Zakaj v Pongrcah nimajo traktorske poti

november 28, 2017

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je občini Kidričevo pred leti v okviru obsežnega projekta posodobitve železniške infrastrukture nakazala 24.000 evrov za gradnjo nove traktorske poti.

»K ureditvi smo pristopili že pred tremi leti. Običajno se tovrstne ureditve začnejo z zbiranjem soglasij lastnikov. V postopku zbiranja soglasij se je ugotovilo, da vseh soglasij za ureditev ceste ne moremo zbrati, saj imajo lastniki zemljišč nerešene zapuščinske zadeve. Občina Kidričevo na reševanje zapuščinskih primerov drugih lastnikov zemljišč ne more vplivati, zato je projekt na čakanju. Do danes nas lastniki zemljišč o zaključku zapuščinskih zadev in odprtih možnostih nadaljevanja ureditve ceste niso obvestili. Ko bo možno pridobiti vsa soglasja, bomo ponovno preverili interes, saj se bojimo, da bo zadeva še nekaj časa na čakanju,« je pred dnevi na naše poizvedovanje odgovoril direktor uprave občine Kidričevo Damjan Napast.

Več v Štajerskem Tedniku

Mojca Zemljarič

Vir: https://www.tednik.si/druzba/8377-kidricevo-zakaj-v-pongrcah-nimajo-traktorske-poti


Odgovori na vprašanja članov občinskega sveta, ki so bila podana na 9. redni seji

december 4, 2015

Gospod Milan Strmšek je predlagal, da bi se po celotni občini pogledalo, ali se urejajo bankine. Če se urejajo, naj bi se uredile po celotni občini, primer je Stražgonjca.

Pri menjavi vodovodnih cevi ob cesti pri studencu v Šikolah so kopali po zemljišču občine in pustili slabo stanje.

Prav tako je po njegovem mnenju slabo narejena cesta Pongrce – Šikole.

Gospod župan je povedal, da kar se tiče ceste Pongrce – Šikole, naj zapišejo, kar ni bilo narejeno na tej cesti, in to bomo posredovali pristojnim službam, saj cesta verjetno še nima uporabnega dovoljenja. Kje pa bo cesta potekala, je bilo odločeno v letu 2009.

Odgovor: Za sanacijo cest po izgradnji so dobili pisna zagotovila, da bo zadeva urejena (v času seje bi dela že morala bit opravljena). Bankine se urejajo predvidoma 2x na leto, odvisno od potreb in obsega dela. Na območjih, kjer se urejajo večji gradbeni posegi (primer Stražgonjce) se počaka na dokončanje del.

Gospod Anton Frangež je opozoril, naj se izvede pregled, da se pogleda, kje vse so uničili poljske ceste ob izgradnji železnice.

Glede izgradnje ceste v Pongrce pa je imel vprašanje, kako bo potekala varna pot v šolo. Ko se pride izza ovinka v naselje Pongrce, je to nepregledni ovinek, saj so ob cesti brajde. V zimskem času, ko se bodo ceste plužile, pa je vprašanje, kje bodo hodili otroci in kje bo vozil avtobus.

Odgovor: Zadeva je bila predana investitorju. Še zmeraj čakamo na dokončno parcelacijo, da se ugotovi, kje je meja območja. Če so ovire zunaj območja, se bo zadeva predala občinskemu inšpektorju.

Vir: http://www.kidricevo.si


Kratek opis problematike nadomestne ceste v Šikolah in Pongrcah, ki je bila zgrajena zaradi ukinitve železniškega prehoda v Pongrcah oziroma v Šikolah

oktober 26, 2015

Tako nekako bi lahko dejali po vsem tem, kar se je dogajalo v naših dragih Pongrcah, Šikolah in ostalih vaseh, vključno z občinsko upravo in upravo občine Kidričevo po tistem in pred tistim, ko smo se začeli voziti po novi obvoznici. Na žalost nad to našo in tudi predvsem občinsko cesto, ni nikakršnega posebnega navdušenja. Res je, da so Pongrce pridobile občinsko slepo ulico, vendar pa projekt obvozne ceste je na žalost zelo slab in daleč od pričakovanega. Samo cestišče je lepo, da se razumemo, in izvedba ob potoku (zaščitna ograja) je lepo narejena, vendar kljub temu je na sam projekt gradnje kar precej pripomb.

