Na prireditvi Zahvala polju je med vasmi občine Kidričevo prvo mesto zasedla vas Zgornje Jablane

12 oktobra, 2019

Vaška gmajna v Kungoti pri Ptuju je bila minulo nedeljo prizorišče 13. prireditve Zahvala polju, ki sicer poteka pod okriljem Turističnega društva občine Kidričevo. Pripravili so pester program, vse skupaj pa je imelo dobrodelno noto, saj so mladi kuharji iz okoliških šol, ki so postregli z “bobovimi” cmoki, s tem zbirali prispevke za šolski sklad. Ekipe iz različnih gostujočih turističnih društev so kuhale golaž iz boba (tako na Dravskem polju pravijo krompirju). Obiskovalci so plačali pet evrov, za kar so dobili dva kupona za degustacijo in pijačo. Poskrbljeno je bilo za streho, pester kulturni program z glasbo in predstavo.

Ob tem je potekal tudi izbor najboljšega poljskega pridelka, razglasili so najlepše okrašeno vaško središče občine Kidričevo. Slednje je ocenjevala komisija Hortikulturnega društva Maribor, ki se je v svojem 150-letnem delovanju prvič srečalo s tovrstnim tekmovanjem. Ocenjevali so več parametrov od izvirnosti, hudomušnosti, zahtevnosti, zgodbe. Prvo mesto so dodelili vasi Zgornje Jablane, ki je tudi prevzela štafeto. To pomeni tudi, da bo prireditev Zahvala polju naslednje leto v Zgornjih Jablanah. Tudi datum je že določen, in sicer 6. september 2020. V Zgornjih Jablanah so za postavitev sredi vasi, ki prikazuje veliko kravo, orača, poljske pridelke in družino, ki igra družabno igro, združili moči. Uporabili so svoje ročne spretnosti, pri tem pa so se predvsem zelo zabavali, pravijo. Celotno akcijo okraševanja so pred nekaj dnevi zaključili s piknikom. Zainteresirani si lahko njihovo delo ogledajo še do konca meseca.

Vir: https://www.vecer.com/zgornje-jablane-imajo-najlepse-vasko-sredisce-10065531


Odgovori na vprašanja na 23. redni seji občinskega sveta Občine Kidričevo

8 decembra, 2017

Gospod Slavko Krajnc je na prejšnji seji predlagal, da se uredijo talne označbe za kolesarsko pot od Mercatorja do Taluma, ter da bi jo povezali tudi od Boxmarka do Lovrenca.

Povedal je, da s tem odgovorom ni zadovoljen: za te ki se vozijo oziroma sprehajajo od Lovrenca do Kidričevega, za delavce:

– da se bo zgradila povezava od krožišča do Lovrenca razumem, da se dela hkrati s traktorsko cesto;

– kako bomo rešili težavo pri avtobusnem postajališču pri Boxmarku ?

Odgovor: Za prehod mimo postajališča, se bo koristil obstoječi pločnik.

– Talne označbe za kolesarje od Taluma do Mercatorja pa mislim da ni težava rešit (vemo in moramo razumeti, da je varnost na prvem mestu in se peljati po cesti s kolesom ali po kolesarski cesti zgoraj je neprimerno varnejša. To mislim da ni potrebno veliko, prav tako pa postaviti znake), ker drugače so v prekršku vsi ki se vozijo po pločniku.

Odgovor: Znaki so naročeni in bodo še v tem letu postavljeni.

V Lovrencu imamo še cesto, ki je neasfaltirana. Res je to do ene hiše (v mislih ima cesto na koncu Lovrenca od Serdinšeka do Pišeka). Na samem odboru smo so se o tem pogovarjali. Je bil komentar, da ta cesta ni prioritetna mislim pa da to ni odgovor.

Odgovor: Ceste se rekonstruirajo po planu odbora za infrastrukturo.

Gospod Branko Valentan Cesta v Apačah od Veita do Lancove vasi. Apeliral je, da se uredijo cestne ovire. Radar bomo postavili, ljudje pa bodo plačevali kazen. Nujna bi bilo postavitev hitrostne ovire.

Odgovor: Cestne hitrostne ovire bodo v kratkem prepovedane na ravni EU. Opažamo, da z opozorilnimi tablami in občasnimi meritvami hitrosti zmanjšujemo povprečne hitrosti.

