Urejajo vaški prostor

april 17, 2019

Krajani Župečje vasi v občini Kidričevo v središču kraja urejajo pokrit leseni prostor velikosti 40 m2. Zadnjo soboto v marcu so okrog objekta polagali tlakovce in posejali travo.

Župečja vas je edino naselje v občini Kidričevo, kjer nimajo gasilskega, pa tudi ne vaškega ali kulturnega doma. Ker so v minulih dveh letih imeli težavo najti prostor za izvedbo volitev, so se s pomočjo občine Kidričevo lotili gradnje lesenega objekta, ki bo služil kraju. V objektu bodo sejna soba, priročna kuhinja, sanitarije in pokrita terasa. Urejajo ga na vaški gmajni v bližini cerkve. Nakup materiala za gradnjo financira občina (okoli 25.000 evrov), za izvedbo del so poskrbeli krajani sami. Objekt so postavili v mesecu dni. Ta čas se gradnja bliža h koncu, predvidoma bo končana še v tem mesecu. Objekt so v prvi vrsti zgradili zato, da bo v njem volišče.

Več v Štajerskem Tedniku

Vir: https://www.tednik.si/druzba/15209-zupecja-vas-urejajo-vaski-prostor

Mojca Zemljarič

Advertisements

8. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

september 28, 2015

Dnevni red:

1. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Kidričevo, druga obravnava
2. Odlok o turistični taksi v občini Kiričevo
3. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo, druga obravnava
4. Sklep o določitvi najmanjšega števila otrok pri katerem je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovni čas v enoti vrtca Kidričevo
5. Sklep o določitvi najmanjšega števila otrok pri katerem je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovni čas v enoti vrtca Cirkovce
6. Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem občine Kidričevo
a. Predlog sklepa o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 742/32, k.o. Župečja vas
b. Predlog sklepa o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 736/39, k.o. Župečja vas
c. predlog sklepa o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 740/5, k.o. Župečja vas
č. Predlog sklepa o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 736/45, k.o. Župečja vas
d. Predlog sklepa o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 736/47, k.o. Župečja vas
7. Predlog sklepa o odpisu dolga
8. Predlog sklepa o odpustu dolga
9. Problematika imenovanja odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
10. vprašanja in pobude

Vir: http://www.kidricevo.si


18. žegnanje konj

maj 20, 2015

Župečja vas, 2015

Posnetek žegnanja konj iz dne 26.4.2015, Župečja vas

Produkcija: Ravno polje TV

Vir: http://www.kidricevo.si/


17. žegnanje konj v Župečji vasi

avgust 21, 2014

Vir: http://www.kidricevo.si


16. Žegnanje konj v Župečji vasi

maj 13, 2013

15. žegnanje konjev v Župečji vasi

maj 18, 2012

22.4.2012

Vir: http://vimeo.com/kidricevo


S koncesijami, poudarjajo v Kidričevem, je vse čisto

december 14, 2011

Sprejeti odloki, na podlagi katerih je občina Kidričevo sklenila koncesijski pogodbi za oskrbo s pitno vodo

V večini občin na širšem ptujskem območju svetniki te dni potrjujejo programe oskrbe s pitno vodo in običajno izvedo, da bo Komunalno podjetje Ptuj, ki mu je trinajst tukajšnjih občin pred dobrim mesecem podelilo koncesijo, v skladu s sprejetimi obveznostmi tudi v prihodnje skrbelo za oskrbo s pitno vodo, ne more pa zagotavljati pričakovano hitre obnove vodovodnega sistema, saj za to nima finančnih virov, vendar pa je posodobitev vodovodnega omrežja dogovorjena in se bo v prihodnjih letih tudi nadaljevala. Med svetniki občine Kidričevo, ki so razvojni program ptujskega komunalnega podjetja ocenili za dobrega, je zavrelo, ker so nekateri med njimi prepričani, da je občina pri podelitvi te in še posebej koncesije sosednji bistriški komunali ravnala “na svojo roko”. Tretjino prebivalcev občine Kidričevo se namreč že od nekdaj oskrbuje z vodo iz bistriškega vodovodnega sistema, ker je ta ljudem bližji, kar se ponavlja tudi na področju ravnanja z odpadki, saj so naselja v soseščini Pragerskega vključena v tamkajšnji sistem ravnanja s komunalnimi odpadki.