Čeprav je bilo pred začetkom del izrečeno mnogo nepotrebnih besed, po sredstvih javnega obveščanja in sestankih in demonstracijah (celo v Državnem zboru so to izkoriščale politične stranke za svojo promocijo) kje naj bi potekala ta nadomestna cesta, je ta sedaj zgrajena. Upam, da se bo verjetno z časoma te besede pozabilo, mogoče ne popolnoma, pa vendar, cesta stoji oziroma leži tam, kjer smo se vsaj na začetku v glavnem vsi strinjali in takšno bomo morali to cesto uporabljati. Naj povem, da smo si zagovorniki ceste ob potoku predstavljali predvsem drugačno izvedbo. Kot smo že v prvih razpravah poudarjali, da bi naj bila ta cesta v bistvo zametek nove bodoče ceste ob potoku vse do Lovrenca na Dravskem polju. Projektant je to zahtevo izvedel tako, da bo povezovalna ceste v smeri Lovrenca na Dr. polju zahtevala pri mostu v Pongrcah precej sprememb. Že na samem odcepu pri železniški postaji Šikole je projektant zarisal dva skoraj 90 stopinjska ovinka, kljub temu, da je imel prostora dovolj, da bi cesto lahko skoraj izravnal že v prvih dveh ovinkih.

Naslednja velika pogruntavščina projektanta je dvig nove ceste ob potoku na desnem bregu za več kot pol metra od stare ceste. Tako so uvozi iz njiv in na njive na novo cesto res prav neprimerni in še slabo izvedena klančina (10 do 20 cm asfalta od ceste), ostalo slabo nabit gramoz. Še posebej skoraj neverjetna pogruntavščina je prometni znak iz smeri Šikol na novo cesto. Dovoljena je vožnja vozilom krajšim od 10.5 metrov!! In to si projektant privošči na popolni ravnini in novi cesti. Čudi me, da se na to izvedbo ni nihče pritožil. Dvig ceste je projektant pogojeval zaradi stoletnih vod. Zelo pametno je postopal, saj je dvignil desni breg potoka tako, da bi ob res eventualnih poplavah zalilo prebivalce slepe ulice na levem bregu, zaščitil pa njive, pa še pretok vode pod mostom je zmanjšal. Vendar povodnji se do sedaj nismo bali in se je ne bojimo, saj takšne vode ne more biti, če pa bi že bila, pa bodo pod vodo že prej tudi Šikole in Stražgonjca.

Zaradi dvignjene ceste in še dodatno mostu z nagnjenim cestiščem, so priključki iz njiv na to cesto oziroma most, primerni za tekmovanje v spretnosti vožnji s traktorji. To se pravi, da projektant ni upošteval naših zahtev, da se bo verjetno enakovredna cesta nadaljevala, kot je bilo rečeno, v smeri Lovrenca. Žal pa se tudi ob času gradnje mostu in ceste ni oglasil in protestiral proti taki, res nenormalni izvedbi, nihče od bodočih uporabnikov te ceste. Prepirali so (smo) se le kje naj bo cesta, ne pa kako naj bo izpeljan v naravi. Mislim, da bi tu moral malo večjo vlogo odigrati tudi občinski odbor za kmetijstvo. Spomnimo se, kaj je dejal minister, ko je bil na ogledu na starem mostu. Dejal je:« Nova cesta bo šla tukaj, vi pa povejte kaj bi radi«. Žal ni nihče takrat rekel, kako naj to zgleda. Mislim, da je traktorska cesta nujnost! Vidi se pa, kako so lepo uredili del ceste in zemljišča okrog ceste od mosta do priključka na staro cesto v Pongrcah. Tako imenovani oškodovanci, ki živijo ob tem delu ceste ali imajo parcele, so dobili kar so zahtevali. In prav je tako.