Dobil je odgovor na vprašanje glede ponovne postavitve oglasne table – kozolca v Apačah pri Capriju. Prijavo, da nimajo storilca. Lahko bi dali poročilo, da je storilec neznan in pristopili v ponovni postavitvi tega kozolca.

Odgovor: K sanaciji bomo pristopili v naslednjem letu, saj želimo enoten izgled oglasnih tabel.

Predlagal je, da bi se z Ministrstvom za obrambo spogajali, da se strelišče prestavi v hrib, kot je bilo že planirano.

Odgovor: Trenutno v državnem NRP ni namenjenih sredstev za rekonstrukcijo strelišča.

Predlagal je, da se Ministrstvo za obrambo pozove, da sodeluje pri obnovi ceste.

Odgovor: Poslali bomo dopis za sofinanciranje.

Merilce hitrosti, ki je sedaj postavljen, je postavljen na mestu, kjer je omejitev hitrosti 70 km/h. predlagal je, da se ta merilec hitrosti prestaviti na del, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h.

Odgovor: Pri merilcu je omejitev 50.

Gospod Milan Strmšek je povedal, da v Šikolah nimajo več avtobusnega postajališča. Predlagal je, da bi se našel prostor, kjer bi postajališče lahko postavili.

Odgovor: Odprti smo za predloge lokacij. V Šikolah trenutno ne obstaja krajevni odbor, ki bi lahko podal predloge. Lahko pa kdorkoli poda predlog.

Merilec hitrosti, ki je postavljen v Mihovcah, se kaže kot dober za umiritev hitrosti. Predlagal je, da se še nabavi eden takšen merilec in se postavi  pri Cesarju v Zg. Jablanah.

Odgovor: Trenutno smo se prijavili na razpis za dodatni merilec hitrosti.

Gospod Bogdan Potočnik  Kar se tiče oglaševalnih tabel jih marsikje ni, zato predlaga, da se obnovijo.

Odgovor: Odprti smo za ideje kako celotno rešitev oglasne table v občini.

Gospod Danilo Lendero je povedal, da v krožišču na Lovrenški cesti v Kidričevem, ni nobene table za Apače. Prosil je, če se da kaj urediti glede tega.

Odgovor: Krožišče se že nahaja v samih Apačah in bi potrebovali smiselno poimenovanje preostalega dela.

Gospod Srečko Lah je zanimalo, če je v Pongrcah ureditev ceste v planu.

Odgovor: Na drugem branju proračuna bo priložen seznam in prioriteta obnove cest v letu 2018.

Vir: http://www.kidricevo.si


Odgovori na podana vprašanja in pobude na 19. redni seji občinskega sveta

18 oktobra, 2017

Gospod Slavko Krajnc je imel pomislek, ko pristopamo k projektom, in ne naredimo vse potrebno infrastrukture istočasno. Ko izvajamo dela na lokacijah, prihaja do izkopov takšnih in drugačnih. Predlaga, da v naslednjič, ko pristopamo k obnovi omrežja, povabimo vse zainteresirane, da položijo kable v zemljo, in to pred obnovo cestišč. S tem se znižujejo tudi stroški dogajalo pa se tudi ne bo, da se koplje večkrat za položitev kablov.

Odgovor: Že vrsto let je praksa, da pri rekonstrukcijah cest obvestimo vse lastnike vodov, ki potekajo v in ob naših cestah. Vendar ni nujno, da se odzovejo in lahko zagotovijo sredstva za svoj del. Zadnji primer je bil Telekom, ki vrsto let zaradi nameravane prodaje ni mogel zagotovil sredstev in je šele sedaj opravljal izkope za optično omrežje.

Gospod Milan Fideršek je glede prekopov povedal, da bi se letos uredili. Ti so ponekod že skoraj nevarni, še posebej tam, kjer še preplastitve ne bo.

Odgovor: Nalog za ureditev prekopov je že bil dal koncesionarju.

Opozoril je, da je nekdo snel cestno ogledalo v križišču pri Unuku v Zg. Jablanah.

Odgovor: Ogledalo je že naročeno in bo v kratkem nameščeno.

Gospod Branko Valentan je vprašal, ali je že prišel kakšen odgovor s strani direkcije glede prometne signalizacije.

Odgovor: Odgovora še nismo prejeli.

Opozoril je, da je prometni znak za obvoz postavljen s strani kraja Lovrenc z druge strani pa ne.

Odgovor: Prometna signalizacija je urejena.

