vključuje širitev vozišča, ureditev meter široke pešpoti in odvodnjavanje. “Asfaltno vozišče je bilo že močno poškodovano, dodatne poškodbe so nastale še med gradnjo kanalizacijskega omrežja. Na vozišču so vidne mreža­ste razpoke, porušeni so robovi vozišča, veliko je nevarnih neravnin in poseda­nja vozišča,” razlaga Napast in dodaja, da je rekonstrukcija omenjenega odseka ceste vredna skoraj 172 tisoč evrov, denar zanjo pa bodo zagotovili iz občinske­ga proračuna. “V občini Kidričevo ta čas poteka več infrastrukturnih investicij, gradimo kanalizacijsko omrežje v Cirkovcah, kjer urejamo tudi vaško središče z gradnjo krožišča, obnovili smo igrišče in prostor za medgeneracijsko druženje v Lovrencu na Dravskem polju, končali urejanje cest na agromelioriranem ob­močju, po načrtih pa je tudi gradnja težko pričakovanega zdravstvenega doma v Kidričevem,” je povedal Anton Leskovar, župan občine Kidričevo.

Slavica Pičerko Peklar

Objavljeno v Večeru, v petek, 23.8.2013

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2013082305948099


Je pomembnejša pitna voda ali vol na žaru?

5 julija, 2013

Po onesnaženju pitne vode na območju Njiverc in dela naselja Kidričevo se je ves ogorčen znova oglasil tudi vodja Nestrankarskega gibanja ZA Kidričevo Branko Štrucl in ob tem opozoril še na nekatere druge nepravilnosti v občini.

»V Nestrankarskem gibanju ZA Kidričevo smo ogorčeni glede zadnjih dogodkov v zvezi z nepitno vodo. Občani občine Kidričevo namreč nismo bili obveščeni, kaj se dogaja z našim javnim vodovodnim omrežjem. O uporabnosti pitne vode smo podvomili, ko je iz pip tekla rjavkasta voda s primesmi. Zato smo spontano pokupili vse zaloge vode, ki so jo imele na razpolago bližnje trgovine.«

Kaj pa je bilo pri tem dogodku po vašem mnenju najbolj moteče?

»Od občinskih veljakov smo pričakovali takojšen odziv glede oporečnosti vode v naših pipah, a to se na žalost ni zgodilo. Prvi mož v občini je bil verjetno preveč obremenjen s pisanjem svojega slavnostnega govora ob občinskem prazniku in osredotočen na predstavitev ‘svojih’ uspehov. Njegova prioriteta županovanja je vlaganje v beton in asfalt, ne pa v človeške vire in ravnanje z njimi, čeravno bi najprej moralo biti v županovi domeni, da svoje ljudi zaščiti, da kakršnekoli aktivnosti ne ogrožajo zdravja ljudi. Bohotenje in razkošje občinskega praznika na račun davkoplačevalskega denarja je še ena mnogih stvari nabiranja političnih točk. Pametni in odgovorni župani v nekaterih slovenskih občinah občinska proslavljanja opuščajo in namenjajo denar v socialne in družbene probleme v svojih okoljih. V naši občini je pač tako, da lahko marsikaterega volivca kupiš s kosom pečenega vola z žara. Res žalostno! Kot da pri nas nimamo problemov z brezposelnostjo in socialno ogroženostjo, z deložacijami in preživetjem. Ne, pri nas se obnašamo kot v času socializma, ko je imel vsak zaposlitev, streho nad glavo in dovolj hrane, pa smo lahko bučno in vehementno praznovali vse vrste praznikov. Kapitalizem je marsikoga prizemljil, le naših vodij očitno ne.«

Zanima nas, kako je s pobudo za izdelavo celostne okoljevarstvene in zdravstvene študije, ki ste jo obljubljali ob našem nedavnem pogovoru?

»Od najvišjih strokovnjakov, kot sta dr. Alenka Kraigher, predstojnica Centra za nalezljive bolezni in okoljska tveganja, in dr. Vesna Zadnik z onkološkega inštituta, je bilo vse dogovorjeno glede raziskav, ki bi jih ti dve ustanovi opravili, samo denar iz občinskega proračuna bi morali zagotoviti, zato smo se s pobudo obrnili na občino. Z našim predlogom so se strinjali in v odgovoru pojasnili ter zagotovili, da so že v letu 2011 podpisali pismo o nameri za izvedbo aktivnosti v sklopu projekta Jugozahodne Evrope, občina pa bo kot sofinancer predvidela sredstva v proračunu v letu 2013. Namen njihovega projekta je dvig okoljske ozaveščenosti in dialog z vsemi zainteresiranimi, kajti tudi po njihovem je treba ljudi seznanjati s posledicami onesnaženja zraka, tako da definirajo glavna žarišča onesnaženja zraka pri nas. To so pač takšne raziskave, ki z realnostjo nimajo dosti skupnega, zato mi še vedno vztrajamo pri tistih raziskavah, kjer bi ljudje dobili konkretne odgovore, kakšen zrak dihamo, kakšno hrano pridelujemo in kakšno vodo pijemo, predvsem pa o pogostosti raka in oceno tveganja za rakava obolenja na našem območju.«

Trdite, da je tudi Kidričevo na prelomu najhujše gospodarske in družbene krize. Kje so po vašem največji problemi?