Toliko o naši novi obvoznici in slepi ulici, ki sta povzročili toliko vročih in nepotrebnih besed. Sama otvoritev oziroma preusmeritev prometa na novo cesto je potekala zelo tiho in hitro. Ni bilo ne Pleh muzike, ne šampanjca. Kdaj točno in kdo je dal nalog za novo prometno cesto in ureditev se ne ve!!

Če gledamo to sicer vsaj na oko lepo cesto, je potrebno še marsikaj postoriti. Predvsem urediti prometne znake, ogledalo pri odcepu v slepo ulico in seveda še brv za pešce in kolesarje. Za to (brv) se je obvezala občina in zadnji čas je, da to tudi stori. Zima je vse bliže in takrat ko bo sneg, bo hoja po tej novi cesti od železnice, do pongrskega mostu res smrtno nevarna.

Kot zanimivost te ceste naj povem še to. Cesta od Lovrenca do Šikolske železniške postaje je dolga nekaj manj kot deset km. Na tej cesti je 14 ostrih skoraj pravokotnih ovinkov in še kar nekaj manjših ovinkov. To pa je že nekaj za sorazmerno kratko cesto. Torej lahko rečemo, da je povprečno na vsakih 650 m pravokotni ovinek. Nova obvozna cesta je dodala le dva takšna ovinka.

Če se občina zaveda, da je to njena cesta, mi smo le uporabniki, bo že vedela kaj mora storiti, preden bo cesto sprejela v svojo upravljanje.

Vsekakor pa je cesta res lepa in se je po njej prav prijetno peljati!

Vsem želim prijetno in varno vožnjo!

Pongrce, 25.10.2015

Franc Lah


Ostaja cesta ob Framskem potoku

marec 2, 2015

Minister Gašperšič, ki se je včeraj pogovarjal s predstavniki civilnih iniciativ za gradnjo obvozne poti ob potoku v Pongrcah oziroma proti njej

Sprememba že potrjenih načrtov bi onemogočila evropsko sofinanciranje projekta

“Sprejetega državnega prostorskega načrta ne moremo spreminjati in gradnja obvozne ceste skozi Pongrce, ob Framskem potoku, se bo nadaljevala. Bomo pa poskrbeli še za dodatno varnost te ceste, ob njej postavili varovalno ograjo, poskrbeli za razsvetljavo in jo na nekaterih odsekih nekoliko razširili,” je včeraj pozno popoldne, na srečanju s predstavniki občine in krajani Pongrc, napovedal Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo. V isti sapi je dodal, da domačinom ponujajo možnost izgradnje kolesarske in pešpoti ob železniški progi. Z rezultati pogovorov ostajajo nezadovoljni člani civilne iniciative, ki se zavzemajo za gradnjo obvozne poti ob železniški progi Pragersko-Hodoš, kjer poudarjajo, da bi bilo mogoče ohraniti zdajšnji železniški prehod in obstoječo cestno povezavo. “Sprejetega projekta, ki predvideva gradnjo obvozne ceste ob Framskem potoku v Pogrcah, ne moremo spreminjati. Trasa ceste je bila sprejeta z državnim prostorskim načrtom, lahko pa poskrbimo še za dodatno prometno varnost te cestne povezave in to bomo tudi storili. Tako bo cesta v bližini stanovanjske hiše širša, poskrbeli bomo za varovalno ograjo, ob cesti bomo uredili razsvetljavo, obenem pa zdaj krajanom ponujamo tudi možnost izgradnje kolesarske in peš poti, ki bi potekala ob železniški progi od Šikol do Pongrc in bi tako nekoliko skrajšala pot pešcem in kolesarjem, saj bi dobili cesto, namenjeno zgolj njim,” je včeraj pozno popoldne, še sredi pogovorov s predstavniki občine Kidričevo in obeh civilnih iniciativ, povedal Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo. Poudaril je, da pred skoraj desetletjem sprejetega prostorskega načrta ne morejo spreminjati, dela na modernizaciji železniške proge Pragersko-Hodoš pa morajo biti končana do konca letošnjega leta.