Predlagal je, da se v Starošincah v smeri Lovskega doma cestišče razširi ter podaljša za nekaj metrov mimo lovskega doma.

Odgovor: Izvajalec kanalizacije bo izvedel sanacijo cestišča samo v območju, kjer ga je poškodoval. Morebitne razširitve se bodo opravljale čez cca. 2 leti, ko se bo teren umiril

Gospod Marjan Petek je vprašal, ali je že kdo vzel v najem zemljišče v Cirkovcah, kjer bi se postavil kiosk za sladoled.

Odgovor: Postopek še ni končan in trenutno smo poslali pogodbe še zadnjemu ponudniku.

Gospod Anton Frangež je predlagal, da bi se pri Talumu, kjer parkirajo šoferji, ko čakajo na vstop v Talum, da se postavi dixi in koši za smeti.

Odgovor: Talum je zagotovil kemično stranišče in koše. Prav tako je pristopil k projektiranju drugačnega dovoza za tovornjake.

Apelira, da se pri šoli počisti pesek, ki je ostal od zimske službe,  da se to ne bi nosilo v dvorano.

Odgovor: Urejeno.

Prav tako je predlagal, da bi se stranski vhodi v dvorano Cirkovce naredili drugače, da ne bi bili direktno na parket.

Odgovor: Ob morebitni energetski sanaciji objekta se bomo potrudili poiskati rešitev tudi za ta problem.

Gospod Miran Golub je vprašal glede Šterntalerja. Ko se bo podpisala pogodba bi prosil, da se delavcev podjetja z dodatnimi deli ne bi obremenjevalo.

Urejeno: Zadevo smo z vidika birokracije in dodatnih del zreducirali na minimum.

Gospod Srečko Lah je opozoril glede ceste v Pongrcah do postaje. Prosi, da si nekdo to pogleda.

Pri samem mostu je cesta nevarna. Tam mora biti ogledalo, protihrupna ograja je predlogo speljana in zastira pogled.

Odgovor: Sam dostop do ceste je z nekategorizirane ceste za katere načeloma ne postavimo ogledal. Z vidika prometne ureditve je projekt prestal tehnični pregled in kot tak ustreza normativom.

Vir:  http://www.kidricevo.si


Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

5 junija, 2014

31. 3. 2014

Gospod Branko Valentan ni zadovoljen z odgovorom gospoda Intiharja. Ne držijo navedbe v odgovoru, kot jih je navedel. Odgovori naj bodo vsaj resnični.

Glede hidrantnega omrežja je povedal, da je naredil meritve sam. Če bi delali s strani Trnovca je za 30 m daljša trasa.

Gospod župan je povedal, da je eno prečrpališče 30.000 evrov, kanalizacija z smeri Trnovca pa 1.000 evrov.

Kot tretje in povedal glede postavitve prometnega znaka. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je zavzel sklep, da se prometni znak postavi. Potem je bilo rečeno,da mora dati soglasje občina Videm. Potrebno bo nekaj ukreniti, saj se cesta poseda.

Glede strelišča je povedal, da so krajani prizadeti. Nekaj bo potrebno ukreniti, da se to strelišče prestavi v hrib. Vedno je bilo rečeno, da komplicirajo člani agrarne skupnosti. Predlaga, da se strelišče prestavi v hrib, zemljišče pa se vrne občanom.

Gospod župan je povedal, da nikoli ni rekel, da člani agrarne skupnosti komplicirajo. Povedal je, da je tožba na sodišču med agrarno skupnostjo in državo. Vojska sedaj nima sredstev, pred leti je denar bil. Člani agrarne skupnosti želijo imeti vrnjena zemljišča v naravi, vojski se zdijo zemljišča zanje pomembna.

Gospod Milan Fideršek je podal pobudo, to je da je potrebno urediti malo cesto, ki je zelo prometna. Preko železnice ni prehoda, saj je križišče v Pongrcah in Jablan zaprto. Vsi sedaj vozijo preko Cirkovc, cesto bi bilo potrebno gramozirat in zgredirati.

Drugo je povedal, da je cesta od Cesarja do Medveda v Zg. Jablanah v razsulu. Sedaj se zopet prekopava. Asfalt je popolnoma uničen. Na nekaterih delih cest pa so bankine nevarne, saj so bankine višje od cest.

Gospod Milan Strmšek je imel isti predlog glede gramoziranja ceste, kot gospod Fideršek.