»Socialna stiska ljudi je vse večja tudi v Kidričevem, pa se naša občinska oblast ukvarja z drugorazrednimi vprašanji, ki za občanke in občane niso tako zelo pomembna. Velik problem imajo starostniki, ki potrebujejo oskrbovalno službo na domu, pa si ne morejo privoščiti plačevanja oskrbovalnine v polovičnem deležu, tu so še invalidi in njihovi problemi, pa tudi glede skrbi za mlade in njihovo bodočnost se nič ne premakne. Velik problem je, da v občini ne premoremo močne službe za socialne zadeve in družbene dejavnosti, kot jo imajo na primer v občini Ruše. Tam se s tem problemom ukvarja več zaposlenih strokovnih delavk, ne tako kot v občini Kidričevo, kjer na tem področju ne premoremo niti enega celega zaposlenega. Zato se ni čuditi poraznemu stanju, ki smo mu priča.
Glede zdravstvenega doma smo zelo zadovoljni, da se je gradnja objekta končno pričela, vendar apeliramo na župana Leskovarja in svetnike, da eno stanovanje namenijo zdravniku ali zdravnici, mu podelijo koncesijo, da bomo imeli zares stalnega zdravnika, ki bo ostal v Kidričevem in delal z našimi ljudmi vse dneve, ne pa kot je to danes: izbereš ‘svojega’ zdravnika, na pregled greš k drugemu, po raziskavah k tretjemu, po zdravila pa k četrtemu, tako da na koncu ne veš več, kdo je tvoj izbrani zdravnik in komu zaupati.«

Kaj pa se dogaja z vašo pobudo glede gradnje sežigalnice v kompleksu družbe Talum?

»Iz kabineta predsednice vlade, konkretno od vodje kabineta mag Jadranke Gustinčič, smo dobili elektronski odgovor, da to zadevo na ministrstvu za infrastrukturo in prostor še preučujejo in da bomo dobili odgovor takoj, ko bo kaj dorečenega. Z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa smo dobili odgovor, da ni pristojno za to področje. Čeprav je država večinski lastnik Taluma, ministre in predsednico vlade mag. Alenko Bratušek žal bolj zanima prodaja Mercatorja hrvaškemu tajkunu in skrb za njihovega vodjo v senci, ki pričakuje ugodno rešitev te prodaje, da zakrpa lastno denarno luknjo, čeravno na škodo 75.000 zaposlenih ljudi, ki lahko v naslednjih treh letih izgubijo službe, jim zanje ni kaj dosti mar. To je realnost slovenske družbe, za kar smo krivi sami, ker takšna dejanja dovolimo. Šele ko bomo zahtevali popoln umik dolgoletnih obrazov v politiki in izvolili nove, mlade, sposobne, nekoruptivne, strokovne ljudi, bomo lahko govorili o izboljšanju gospodarske in socialne situacije.«

Kidričevo, 1.7.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/je-pomembnejsa-pitna-voda-ali-vol-na-zaru


Kmalu nov zdravstveni dom in prenovljen dvorec Šterntal

24 junija, 2013

V občini Kidričevo, kjer bodo konec tedna sklenili 16. občinsko praznovanje, pospešeno gradijo nov zdravstveni dom, nad katerim bo 18 stanovanj; uspešno nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega sistema, kmalu pa bodo pričeli tudi prenovo dvorca Šterntal.

Župan občine Kidričevo Anton Leskovar je prepričan, da je letošnje leto vsekakor uspešno, saj so pričeli s pomembnimi investicijami, na katere so se pripravljali v preteklih letih. Ena najpomembnejših je zagotovo težko pričakovan nov zdravstveni dom Kidričevo, ki so ga pričeli graditi v začetku tega meseca, končan pa naj bi bil sredi prihodnjega leta: „Gre za projekt, ki je nastal na osnovi javno-zasebnega partnerstva med občino Kidričevo in družbo GP Project ing iz Ptuja. V kletni etaži so predvidene shrambe za lastnike stanovanj, tehnični prostori za celotni objekt, prostori za čistila in kolesarnica. V pritličnem delu bodo prostori Zdravstvenega doma Kidričevo s splošnimi ambulantami in zobozdravstvenim oddelkom ter fizioterapijo. V prvem in drugem nadstropju pa bodo sodobna stanovanja, v vsaki etaži jih bo devet. Vrednost celotne investicije je dobra 2,2 milijona evrov, pri čemer naj bi sam zdravstveni dom veljal 768.873 evrov.“