Prepozno za bistvene spremembe

Kakršnakoli sprememba že sprejetih in v Evropi potrjenih načrtov, dodaja Gašperšič, bi tudi onemogočila sofinanciranje projekta s strani Evropske unije. “Domačinom v Pongrcah in okoliških vaseh ponujamo najboljše, kar jim lahko. Sam sem se odzval predvsem zaradi informacij, ki so se pojavile, češ da obvozna cesta ob potoku, ki jo že gradimo, ni varna in pomeni nevarnost za okoliške prebivalce. Po ogledu in po vsem, kar sem slišal, lahko zagotovim, da bomo poskrbeli za varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. Ob potoku bo tudi varovalna ograja,” dodaja Gašperšič.

“Na občini se zavedamo, da sprejetih prostorskih načrtov že sredi gradnje obvozne ceste ne moremo spreminjati. Lahko pa nekatere stvari še izboljšamo in to bomo tudi storili. Mi domačinom zdaj ponujamo še izgradnjo traktorske poti ob tej cesti, ki pa jo bo mogoče zgraditi le v primeru sodelovanja lastnikov kmetijskih zemljišč. Ti bodo namreč morali del svojih kmetijskih zemljišč nameniti za ureditev te kmetijskim strojem namenjene poti,” dodaja Anton Leskovar, župan občine Kidričevo.

Eni zadovoljni, drugi ne

Predstavnik civilne iniciative, ki se zavzema za gradnjo obvozne ceste ob železniški progi, Boštjan Kmetec včeraj, še sredi pogovorov, ni bil zadovoljen: “S tem, kar sta povedala minister Gašperšič in župan Leskovar, bom takoj zdaj seznanil člane naše iniciative, a pričakujem, da z doseženim ne bodo zadovoljni. Mi opozarjamo, da cesta ob potoku ni varna, da je izbrana lokacija dražja in da je še čas za sprejetje za večino domačinov ugodnejše variante.” So pa bili s pogovori zadovoljni člani civilne iniciative, ki jo zastopa Vlado Brglez: “Mi smo se vedno zavzemali za varno cesto in za nas je sprejeta trasa ob potoku dobra rešitev, ki jo bomo zagovarjali tudi v prihodnje.”

Naj spomnimo, gradnja obvozne ceste skozi Pongrce v občini Kidričevo je razdvojila tamkajšnje prebivalce, saj se del krajanov zavzema za sprejeto traso, na kateri dela že potekajo, del domačinov, predvsem tistih, ki živijo bliže Framskega potoka, pa že lep čas dokazuje, da bi bila cenovno ugodnejša in prometno varnejša gradnja obvozne ceste od Šikol, ob železniški progi do Pongrc. V začetku tedna so domačini s traktorji – deset se jih je s traktorji tudi včeraj pripeljalo pred občinsko stavbo, kjer so potekali razgovori – zaprli lokalno cesto skozi Pongrce in bližnjo državno cesto skozi Šikole. Gradnja obvozne ceste v Pongrcah je del projekta modernizacije železniške proge, ko bodo v Pongrcah zaprli sicer varovani železniški prehod, s tem pa tudi cesto, ki je zdaj glavna lokalna prometnica.

Objavljeno v Večeru, v soboto, 28.2.2015

Slavica Pičerko Peklar

Vir: http://www.vecer.com/clanek/201502286099330


V Šikolah skeptični glede obvoznice

februar 24, 2015

Blizu petdeset krajanov Pongrc, Jablan, Stražgonjce in Šikol je danes dopoldan, med 10, in 12. uro zaprlo promet na glavni cesti skozi Šikole in krajevni cesti v bližnjih Pongrcah, da bi tako opozorili na nestrinjanje z gradnjo obvozne ceste skozi Pongrce.

“Domačini že nekaj let opozarjamo na težave, ki jih v naše okolje prinaša gradnja obvozne ceste ob Framskem potoku. Cesta z dvema ostrima in nepreglednima ovinkoma nima predvidenega pločnika in je brez kolesarske steze, kar bo zagotovo vplivalo na našo prometno varnost,” je danes v imenu CI proti izgradnji ceste po sicer sprejetem državnem prostorskem načrtu povedal Boštjan Kmetec.

