Uspešna mesta ustvarjajo angažirani meščani

8 avgusta, 2019

“Komaj sem čakala, da se nekaj premakne. In bila sem navdušena, saj je bilo čudovito izpeljano,” je bil le eden od mnogih pozitivnih odzivov na revitalizacijo prostorov male tržnice v Dominkuševi ulici v Mariboru.

Z dogodki, privabljanjem dodatnih prodajalcev, ob tem pa olepšanje, osvežitev dotrajanih prostorov z okolico so bližnji stanovalci, ki jih je povezala angažirana Mariborčanka Pavlina Japelj, dali nov zagon tržničnim prostorom, ki so več let le propadali. Temu zgledu sledijo zdaj na prav tako zapostavljeni, dotrajani tržnici Tabor.

​Primer male tržnice kaže, da bo regeneracija določenega območja v mestu bolj uspešna, če bo pri tem sodelovala dobro povezana lokalna skupnost. Občani imajo sicer v teoriji precej možnosti soodločanja o zadevah njihove občine. Na eni strani posredno preko članov občinskih svetov in svetov posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, v katere volijo predstavnike, in neposredno – na svojih zborih, z referendumom in preko ljudske iniciative. Toda zaradi togosti tega sistema, prepočasnega in nezadostnega izvajanja določenih izboljšav v lokalnem okolju se krepijo pobude “od spodaj navzgor”.

Aidan Cerar, sociolog, vodja projektov na Inštitutu za politike prostora (IPoP), pravi, da so primeri, za katere se določena skupnost angažira in zavzame, zelo različni, vendar jih večji del lahko razdelimo v dve skupini: “V prvi so lokalne skupnosti, ki jih je k aktivaciji spodbudila neka sprememba v njihovem okolju. Načrt novogradnje, nov ukrep na področju prometa … Nekaj, kar v lokalni skupnosti vzbudi zaskrbljenost. Vzrok je lahko že to, da ni bilo na voljo dovolj podatkov o tem, kaj se dogaja, in to spodbudi nezaupanje. Zato je zelo dobro, ko predstavniki občine komunikacijo s prebivalci začnejo zgodaj in proaktivno.” V drugi skupini pa so skupnosti, ki si želijo neki prostor izboljšati: “Rolkarji, ki bi si zgradili nov poligon. Starši otrok, ki bi obnovili otroško igrišče. Sosedje, ki bi uredili skupnostni vrt, ali pa prebivalci soseske, ki bi uredili prostor za druženje.”

Nadaljevanje na: https://www.vecer.com/uspesna-mesta-ustvarjajo-angazirani-mescani-10048170

Branka Bezjak


Dan za spremembe 2015

7 aprila, 2015

Še posnetek prireditve, ki je spremljala sejem rabljenih predmetov, in promovirala PROSTOVOLJNOST! Skozi program nas je zelo spretno popeljal Tomaž Dietinger.

Nastopali so:

Eva Boto (official), ki je tudi podelila nagrade zmagovalcem zbiranja papirja (00:39),
mlade solistke Tosja Pišek (00:32),
Nika Belaj (0:55) in Nuša Korez (01:12),
inštrumente sta igrala Denis Gajšt (01:29) in Lara Perkovič (01:03),
nastopale so ljudske muzikantke Vesele Polanke (03:15)
in vrtec Cirkovce (00:24).

Razmišljanje o prostovoljstvu in o tem kdo so junaki: Maša Medved (00:36) in Nuša Bračko (01:04).
Zgodbe naših prostovoljcev: Pavla Veler, Rdeči križ (0:12), krvodajalec Martin Golenko (00:17), Sergeja Kr, pomoč odraslim s posebnimi potrebami (00:59), Kristina Pšajd, društvo proti mučenju živali (01:16), mlada gasilca Miha in Pavel (01:23), podjetnik Roman Ekart (01:10), Franc Pišek, medsoseska pomoč (00:30).

Hvala Tomažu, nastopajočim in sponzorjem (1:32), vsi ste NAŠI JUNAKI!

Vir: http://www.kidricevo.si/