Po županovih besedah pa je zelo pomembno, da nadaljujejo tudi izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema v naseljih Cirkovce, Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca. „Za to obsežno investicijo je občina uspela pridobiti finančna sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 700.000 evrov. Na osnovi javnega razpisa je bilo marca letos za izvajalca del izbrano Cestno podjetje Ptuj, sicer pa naj bi bila dela, ki so ocenjena na blizu 1,4 milijona evrov, dokončana do avgusta 2014. Ob izgradnji kanalizacijskega omrežja, ki bo v teh petih vaseh dolgo 7.197 m, bomo opravili priključitev na obstoječo kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo Kidričevo v Apačah. Vsi kanali bodo podtlačni in bodo navezani na podtlačno postajo v Cirkovcah. Pri tem bo zgrajenih okoli 150 priključnih vakuumskih jaškov, projekt pa bo omogočal priklop na kanalizacijo fekalnih voda za okoli 461 gospodinjstev.“

V teh dneh pa v občini Kidričevo končujejo tudi obsežne priprave na pričetek celovite obnove dvorca Šterntal, o čemer je župan povedal: „Pomembno je, da je občina Kidričevo na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za ta projekt pridobila 923.914 evrov nepovratnih sredstev. Obnova dvorca predstavlja pomemben korak pri vzpostavitvi funkcionalnosti objekta, turistični privlačnosti, omogočala naj bi tudi nova delovna mesta, skozi kulturno dediščino pa naj bi zagotavljala tudi večjo promocijo občine. V prenovljenem dvorcu bomo zagotovili ustrezne prostorske pogoje za izvajanje kulturnih aktivnosti v društvih, prostore za medgeneracijsko druženje, prostore občine in njenih služb, prostore za kulturne, glasbene in podobne dogodke,vzpostaviti pa želimo tudi pogoje za razvoj tradicije in kulturne dediščine s turistično ponudbo. Pomembno je tudi dejstvo, da bomo sočasno uredili tudi stanovanjske probleme dosedanjih stanovalcev dvorca in ob njem.“

Kmalu pa naj bi dobil lepšo podobo tudi center Cirkovc, kjer v teh dneh gradijo veliko krožišče. V teku je obnova ceste od Lovrenca proti Apačam, izvajajo pa še več manjših, a prav tako pomembnih projektov.

„Pravkar smo končali agromelioracijo, dokončujemo učilnico v naravi, izboljšali in poživili smo tržnico v Kidričevem ter tržne dneve, končujemo projekt po poti zgodovine, v Lovrencu in Cirkovcah smo uredili medgeneracijska kotička z otroškimi igrali. Obnovili smo več kot 4 kilometre cest in javne razsvetljave, zaradi katerih dobivajo naše vasi lepšo podobo. Sicer pa tudi v prihodnosti načrtujemo projekte, ki bodo vsak po svoje vplivali na izboljšanje kakovosti življenja občanov – od ponovne postavitve prazničnega drsališča v Parku mladosti do omogočanja čezmejnih izmenjav. Konec maja smo uspešno končali meddržavni projekt Skrinjica kulturnih zakladov, ki smo ga izvedli skupaj s pobrateno občino Crikvenica.“

Ob koncu našega prazničnega obiska pa je župan Anton Leskovar poudaril: „Ob vsem tem se mi zdi zelo pomembno, da nam je za omenjene projekte v občini uspelo pridobiti tudi okoli 2 milijona nepovratnih sredstev iz Evropske unije. Ker se zavedam, da je na poti k razvoju pomemben vsak, res čisto vsak posameznik, ki se zaveda, da želimo kot skupnost narediti korak naprej, vabim vse naše občanke in občane, da z nami tudi v bodoče uspešno sodelujejo. Vabim vas, da se udeležite prireditev ob našem skupnem občinskem prazniku, še posebej vas vabim na osrednjo slovesnost v nedeljo popoldne v dvorani restavracije Pan. Zatem pa vse skupaj vabim še na našo tradicionalno srečanje, na katerem vam bomo tudi letos ponudili vola na žaru. Iskrene čestitke ob prazniku in dnevu državnosti!“

Kidričevo, 20.6.2013

Martin Ozmec

Vir: http://www.tednik.si/kmalu-nov-zdravstveni-dom-in-prenovljen-dvorec-sterntal


21. redna seja Občine Kidričevo

20 junija, 2013

30.5.2013

Predlog dnevnega reda:

1. OCENA IN POROČILO IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE KIDRIČEVO
2. Potrditev Investicijskega programa za Zdravstveni dom Kidričevo
3. Predlog dodatka k Sporazumu o razdelitvi premoženje Občine Ptuj
4. Sklep o oprostitvi NUSZ (z gradivom je potrebno ravnati v skladu z zakonom o varstvu osebnih dodatkov)
5. Soglasje k ceni pomoči družini na domu
6. Sklep o potrditvi normativov za oddelke in vrste oddelkov v OŠ Kidričevo in OŠ Cirkovce – enote Vrtca
7. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ Kidričevo in OŠ Cirkovce – enote Vrtca
8. Predlog o podelitvi občinskih priznanj
9. Vprašanja in pobude

Vir: http://vimeo.com/kidricevo in http://kidricevo.si