Gradnja cestnega obvoza v Pongrcah je potrebna, ker naj bi zaradi modernizacije železniške proge Hodoš-Pragersko zaprli tukajšnji železniški prehod. A kot dokazujejo domačini, je mnogo sprejemljivejša in cenejša gradnja obvozne ceste ob železniški progi. Še bolje, menijo, bi bilo, če bi železniški prehod kar ostal, s tem pa tudi veljavna cestno prometna ureditev. Da se v Pongrcah domačini nikakor ne morejo zediniti, kje naj obvozna cesta poteka, je bilo slišati tudi na samem protestu, saj je se sokrajanom pridružil Franc Lah, ki je v imenu CI za varno cesto ob potoku menil, da je bil sprejeti prostorski načrt in z njim trasa ceste, “najboljši kompromis”, sprejeta trasa pa je lahko tudi zametek južne obvozne ceste za večje območje občine Kidričevo.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič – zanj protestniki zahtevajo odstop – se današnjega protestnega shoda ni udeležil, napovedal pa je skorajšnje srečanje z domačini.

Slavica Pičerko Peklar

Vir: http://www.vecer.com/clanek/201502236097777


V Pongrcah protest proti gradnji nevarne povezovalne ceste

februar 23, 2015

Očitki, da gre pri projektu za osebne interese

Del krajanov Pongrc je danes s protestom izkazal nestrinjanje z začetkom gradnje povezovalne ceste, ki je del projekta nadgradnje železniške proge Pragersko-Hodoš.

Civilna iniciativa, ki je pripravila protest, sicer zastopa le del krajanov Pongrc v občini Kidričevo, del krajanov pa se s traso povezovalne ceste med Šikolami in Pongrcami strinja.

Kot je povedal predstavnik civilne iniciative Boštjan Kmetec, zahtevajo takojšnjo ukinitev gradnje po njihovem zelo nevarne ceste, proti kateri se že nekaj let bori vsaj pet okoliških vasi. Vse bolj pa ugotavljajo, da so “nemočni proti lobijem ter vezam in poznanstvom, ki segajo od zaposlenih na Slovenskih železnicah do ministrstva za infrastrukturo”, je dodal.

“Tudi zato zahtevamo odstop odgovornih, tudi ministra Gašperšiča, ki je podpisal dopis o začetku gradnje omenjene ceste. Gre za nevarno cesto z dvema ostrima ovinkoma, brez pločnikov in kolesarske steze. Za nas bi bilo najbolj sprejemljivo, če bi ostalo tako, kot je, za kar smo na ministrstvu že dobili namig, da je to mogoče, ali pa da cesto speljejo ob železniškem prehodu po državni zemlji,” je še pojasnil Kmetec in dodal, da naj bi jim minister obljubil pogovor v naslednjih dneh.

Očitki, da gre za projekt zaradi zasebnih interesov

Nasprotniki gradnje na predlagani trasi trdijo, da bo zaradi izvedbe projekta, ki naj bi nastal iz osebnih interesov, za več kot 600.000 evrov oškodovan tudi državni proračun, saj bi bile toliko cenejše rešitve, ki jih predlagajo sami.

Ob tem so v civilni pobudi prepričani, da gre predvsem za interese enega od njihovih sokrajanov in uslužbenca pristojnega ministrstva, Danila Veka, ki ga obtožujejo korupcije. Ta namreč živi ob omenjenem prehodu, z njegovo ukinitvijo pa bi odsek ceste ob njegovi nepremičnini pridobil na vrednosti.

Vek je bil, kot pravijo, celo član komisije za nivojske prehode na takratnem prometnem ministrstvu, ki je leta 2009 odločala o umestitvah v državnem prostorskem načrtu. Ker bi se po njihovem po kodeksu javnih uslužbencev sam izločiti iz postopka odločanja, menijo, da gre pri njegovem ravnanju tudi za elemente koruptivnega ravnanja.

A takih krajanov, ki jim nova trasa odgovarja, je v Pongrcah še nekaj, saj se bodo lastniki hiš po zaprtju prehoda znebili zdajšnjega prometa. Po besedah Franca Laha ceste, ki bi šla ob železnici, ne bi bilo mogoče nikoli več širiti, potrebna bi bila celo rušitev dela ene od hiš, medtem ko je na sprejeti lokaciji dovolj prostora. “Gre izključno za fovšijo, saj jim ne gre v glavo, da bi mi imeli slepo ulico,” je dejal Lah.