“Mi smo v prekršku,” je bil sredi razprave o oskrbi z vodo prepričan svetnik Anton Habjanič, LDS, ki kar ni hotel razumeti, zakaj je del naselij vezanih na vodovodni sistem Komunale Slovenska Bistrica, a mu župan Anton Leskovar kar ni vedel javno odgovoriti na zastavljena vprašanja, pač pa je na njegova vprašanja odgovarjal s povabilom, naj se oglasi pri njem, pa mu bo vse razložil. Po dalj časa trajajoči razpravi, v kateri je svetnik Milan Fideršek, SDS, spomnil, da je ptujsko komunalno podjetje kmetom, ki obdelujejo zemljo na varovanih vodovarstvenih območjih, izplačalo zahtevano odškodnino, bistriška komunala pa tega še ni storila, so svetniki naposled dobili vsaj nekaj odgovorov na svoja vprašanja. Tako jim je Jožica Dobaj iz Komunale Slovenska Bistrica pojasnila, da bi sprejeto državno uredbo zagotovo spoštovali in odškodnine tudi plačali, če bi le imeli finančni vir za kaj takega. Svetnike je tudi spomnila, da sodelovanje med občinama Slovenska Bistrica in Kidričevo na področju vodooskrbe ni novo, pač pa temelji na sodelovanju iz preteklosti, in še, da je občina Kidričevo pred časom postala solastnica tega bistriškega podjetja, kar tudi pomeni, da se lahko v tem primeru odločijo za neposredno podelitev koncesije, kar je občina Kidričevo tudi storila in zaradi tega nikakor ni v prekršku. Ali je tako občinsko ravnanje všeč ptujski komunali, je zanimalo svetnika Habjaniča, izvedel pa je, kot mu je pojasnil Marjan Gregorinčič iz Komunalnega podjetja Ptuj, da bi ti sicer rade volje z vodo oskrbovali tudi tisti del občine Kidričevo, ki se zdaj z vodo napaja iz Slovenske Bistrice, a da se lahko občina odloča po svoji presoji. “Zaradi preklopa na bistriški sistem imamo res nekaj težav, zmanjšano je delovanje črpališča v Župečji vasi, a kakih večjih nevšečnosti nimamo, res pa je, da bi želeli z vodo oskrbovati tudi tiste dele kidričevske občine, ki so zdaj priklopljeni na sosednji vodooskrbni sistem,” je svetnikom razlagal Gregorinčič in potrdil županu Leskovarju, ki je svetnike spomnil, da so vodovodni sistemi v lasti občin in morajo te tudi zagotavljati razvoj, ter poudaril, da je manj kot 900 tisoč evrov, kolikor zberejo na račun omrežnine v celotnem vodooskrbnem sistemu, odločno premalo za takojšnje širše zastavljene investicije.

Kako je potekala podelitev koncesije v primeru oskrbe s pitno vodo, je svetnikom pojasnil Egon Repnik, ki je tudi za naš časnik razložil: “Pripravo razpisne dokumentacije in vodenje postopka skupne podelitve koncesije za oskrbo s pitno vodo je za trinajst občin s širšega ptujskega območja ob sodelovanju družbe Lex Localis iz Maribora usklajevala posebna 13-članska strokovna komisija, v kateri je imela vsaka občina enega predstavnika. Po objavi javnega razpisa in razpisne dokumentacije je v postopku konkurenčnega dialoga omenjena strokovna komisija najprej opravila pregled in oceno prispele ponudbe z ugotavljanjem izpolnjevanja razpisnih pogojev s strani edinega ponudnika. V drugi fazi je komisija opravila konkurenčni dialog z edinim ponudnikom, in sicer Komunalnim podjetjem Ptuj, d.d., ter o svojem delu konec letošnjega maja pripravila končno poročilo. Na osnovi tega poročila je občinska uprava junija letos izdala upravno odločbo, ki je v začetku avgusta postala pravnomočna. S tem je bil izbor koncesionarja končan in v začetku letošnjega novembra je bila s Komunalnim podjetjem Ptuj podpisana tudi koncesijska pogodba o oskrbi s pitno vodo.” V primeru sodelovanja s Komunalo Slovenska Bistrica Repnik poudarja, da je občina Kidričevo solastnica tega podjetja, občinski svetniki pa so na svojih preteklih sejah sprejeli potrebne odloke, ki so vodili v ta nakup in tudi kasnejšo podelitev neposredne koncesije. “Nikakršnih nedovoljenih iger in dogovarjanj, kot to želijo prikazati nekateri, ni v ozadju našega sodelovanja s Komunalo Slovenska Bistrica,” poudarjata tako kidričevski župan Leskovar kot njegov pravni svetovalec Repnik.

SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Objavljeno v Večeru, v sredo, 14.12.2011

Vir: http://www.vecer.com/clanekpod2011121405722440