Drugo ko smo razpravljali o proračunu, je predlagal, da bi se ta cesta v Jablanah uredila, pa je gospod Fideršek imel pripombo, da lastništvo ceste še ni urejeno.

Gospod Danijel Zajc je povedal, da cesta še ni tako slaba. Lepo je, da je zaključna faza asfaltirana v Apačah vendar so asfaltirali kar preko jaška. O tem je obveščen gospod Premužič.

Vprašal je, kdo je odstranil prometne znake omejitev hitrosti mimo njegove hiše.

V soboto je imel neljubi dogodek, ko je bila čistilna akcija. Predsednika odbora za varstvo okolja in požarno varnost ga je sama prosila, kaj pa naj pove.

Gospod Jožef Medved je vprašalo, kdaj bo razširjen ovinek od žabje ulice pri potoku.

Gospod župan je povedal, da je obljubil, da bo preveril kakšno je stanje in kaj se da rešiti.

Odgovor:

Opravil se je ogled na terenu in varianta rešitve. V vmesnem času smo izvedeli, da se izbira izvajalec za sanacijo zadrževalnika Medvedce in izvedba protipoplavnih ukrepov na Polskavi. V sklopu tega se predvideva širitev struge za 4 metre. Z izvedbo razširitve ovinka bomo počakali, dokler nam izvajalec ne dostavi variante ukrepov.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Jožef Medved je kot drugo vprašal, kaj je z gumami, oziroma gramoznico, kjer so gume. Podtalnica je visoka, gume so v podtalnici cca 0,50 m.

Gospod župan je povedal, da bomo za odgovor prosili inšpektorju g. Kaiserja.

Odgovor:

Inšpektor nadaljuje z izvržbo zoper podjetje Albin promotion d.o.o.. V prvi fazi je bilo odpeljano cca. 1200 ton. V tem mesecu se je zaključil razpis za odvoz cca. 850 ton. V vmesnem času se je na občini oglasijo podjetje iz Avstrije, ki bi gume predelovalo v Talumu. Zadeva je v začetni fazi in prvi korak bo skupen sestanek Taluma, Ministrstva in Občine.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Jožef Medved je kot tretje vprašal, kaj je z učilnico v naravi, saj ni dostopa, zaradi vode.

Gospod župan je povedal, da je podtalnica še višja, kot lani. Na platoju ni vode, cesto oziroma dostop bomo rešili in dvignili z navozom gramoza.

Gospod Stanislav Lampič je povedal, da je promet skozi Njiverce s tovornimi avtomobili. To so prevozniki Medol, Saubermacher in Surovina. Torej ti prevozniki niso zašli. Ko bo cesta razširjena, bo promet še večji. Predlagal je, da se lastnike tovornih vozil o tem obvesti.

Gospod župan je prosil, da se vozilo fotografira, da se bo videla registrska tablica, pa bomo zadevo rešili.

Vir: http://www.kidricevo.si


Odgovori na podana vprašanja in pobude članov občinskega sveta

9 septembra, 2013

Vprašanja in odgovori dodani vabilu na 22. redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo.

Gospod Franc Planinšek, z odgovorom glede garaž ni zadovoljen. Od nas gredo odločbe za NUSZ in če kdo ne plačuje nadomestila lahko smatramo, je verjetno  garaže ne koristi.

Nadomestilo za garaže plačuje lastnik in nimamo podatka ali se garaža dejansko uporablja ali ne. Vsak zainteresiran lahko na terenu preveri, če se garaža uporablja in ga lahko na občini napotimo k lastniku.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Branko Valentan. Vprašal je, kaj se bo naredilo s cesto od Veite v smeri Lancove vasi.

Za obnovo omenjene ceste trenutno ni na voljo sredstev v proračunu.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Uredili se niso niti kanali kanalizacije, kanalizacije zaudarja.

Sredstva za zamenjavo pokrovov kanalizacije so rezervirana na Komunali Ptuj, kjer pa morajo vse občine podpisat delitveno bilanco. Z novo lastniško strukturo upamo, da bo zadeva čimprej realizirana.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Glede odgovore ki jih je prejel, ni zadovoljen, vseh odgovorov pa tudi ni dobil.

Kar pa se tiče ureditve ceste od trgovine v smeri Lovrenca pa ne verjame, da se bo to letos uredilo.