Brez ukinitve prehoda bi izgubili evropska sredstva

Na pristojnem ministrstvu pa so za STA pojasnili, da je bil državni prostorski načrt (DPN) za projekt Pragersko-Hodoš javno razgrnjen leta 2008 v občini Kidričevo, o čemer so bili krajani obveščeni in so imeli možnost, da se do njega opredelijo.

Evropska komisija je tudi na podlagi sprejetega DPN-ja odobrila evropska sredstva za projekt, ki vključuje tudi ukinitev prehoda v Pongrcah, izgradnjo povezovalne ceste ter modernizacijo nivojskega prehoda v Šikolah zaradi dviga hitrosti vlakov, poudarjajo na ministrstvu.

Ker je pozneje prišlo do pomislekov, so na ministrstvu pregledali nekaj vidikov možnih sprememb projektnih rešitev, a je analiza pokazala, da bi bila ohranitev prehoda v nasprotju z zakonodajo. Če torej ne bi zgradili povezovalne ceste in ukinili nivojskega prehoda, bi lahko ogrozili evropska sredstva za celoten projekt.

 T.H.

Vir: http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/v-pongrcah-protest-proti-gradnji-nevarne-povezovalne-ceste/359013

Prispevek RTV Slovenija: http://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik-tv-maribor/174321457


Protest v Pongrcah

februar 20, 2015

Državni prostorski načrt predvideva gradnjo obvozne ceste ob potoku, a del krajanov se s tem ne strinja in predlaga, kot trdi, cenovno ugodnejše variante gradnje ob železniški progi ali kar ohranitev obstoječega prehoda

V vasi Pongrce, ki leži ob železniški progi Pragersko-Hodoš, del krajanov napoveduje protest, ker se ne strinja z gradnjo povezovalne ceste med Šikolami in Pongrcami, ki poteka ob Framskem potoku in tik ob novozgrajeni hiši družine Rojko. Na težave, ki jih zanje predstavlja izbrana trasa obvozne ceste, opozarjajo že leta in v Večeru smo o njihovih pogledih že večkrat obširneje poročali . Predstav­nik civilne pobude Boštjan Kmetec za ponedeljek napoveduje protestni shod, na katerem bodo zahtevali tudi ministrov odstop. Nasprotniki gradnje na predlagani trasi trdijo, da bo zaradi izvedbe projekta, ki naj bi nastal iz oseb­nih interesov, za več kot 600 tisoč evrov oškodovan tudi državni pro­račun. Ministru Gašperšiču so kraja­ni predlagali, da bi nadomestno cesto gradili po trasi ob železniški progi, kjer je območje že zdaj degradirano in so zemljišča v lasti države, ali pa naj tam še naprej ostane zavarovan žele­zniški prehod. Prva možnost bi bila po njihovem od tiste, ki jo predlaga mi­nistrstvo, cenejša za 224 tisoč, druga celo za več kot 600 tisoč evrov. “Žele­zniški prehod v Pongrcah je zavarovan z avtomatskimi zapornicami in zaradi tega ni bilo nobenih žrtev ali nesreč, a se nekdo nerazumno vztrajno bori, da bi projekt nadomestne ceste speljali po za naročnika dražji trasi ob strugi Framskega potoka. In to ne glede na nepotrebno dodatno uničevanje kme­tijskih zemljišč, ustvarjanje poplavno ogroženih območij, neutemeljenim in nepotrebnim poseganjem v pravi­ce lastnikov z izvajanjem postopkov razlastitev,” so prepričani v civilni iniciativi. Kot je znano, ministrstvo zagovarja gradnjo obvozne ceste ob Framskem potoku, zaprtje železni­škega prehoda v Pongrcah pa nareku­je bližina večjega prehoda v Šikolah, ki je oddaljen le dobrih 300 metrov.

Objavljeno v Večeru, v petek, 20. februarja 2015

Slavica Pičerko Peklar

Vir: http://www.vecer.com/clanek/201502206097039