Pogodba z izvajalcem je podpisana in rok za dokončanje del je 30.11.2013.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Branko Valentan je glede postavitve prometnega znaka prepoved za tovorna vozila v Apačah na cesti v smeri Trnovec povedal, da je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sprejel sklep, da se prometni znak postavi.

Čakamo na odgovor Občine Videm, ker je potrebno znak postaviti tudi v Trnovcu.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospod Branko Valentan je povedal, da smo pri trgovini v Apačah pod cesto dali cevi, pri košnji trave, pa so to porezali.

V septembru se pričnejo dela na rekonstrukciji LC Apače-Lovrenc odsek dom krajanov-Korpič. Ob tem se bo postavil betonski jašek za zaščito cevi.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Vprašal je glede odpadkov na območju Jablan, ali se je kaj uredilo. Gre za odpadke iz bio plinarne. Zanima ga, kakšen ukrep je bil glede tega sprejet.

Inšpekcijske službe vodijo postopek in nismo seznanjeni s postopkom.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospod Danijel Zajc je povedal, da smo asfaltirali cesto v Apačah, naredil pa se ni prehod za pešce.  Na cesto od Hvalca proti Pišeku  je potrebno posneti bankino, saj je voda na cesti. Bankine, ki so se urejale je bil s peskom mešana  trava.

Dela so se opravila.

Odgovor pripravil: Igor Premužič.

Na trgovini v Apačah je potrebno pogledat kritino, ker je uničena. Trgovino bo potrebno prekriti.

Na objektu še ni zaznati zamakanja strehe. Vizualno so vidne poškodbe kritine od zadnje nevihte s točo, ampak na samo funkcionalnost strehe ne vplivajo.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Danilo Lendero je opozoril, da hiše na nasprotni strani ceste še nimajo kanalizacije, ker čakajo na izvedbo te ceste. Če se bo to vleklo, bo potrebno kanalizacijo narediti.

Opozoril je tudi, da še žice telekoma še vedno visijo nizko, in je nevarno, da jih s kmetijskimi stroji pretrgajo.

V primeru neizgradnje krožišča do leta 2016 bomo primorani izvest kanalizacijo. Telekom Slovenije pa se zelo slabo odziva in na terenu izvaja samo nujna popravila.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Zoran Žunko, na cesti, v Stražgonjca, ki se priključuje na obvoznico Pragersko je trava tako visoka, da ovira varno priključitev. Travo je potrebno pokositi. Iz Stražgonjca proti Gaju so krpali ceste, v Gaju niso nič pokrpali, pa so udarne jame. Tovornjaki so cesto uničili, pred novim letom so cesto popravili, udarne jame se naj popravijo.

Trava je bila pokošena. Udarne jame so se pokrpale, ampak zaradi del pri gradnji kanalizacije nastajajo nove, ki jih bomo poskušali sproti sanirat.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Vir: http://www.kidricevo.si


Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

30 maja, 2013

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, ki so bila podana na 20. redni seji.

Gospod Medved je na prejšnji seji vprašal kako je z ureditvijo ceste, katera je bila uničena ob navozu materiala s strani Železnice. Ta cesta še vedno ni urejena, na njej je veliko udarnih jam, tako, da skoraj ni prevozna.

Odgovor:

Po zagotovili izvajalca bo cesta urejena do 15.6. 2013.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospod Milan Strmšek, je glede novega semaforja, ki je postavljen pri Unuku v Zg. Jablanah povedal, da je dober, ni pa dobro nastavljen.

Odgovor:

Znak je postavil izdelovalec in je postavljen po veljavnih predpisih. Tudi preglednost iz smeri železnice je ustrezna.

Dodatno 22.5.2013: Kontaktirali smo dobavitelja, ki bo opravil ogled na terenu v prihodnjih dneh in preveril delovanje.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospod Marjan Hergan je vprašal kdo vzdržuje podvoz obvoznice Pragersko v Stražgonjci. Baje je polno vode, in je neprevozen.

Odgovor:

Cesta v podvozu je občinska in jo vzdržuje CP Ptuj. Je pa težava zaradi visoke podtalnice. Poskušali smo že z črpanjem vendar je bil dotok podtalnice premočen. Takoj ko bo mogoče bomo okvaro odpravili.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospoda Danila Lendera, zanima, kaj je s cesto od Taluma proti zbirnemu centru, cesta je v razsulu in moramo nekaj narediti.

Odgovor:

Navedena cesta se je v okviru rednega vzdrževanja cest pokrpala z asfaltom (samo udarne jame).

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospa Ivanka Korez je imela pripombo na odlaganje odpadkov. Ko smo imeli akcijo čiščenja okolja 23. 3. je bilo v akcijo vključenih okoli 200 občanov, ki so čistili v občini. Pokazala se je bistvena razlika od tiskih, ki so vozili odpadke v Pragersko in tiste, ki so jih vozili v Kidričevo. Na terenu smo odpadke zbirali ločeno. V Pragerskem so vse stehtali in jih ločeno odložili, v Kidričevem niso odpadkov tehtali in vse so odlagali na isti kop. Ne ve ali so se potem odpadki ločevali ne.

Odgovor:

Zbirni center Kidričevo ne razpolaga z opremo za tehtanje odpadkov. Odpadke pripeljane v akciji očistimo občino so naknadno ločevali delavci iz podjetja Vzdrževanje in gradnje.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospod Danijel Zajc: Gramoznica, ki jo je sanirala železnica, in za katero je bilo rečeno, da bo pokrita z zemljo 10 do 15 cm, temu ni tako.

Odgovor:

Občina Kidričevo je dovolila vnos zemeljskega izkopa (zemljina, kamenje), kateri je nastal ob delih na posodabljanju trase obstoječe železniške proge Pragersko-Ptuj. Za vnos je izvajalec pridobil okoljevarstveno dovoljenje št. 35458-39/2012-4 z dne 21.8. 2012, ki je vsebovalo oceno kakovosti zemljine. Navoza humusa dogovor ni vseboval. Omenjeno zemljišče je opredeljeno za proizvodnjo dejavnost in trenutno še ni odločitve ali se bo omenjeno zemljišče uporabljajo za proizvodnjo ali kmetijsko dejavnost.

Odgovor pripravil: Igor Premužič

Gospod Danijel Zajc je imel pripombo, na obveščanje o sejah delovnih teles. Danes je bila seja odbora za gospodarsko infrastrukturo, pa obvestila o seji niso dobili.

Odgovor:

Se opravičujem in mislim, da je to bila izjema, ki se več ne sme ponovit.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Danilo Lendero; Predlagal je, da se uredijo kabli Telekoma, ki visijo nizko v Apačah.

Odgovor:

Telekom Slovenije nima sredstev za vzdrževanje omrežja oz. se zelo slabo odziva na pozive. Prav tako nočejo sodelovat pri obnovah cest, kjer bi lahko trajno rešili njihove probleme z omrežjem.

Trenutno opravljajo samo nujna vzdrževalna dela.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Milan Fideršek je vprašal in ga zanima, kam gredo naše smeti, če gredo kam drugam ali v Ptuj. Kot drugo, če je možno, da se prometni znaki in količki za sneg uredijo, ti danes ležijo kjerkoli.

Odgovor:

Smeti se še zmeraj vozijo v ZC Gajke na Ptuj. V teku je razpis za izbiro novega koncesionarja in nove lokacije. Na tem razpisu je dopuščena možnost, da se izbere drugo odlagališče.

Prometni znaki in količki so se uredili. V primeru, da se je kakšen spregledal, bi prosili za povratno informacijo.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Franc Planinšek: Predlagal je, da se preveri zasedenost garaž v Kidričevem. V tej vezi je predlagal, da se pozove tiste, ki so se odselili ali garaž ne uporabljajo, da jih prodajo drugim, ki bi jih želeli kupiti.

Odgovor:

Garaže so v zasebni lasti in je zelo težko preverjat, če so dejansko v uporabi. Po evidenci DURS-a za prodajo nepremičnin vsako leto par garaž menja lastnika.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Gospod Franc Planinšek je povedal, da z odgovori, ki jih je dobil ni zadovoljen. Predlagal je, da se v odgovore zapiše več informacij. Zanima pa ga, kdaj je bila poslana zahteva za  višinsko oviro.

Odgovor:

Glede višinske ovire se je najprej obvestil vzdrževalec cest, ki je imel pomisleke o primerni lokaciji za takšno oviro. Po iskanju primerne rešitve se je 25.4.2013 poslal zahtevek na Direkcijo za ceste o postavitvi ustrezne višinske ovire.

Odgovor pripravil: Damjan Napast

Vir: http://www.kidricevo.si/